ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

GlossPost

Searchable Database of Glossary URLs
Turcizmi 1

Bosnian Translation Glossary from Danilo Marić - ALIPAA

Link posted by xxxBesmir on Jul 17 '05

Glossary languages:

Bosnian (mono)
Specific fields: Linguistics
Keywords: turcizmi, rijeci orijentalnog porijekla
Description: Pojasnjenje rijeci orijentalnog porijekla u bosanskom jeziku i primjeri njihove svakodnevne upotrebe u jeziku. Izbor uzet iz djela "Alipasa" knjizevnika Danila Marica. Izdavac, Udru�enja pisaca Bosne i Hercegovine, Podru�nice HNK, istice: "U ovom popisu manje poznatih riječi objašnjenja data su onako kako ih je poimao Danilo Marić, knji�evnik iz Mostara i Los Angelesa, autor romana ALIPAŠA – prvi i posljednji hercegovački vezir, pišući ovaj roman. On je našao da se ovako razumijevalo i govorilo u mostarsko-stolačkom lokalitetu u prvoj polovini devetnaestog vijeka. Ima manjih odstupanja od standardizovanog rječnika, ali je autor ostao dosljedan svom poimanju."