A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

English » Vietnamese - 4 finalists


From "Letters from a Self-Made Merchant to His Son" by George Horace Lorimer. 320 words
I remember reading once that some fellows use language to conceal thought, but it's been my experience that a good many more use it instead of thought.

A businessman's conversation should be regulated by fewer and simpler rules than any other function of the human animal. They are:

Have something to say.

Say it.

Stop talking.

Beginning before you know what you want to say and keeping on after you have said it lands a merchant in a lawsuit or the poorhouse, and the first is a short cut to the second. I maintain a legal department here, and it costs a lot of money, but it's to keep me from going to law.

It's all right when you are calling on a girl or talking with friends after dinner to run a conversation like a Sunday-school excursion, with stops to pick flowers; but in the office your sentences should be the shortest distance possible between periods. Cut out the introduction and the peroration, and stop before you get to secondly. You've got to preach short sermons to catch sinners; and deacons won't believe they need long ones themselves. Give fools the first and women the last word. The meat's always in the middle of the sandwich. Of course, a light butter on either side of it doesn't do any harm if it's intended for a man who likes butter.

Remember, too, that it's easier to look wise than to talk wisdom. Say less than the other fellow and listen more than you talk; for when a man's listening he isn't telling on himself and he's flattering the fellow who is. Give most men a good listener and most women enough note-paper and they'll tell all they know. Money talks -- but not unless its owner has a loose tongue, and then its remarks are always offensive. Poverty talks, too, but nobody wants to hear what it has to say.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 22 - WINNER!
Lys Nguyen
Lys Nguyen
Vietnam
View all tags
Cha nhớ có lần đã đọc ở đâu đó có một số người dùng lời nói để che đậy suy nghĩ, nhưng bản thân cha đã từng trải nghiệm rằng còn có nhiều người hơn thế dùng lời nói thay cho suy nghĩ.

Một câu chuyện trao đổi giữa các doanh nhân với nhau phải được điều chỉnh bởi những quy tắc vừa ít về số lượng vừa đơn giản về nội dung hơn bất kỳ một chức năng nào khác của con người. Đó là:

Có điều gì đó muốn nói.

Nói điều đó ra.

Nói xong thì ngừng.

Bắt đầu nói trước khi biết mình muốn nói gì và vẫn còn tiếp tục sau khi đã nói điều đó ra sẽ dẫn dắt một nhà buôn sa vào một vụ kiện tụng hoặc vào một trại tế bần, và điều thứ nhất là con đường tắt dẫn đến điều thứ hai. Cha duy trì ở đây một phòng pháp chế, và việc làm này tốn hao rất nhiều tiền, nhưng nó giúp cha tránh phải dính líu đến pháp luật.

Sẽ chẳng sao nếu con tạt qua thăm một cô bạn gái hoặc tán gẫu với đám bạn bè sau bữa cơm tối dẫn dắt cuộc trò chuyện theo kiểu tham quan ngoại khóa, thỉnh thoảng dừng lại để hái hoa bắt bướm; nhưng trong văn phòng con phải nói càng ít ngắt quãng giữa các câu càng tốt. Hãy cắt bớt đoạn mở đầu và phần kết, và dừng lại trước khi con sa đà vào những điều vụn vặt. Con phải giảng đạo bằng những bài thuyết giáo ngắn gọn mới tóm được những kẻ tội đồ; và chính những người trợ tế cũng chẳng tin là họ cần những bài thuyết giáo dài dòng đâu. Hãy để những kẻ ngốc nói lời đầu tiên và nhường cho đàn bà nói lời cuối cùng. Phần thịt bao giờ cũng nằm ở giữa khúc bánh mì. Dĩ nhiên, có một vệt bơ mỏng ở hai đầu ổ bánh nhưng điều đó chẳng hại gì nếu đó là điều đã được cố tình dành cho một người thích ăn bơ.

