Member since Oct '04

Working languages:
English to Czech
French to Czech
Polish to Czech

Jan Kordac
Fast and flexible

Czech Republic
Local time: 06:30 CET (GMT+1)

Native in: Czech Native in Czech
  • PayPal accepted
  • Give feedback
  • Send message through ProZ.com
What Jan Kordac is working on
info
Jan 4, 2019 (posted via ProZ.com):  Patent, biochemistry field, about 9000 words ...more »
Total word count: 9915

Account type Freelancer and outsourcer, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Environment & EcologyEngineering: Industrial
Chemistry; Chem Sci/EngEnergy / Power Generation
Engineering (general)Petroleum Eng/Sci
Metallurgy / CastingNuclear Eng/Sci

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 68, Questions answered: 25, Questions asked: 13
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Currencies accepted Euro (eur), U. S. dollars (usd)
Portfolio Sample translations submitted: 7
English to Czech: Bobcat telescopic handler
Source text - English
Release the handbrake and accelerate gradually until the machine moves.
Always bear in mind that the steering system is assisted and therefore sensitive: turn gradually, not sharply.
Observe the driving instructions and any instructions in force on the site.
Stopping
Stop the machine on flat ground or where the incline does not exceed 15%.
Make sure that the machine does not stop in a position where it hinders access to buildings or installations, causes an obstacle to the circulation of other vehicles and that it is not less than 1 m from a traffic path.
Release the accelerator pedal and stop the machine.
Put the gear lever into neutral.
Put on the handbrake.
Ensure that the telescope is fully in.

Lower the boom so that the forks or attachment are flat on the ground.
Stop all controls that may be on.
Turn off the engine by turning the key switch to the “STOP” position.
Translation - Czech
Uvolněte ruční brzdu a postupně přidávejte plyn, dokud se nedá stroj do pohybu.
Mějte na paměti, že je řízení vybaveno posilovačem a proto je citlivé: zatáčejte stupňovitě, ne ostře.
Dodržujte pokyny pro řízení a všechny v místě platné pokyny.
Zastavení
Stroj zastavujte na rovném povrchu nebo na sklonu nejvýše 15 %.
Ujistěte se, že stroj nestojí na místě, kde by bránil přístupu k budovám nebo zařízením, tvořil překážku provozu jiných vozidel, a že je dále než 1 m od jízdní dráhy.

Uvolněte plynový pedál a zastavte.

