Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 20 pol>eng odbój/zderzak bumper/impact absorber pro closed no
- Feb 16 pol>eng rozporządzenia na rzecz Zamawiającego (...) to exercise, to the benefit of the Ordering Party, the right to... pro closed ok
4 Feb 15 pol>eng Dozór niższy górniczy-nadgórnik lower (mining) supervisor pro closed no
4 Feb 15 pol>eng strefa przychodnikowa gallery(-neighbouring) zone pro closed no
- Feb 15 pol>eng odtwarzanie wyrobiska backfilling of the heading pro closed no
- Feb 15 pol>eng klasa bałtycka (the boat is) authorised/licensed to sail on the Baltic pro closed no
- Feb 3 pol>eng środki trwałe do ewidencji listed (fixed) assets (with/at a depreciation rate of) pro closed ok
- Jan 28 pol>eng wytłoczony otwór wentylacyjny press-formed etc. pro closed ok
- Jan 25 pol>eng roszczenia nadawcy claims of the publisher pro open no
4 Jan 19 pol>eng wyżywienie na konferencji board at the conference pro closed no
- Jan 8 pol>eng paczkomat parcel dispensing machine/unit/terminal pro closed ok
4 Dec 29 '14 pol>eng małże bivalves pro closed ok
- Dec 28 '14 pol>eng utylizacja vs unieszkodliwianie (odpadów medycznych) utilisation vs. neutralisation pro closed no
4 Dec 26 '14 pol>eng wytrącanie precipitation pro closed ok
- Dec 10 '14 pol>eng zobowiązuje się zatrudnić undertakes (lub: shall undertake) to employ pro closed no
4 Nov 18 '14 pol>eng armatka hukowa scare gun pro closed no
- Nov 18 '14 pol>eng na jezyka spiked/spiky hair (hairdo) pro closed no
- Nov 13 '14 pol>eng wymagania ofertowe proposal requirements (concerning bid/tender etc.) pro closed no
4 Nov 6 '14 pol>eng Przejścia instalacji przez ściany wall penetrations pro closed no
- Nov 1 '14 pol>eng Opracowanie projektu budowy drogi ekspresowej Developmnet of a dual carriageway design pro closed ok
4 Oct 30 '14 pol>eng zapusty Shrovetide/Shrove Tuesday pro closed no
4 Oct 16 '14 pol>eng rzędu kilku miejsc po przecinku at an order of several places after the decimal point pro closed ok
4 Oct 2 '14 pol>eng Podmiot godpodarki wojskowej military economic entity pro closed ok
- Oct 1 '14 pol>eng Wydarzenie to objęte będzie will be held under the patronage pro closed ok
- Sep 25 '14 pol>eng Kop na szczęście / Kopnięcie w pośladek na szczęście A butt-kick for luck pro closed ok
- Sep 16 '14 pol>eng materiał merytoryczny on-topic content/materials pro closed no
4 Sep 10 '14 pol>eng światowy internationally recognised pro closed ok
4 Sep 8 '14 pol>eng zlecający paczkowanie who commission product packaging (to) pro closed no
4 Sep 4 '14 pol>eng sprawdzian do bicia runout gauge pro closed no
- Sep 1 '14 pol>eng uchwyt za krawędź by clamping on a (curved/bent) edge pro closed no
- Aug 20 '14 pol>eng podejmowani rozbitkowie picked up (castaways) pro closed no
4 Aug 13 '14 pol>eng podważka (atherosclerotic plaque) elevator pro closed no
- Aug 11 '14 pol>eng Organ wypłacający świadczenie body/institution disbursing the benefit pro closed ok
4 Aug 9 '14 pol>eng świadczenie (to) provide pro closed no
- Aug 4 '14 pol>eng wędliniarz meat processing technician pro closed ok
4 Jul 23 '14 pol>eng zawracać return pro closed ok
- Jul 15 '14 pol>eng organizacja i porządek procesu pracy Organisation and sequence of the work process pro closed no
- Jul 11 '14 pol>eng pojaw occurence pro closed no
4 Jul 11 '14 pol>eng przelot passage pro closed no
- Jul 9 '14 pol>eng przeniesienie praw autorskich conveyance of copyright(s) pro closed no
- Jul 2 '14 pol>eng gniazdo obróbcze processing workstand pro closed no
4 Jun 21 '14 pol>eng deska dystansowa spacing board/plank pro closed ok
- Jun 13 '14 pol>eng zalanie inundation pro closed no
4 Jun 13 '14 pol>eng CZ kaliber 7,65 mm "Brauning" 7.65 mm (caliber/calibre) CZ Browning pro closed no
- Jun 13 '14 pol>eng żelazko na duszę (ox-tongue) slug iron pro closed ok
4 Jun 13 '14 pol>eng słup nośny load-bearing (foundation) pillar pro closed ok
- May 29 '14 pol>eng centrala operator pro closed ok
4 May 27 '14 pol>eng umiejscowić/osadzić/usytuować twórczość locate pro closed no
- May 4 '14 pol>eng być w stanie ponieść koszty to be able to incur the costs pro closed ok
- Apr 22 '14 pol>eng Akt odnowienia Akademii Krakowskiej deed of reestablishment pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last