Member since Dec '08

Working languages:
English to Swedish
Swedish to English
Swedish (monolingual)
English (monolingual)

Anna Herbst
When quality matters more

Kalorama, Victoria, Australia
Local time: 00:42 AEDT (GMT+11)

Native in: Swedish Native in Swedish, English Native in English
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
Site moderator This person serves as a ProZ.com moderator in forums and KudoZ
KudoZ leader This person is a top KudoZ point holder in English to Swedish, Swedish to English, Swedish
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Transcription, Training
Expertise
Specializes in:
Social Science, Sociology, Ethics, etc.Government / Politics
Education / PedagogyPoetry & Literature
LinguisticsArt, Arts & Crafts, Painting
Law (general)Journalism
Tourism & TravelCinema, Film, TV, Drama

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 1394, Questions answered: 704, Questions asked: 5
Project History 2 projects entered

Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
Swedish to English: Art exhibition catalogue
General field: Art/Literary
Detailed field: Art, Arts & Crafts, Painting
Source text - Swedish
Utställningens titel – ... - kan ge en första hint. Michael Douglas gestaltar en karaktär – William Foster- som helt enkelt får sinne när han blir sittande i en bilkö i Los Angeles. En till synes vanlig morgon, men händelsen fungerar som en katalysator, som får honom i fritt fall. I början gör han ett tröstlöst försök att bokstavligen kyla ned sin vrede med en 12 ounce coca-cola burk, som blir en symbol för det USA han värnat om, försök nå upp till, men som nu vänt honom ryggen, arbetslös han är som raketingenjör. Burken har ingen effekt på hans frustration och han inser att hela världen omkring honom varit en lögn, och ingen tycks bry sig. Den värld som han försökt upprätthålla var bara en chimär. Genom dagen får man följa hans golgata-vandring och hur det alltmer går upp för honom att han levt sitt liv i okunskap. Först reagerar han med avsky mot sina medmänniskor, men sakta börjar han även se andras lidanden. Mot slutet inser han smärtsamt att han ständigt varit oförmögen att hantera sin frustration. Och han ställer sig frågan hur och när det kom sig att han blev ”the bad guy”, när allt han ville var att tjäna USA, sin familj, och just denna dag, bara önskade komma hem till sin dotters födelsedag.
Translation - English
The title of the exhibition – ... – could give us a first hint. Michael Douglas portrays the character William Foster, who simply looses it when he gets stuck in traffic in Los Angeles. It is a seemingly ordinary morning, but the situation becomes a catalyst which propels him into free fall. At the start, he makes a desperate attempt to literally cool his rage with a 12 oz. can of Coke that becomes a symbol for the US, which he has upheld and tried to live up to, but which now has turned its back on him as an unemployed rocket engineer. The can has no effect on his frustration and he realises that the whole world around him has been a lie, and nobody seems to care. The world he has been trying to uphold was but an illusion. Throughout the day we get to follow him on his walk to Calvary, where it gradually dawns on him that he has lived his life in ignorance. His first reaction is loathing of his fellow human beings, but slowly he begins to see the suffering of others as well. Towards the end he comes to the painful realisation that he has always been unable to deal with his frustrations, and asks himself how and when he actually became “the bad guy” when all he wanted to do was serve the US and his family, and how, on this particular day, he only wanted to go home to celebrate his daughter’s birthday.
English to Swedish: Formal letter requesting mutual assistance in criminal case
General field: Law/Patents
Detailed field: Law (general)
Source text - English
I enclose a request to xxxxxx for mutual assistance in the matter of Operation xxxxx and Operation xxxxx accompanied by a translation into Swedish. xxxxxxx makes this request under the Treaty between the Government of Australia and the Government of Sweden done at Stockholm on 18 December 1998.

2. The purpose of this request is to obtain evidentiary material to assist in the investigation and potential prosecution of xxxxx xxxxxx for drug offences and money laundering. Material obtained in response to this request may be used in both proceeds of crime proceedings and the criminal prosecution of xxxxx in relation to these activities.

Background
3. The background to the request is at paragraphs seven to 32 of the request. In summary, xxxxxxxx authorities have been investigating the activities of a syndicate believed to be responsible for the shipment of numerous consignments of horticultural products concealing large quantities of 3,4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA) tablets from xxxxxx to xxxxxxxx. It is believed that the syndicate has been responsible for importing in excess of 1.5 tonnes, or approximately 6 million tablets, of MDMA using this method. xxxxxx is believed to have been responsible for the sale of the product, collection of monies from customers, storage and laundering of proceeds of sale, as well as providing funds to other xxxxxx based syndicate members to facilitate the importation of the consignments into xxxxxxx.
Translation - Swedish
Härmed bifogas en framställning till xxxxxxx om inbördes rättshjälp i ärendet Operation xxxxx och Operation xxxxx tillsammans med en översättning till svenska. xxxxxxx gör denna framställning enligt överenskommelsen av den 18 december 1998 mellan Sverige och Australien om inbördes rättshjälp i brottmål.

2. Syftet med denna framställning är att få fram bevismaterial som ska bidra till utredningen och det eventuella åtalet av xxxxxx xxxxxxxxx för narkotikabrott och penningtvätt. Material som erhållits som resultat av denna framställning kan komma att användas både för att vidta lagliga åtgärder för vinning av brott och för åtal av xxxxxxxx med avseende på dessa verksamheter.

Bakgrund
3. Som bakgrund för denna begäran ligger punkterna sju till 32 av vår framställning. Sammanfattningsvis har xxxxxxxxx myndigheter undersökt aktiviteter utförda av ett syndikat som tros vara ansvarigt för att ha transporterat ett stort antal försändelser av trädgårdsprodukter som dolt stora kvantiteter av 3,4-metylendioximetamfetamintabletter (MDMA) från xxxxxxxxxx till xxxxxxx. Det antas att syndikatet är ansvarigt för att ha importerat mer än 1,5 ton, eller cirka 6 miljoner MDMA-tabletter genom denna metod. xxxxxx antas ha haft ansvar för försäljning av produkten, inkassering av pengar från kunderna, lagerhållning och penningtvätt av inkomsterna av försäljningen, samt för att ha försett andra medlemmar av syndikatet baserade i xxxxxxxx med pengar för att underlätta importen av försändelser till xxxxxxx.

Translation education Bachelor's degree - Lund University, Sweden
Experience Years of experience: 34. Registered at ProZ.com: Nov 2001. Became a member: Dec 2008.
Credentials Swedish to English (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, verified)
English to Swedish (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, verified)
Memberships AUSIT
Software Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Adobe, Powerpoint, Wordfast
Events and training
Professional practices Anna Herbst endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
NAATI (Australia) recognised translator/interpreter English <--> Swedish 2009 - 2016.
Member of the Australian Institute of Interpreters and Translators, AUSIT
Native proficiency in Swedish and English.
Fluent in Greek, proficient in Norwegian, Danish, German and French.
Long experience lecturing in Swedish and English at university level.
Author of Swedish chapter in Lonely Planet's Scandinavian Phrasebook 2nd and 3rd editions.
Broadcasting experience in Swedish and English.
Particularly interested in working in the areas of linguistics, literature, education, social sciences, general legal, political science, media, environment, travel and tourism.
Keywords: Swedish, English, NAATI, translation, review, editing, proof reading, linguistic analyses, transcription, cultural consultancy, training, interpretation, voice over.


Profile last updated
Oct 1, 2020More translators and interpreters: English to Swedish - Swedish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search