Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 16 pol>eng zmierzyć się z oceanem/ morzem/ naturą confront pro closed no
- Apr 9 pol>eng skład materiałowy supplies(') depot ew. stock depot pro closed ok
4 Mar 18 pol>eng wyróżnik discriminant pro closed ok
- Mar 9 pol>eng przedział range pro closed ok
- Mar 6 pol>eng niska zabudowa i rekreacja (low-rise buildings and) recreational facilties pro open no
- Mar 5 pol>eng zasady dobrego obyczaju principles of good conduct pro closed no
- Mar 3 pol>eng płuczka obiegowa kill weight mud (KWM) with circulation pro closed ok
4 Feb 3 pol>eng elementy końcowe systemów grzewczych heating system terminals pro closed no
- Jan 30 pol>eng OSKŁADKOWANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH social insurance premiums on NON-CONTRACTUAL EMPLOYMENT AGREEMENTS pro just_closed no
4 Jan 29 pol>eng dwupaliwowe zasilanie dual-fuel powering pro closed ok
- Jan 20 pol>eng susz dried mash/pulp/mass pro closed no
- Dec 30 '13 pol>eng podsypka zagęszczona warstwowo subcrust (ballast) compacted in layers pro closed no
- Dec 22 '13 pol>eng daniny fiskalne fiscal contributions pro closed ok
4 Dec 3 '13 pol>eng wirtualki virtuals pro closed ok
- Nov 12 '13 pol>eng uchwytny tangible pro closed ok
- Nov 12 '13 pol>eng katedra vs klinika chair vs department pro closed ok
4 Oct 23 '13 pol>eng czapka ochronna z dodatkową wkładką with an additional insert/lining pro closed no
- Oct 16 '13 pol>eng przewiduje możliwość Najemcy assumes that the Tenant will be able to pro closed no
- Oct 1 '13 pol>eng przekaz transfer pro closed no
4 Sep 28 '13 pol>eng efektywność efficiency pro closed ok
4 Sep 28 '13 pol>eng Warka brew pro closed no
- Sep 19 '13 pol>eng szkody deliktowe tortious damages pro closed no
4 Sep 19 '13 pol>eng dopuszczalny handel permissible commercial outlets pro closed no
- Sep 13 '13 pol>eng wgrane gry (pre-) programmed games pro closed no
- Sep 9 '13 pol>eng Karta przeprowadzonych zajęć list of of completed hours pro closed ok
- Sep 8 '13 pol>eng zaklęty w czymś enchanted into pro open no
4 Sep 7 '13 pol>eng uruchomić launch the project pro closed ok
4 Aug 30 '13 pol>eng objęty zastawem (if) a pledge is established (on the deposit) pro closed no
4 Aug 27 '13 pol>eng wyłączne występowanie sole representation pro closed no
- Aug 23 '13 pol>eng Przez teren nieruchomości przebiegają xx networks are located within the plot pro closed no
4 Aug 18 '13 pol>eng Polska lubelska The (")Lublin(") Poland pro closed no
- Aug 7 '13 pol>eng ziarnistość zdjęcia photo grain pro closed no
- Aug 3 '13 pol>eng kluczowe obszary kompetencji core competencies pro open no
4 Jul 18 '13 pol>eng spalanie stukowe knocking combustion pro closed ok
- Jul 13 '13 pol>eng być nogą z czegoś be all thumbs pro closed no
4 Jul 6 '13 pol>eng zakończona aplikacja adwokacka completed legal (attorney) apprenticeship pro closed no
- Jul 2 '13 pol>eng wysługiwać się exploit pro closed no
4 Jun 8 '13 pol>eng wyrażenie i zwrot expression & phrase pro closed ok
- May 31 '13 pol>eng III Liceum Ogolnoksztalcace Grammar School No. 3 pro open no
- May 30 '13 pol>eng przewód conduit pro closed no
- May 26 '13 pol>eng specjalista ds. językowych language expert pro closed no
2 May 1 '13 pol>eng gmina obwarzankowa/powiat obwarzankowy torus-shaped pro closed no
- Apr 6 '13 pol>eng cholewkarz boot leather stitcher pro open no
4 Mar 20 '13 pol>eng zabudowa installation pro closed no
4 Mar 18 '13 pol>eng podlegający sprzedaży lub najmowi to be sold or rented pro closed no
- Mar 16 '13 pol>eng rezystywność atermiczna pochodząca od zaburzeń sieci athermal resistance caused by lattice defects pro open no
4 Mar 13 '13 pol>eng stępa groats mortar pro closed no
4 Feb 17 '13 pol>eng Fr Współczynnik śmiertelności pro closed ok
- Feb 11 '13 pol>eng przysługujace dopłaty subsidies (...) available pro closed no
- Feb 4 '13 pol>eng wieniec city ring pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last