Zařaďte neutrál.
Zatáhněte ruční brzdu.
Ujistěte se, že je teleskopické rameno zasunuto.
Snižte rameno tak, aby byla vidlice nebo příslušenství položeno na zemi.
Vypněte všechny ovládací prvky.
Zastavte motor otočením klíčku zapalování do polohy „STOP“.
English to Czech: Mitsubishi Automation
Source text - English
We bring together the best minds to create the best technologies. At Mitsubishi Electric, we understand that technology is the driving force of change in our lives. By bringing greater comfort to daily life, maximising the efficiency of businesses and keeping things running across society, we integrate technology and innovation
to bring changes for the better.
Translation - Czech
V našich technologiích se spojují ty nejlepší myšlenky a nápady. V Mitsubishi Electric víme, že technologie je hlavní silou, která mění naše životy. Díky tomu, že vnášíme pohodlí do každodenního života, maximalizujeme efektivitu podnikání a udržujeme věci v činnosti ve všech oblastech života, spojujeme technologii a inovace,
aby měnily život k lepšímu.
English to Czech: Mitsubishi Automation
Source text - English
Mitsubishi’s System Q demonstrates one of the greatest benefits of an automation platform. It features a unique multi CPU processor concept where PLC, motion, and process CPUs can all be mixed in a single system. In addition there are options for systems built around industrial PCs, redundant PLCs, as well as a recent innovation, the C controller.
Translation - Czech
Mitsubishi System Q je ukázkou maximálních výhod automatizovaného systému. Jeho rysem je jedinečný víceprocesorový koncept, kdy jsou CPU PLC, CPU řízení motorů a procesní CPU spojeny v jednom systému. Kromě toho jsou zde možnosti pro systémy vybudované okolo průmyslových PC, redundantní PLC a rovněž nejnovější inovace – C automat.
English to Czech: Panasonic Home Theatre
Source text - English
Manual Search: Press ” X ” buttons to search channels, the channel will be saved with current channel number, press ” X ” button to continued.
Translation - Czech
Manuální vyhledávání: Pomocí tlačítek ” X ” prohledejte kanály. Nalezený kanál bude uložen pod aktuálním číslem kanálu. Pokračujte stisknutím tlačítka ” X ”.
English to Czech: Shell Newsletter
Source text - English
Welcome to the latest issue of our euroShell newsletter for Commercial Road Transport customers, which brings together international and national news relevant to your business and partnership with euroShell. The newsletter includes information about a selection of market news and issues, euroShell products and services, and keeps you up to date with any significant changes to the Shell service station network across Europe.
Translation - Czech
Právě dostáváte do rukou nejnovější číslo bulletinu euroShell určeného klientům z oblasti kamionové silniční dopravy, který přináší společně mezinárodní i regionální zprávy, jež se týkají Vašeho podnikání a partnerství s euroShell. Bulletin obsahuje informace o vybraných tržních novinkách a problémech, o produktech a službách euroShell a udržuje Vás v obraze, pokud jde o významné změny v síti čerpacích stanic Shell v celé Evropě.
Czech to English: Terms and Conditions
Source text - Czech
Pro účely těchto Podmínek platí, že tyto se pro Provozovatele vozidla v Režimu placení předem stávají závaznými i v případě, kdy bylo vozidlo do systému elektronického mýtného evidováno Řidičem, pokud tento Řidič předložil při evidenci do systému elektronického mýtného technický průkaz vozidla, jehož je Provozovatel vozidla provozovatelem.
Translation - English
These Terms and Conditions are binding for the Vehicle Operator in the Pre-Pay Mode also if the electronic toll system registration was completed by the Driver, if this Driver presented an identification card for the vehicle operated by the Vehicle Operator on registration in the electronic toll system.
Czech to English: Terms and Conditions
Source text - Czech
Pro účely těchto Podmínek platí, že tyto se pro Provozovatele vozidla v Režimu placení předem stávají závaznými i v případě, kdy bylo vozidlo do systému elektronického mýtného evidováno Řidičem, pokud tento Řidič předložil při evidenci do systému elektronického mýtného technický průkaz vozidla, jehož je Provozovatel vozidla provozovatelem.
Translation - English
These Terms and Conditions are binding for the Vehicle Operator in the Pre-Pay Mode also if the electronic toll system registration was completed by the Driver, if this Driver presented an identification card for the vehicle operated by the Vehicle Operator on registration in the electronic toll system.

Experience Years of experience: 22. Registered at ProZ.com: Oct 2004. Became a member: Oct 2004.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Across, memoQ, SDL TRADOS, SDLX, STAR Transit, Wordfast, XTM
Bio
Chemistry (general)
Medicine
Engineering (EN and ISO standards, Bobcat's manual)
Gas industry (EN and ISO standards)
Software (McAfee's data sheets, Agfa's software manual)
Localization (Agfa's RTG software)
MSDS's
Automotive
Legal (EU's tender proposals, some contracts)
Marketing (sales representatives training materials)
Genetics (manual for Amaxa GmbH) etc.
Sample of accomplished projects:
Technical standards (EN and ISO, about 30 published standards)
Large presentation (.ppt) on WMD for custom authorities
KONE's elevators
Keywords: chemistry, technical, engineering, gas, lpg, PC, software, localization, medical, MSDS


Profile last updated
Jun 12, 2020More translators and interpreters: English to Czech - French to Czech - Polish to Czech   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search