Con cũng phải nhớ rằng thật dễ làm ra vẻ thông thái hơn là nói chuyện khôn ngoan. Hãy nói ít hơn người khác và hãy lắng nghe nhiều hơn con nói; vì khi người đàn ông đang lắng nghe thì ông ta không thể kể về bản thân mình mà lại còn làm thỏa mãn tính hư danh của người đang nói. Hãy cho phần lớn những người đàn ông một thính giả biết lắng nghe và hãy cho phần lớn những người đàn bà đủ giấy viết thì họ sẽ kể cho con biết tất cả những gì họ biết. Tiền bạc biết nói – nhưng trừ phi người chủ của nó biết uốn lưỡi bảy lần, không thì những nhận xét của nó lúc nào cũng luôn dễ xúc phạm người khác. Sự nghèo khó cũng biết nói, nhưng không ai muốn nghe điều mà nó phải lên tiếng.Entry #2 - Points: 12
View all tags
Bố nhớ có đọc được ở đâu rằng có nhiều người hay sử dụng miệng lưỡi để che giấu ý nghĩ của họ, nhưng kinh nghiệm cho bố thấy số người chỉ nói mà không nghĩ lại nhiều hơn.

Là doanh nhân nên tự đặt ra cho mình các quy tắc nói chuyện ít hơn và đơn giản hơn so với cái bản năng động vật của mình. Các quy tắc đó là:

Có điều gì cần nói.

Hãy nói.

Rồi thôi.

Doanh nhân nói trước khi biết điều mình cần nói và cứ nói tiếp sau khi mình đã nói xong sẽ chẳng sớm thì muộn cũng sẽ ra hầu tòa hoặc khánh kiệt, và thường là khánh kiệt sau khi đã hầu tòa. Bố có phòng pháp luật luôn hoạt động trong công ty, tuy tốn nhiều tiền thật đấy, nhưng nó giúp bố khỏi lo bị kiện cáo.

Sau khi ăn tối xong, con gọi điện cho một cô gái hay bạn bè để chuyện trò về một chuyến đi chơi của lớp vào ngày chủ nhật chẳng hạn, đi hái hoa bắt bướm, thì chẳng sao; nhưng khi vào văn phòng, con nên nói chuyện càng vắn tắt bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Không nhất thiết phải có phần mở đầu mà cũng chẳng nhất thiết phải kết thúc câu chuyện, và hãy nhớ ngừng ngay chớ nói tiếp sang phần hai. Khi giáo dục những người phạm lỗi, con phải ngắn gọn với họ, vì bản thân mấy ông tướng này cũng chẳng thích dài dòng đâu. Gặp kẻ ngu ngốc cứ nói thẳng ngay còn với phụ nữ thì phải luôn dứt khoát. Phần quan trọng chính là nội dung của sự việc. Tất nhiên, một chút hình thức bên ngoài cũng chẳng sao nếu người ta thích hình thức.

Con cũng nên luôn nhớ rằng, làm ra vẻ khôn ngoan thì dễ nhưng nói lời khôn ngoan mới thực khó. Nên nói ít hơn người ta và nên nghe nhiều hơn nói; vì khi nghe người ta sẽ chẳng nói về mình mà lại được lòng người mình nghe. Với đàn ông hãy chú ý lắng nghe và với phụ nữ hãy ghi lại lời họ, con sẽ thấy họ sẽ dốc hết cả gan ruột ra với con. Chuyện tiền bạc của người ta – chớ nói đến trừ khi họ tuệch toạc mở lời, và nhớ đừng nhận xét gì kẻo sẽ gây mất lòng. Chuyện nghèo đói, cũng vậy, chẳng có ai muốn nghe điều mà họ chẳng muốn nhắc đến.


Entry #3 - Points: 1
anonymousView all tags
Cha nhớ đã đọc đâu đó rằng một số người sử dụng ngôn ngữ để che giấu những suy nghĩ của họ, nhưng với kinh nghiệm của mình, cha thấy rằng đó là điều tốt khi có nhiều người áp dụng việc đó thay cho suy nghĩ.

Một cuộc nói chuyện của thương gia nên được chi phối bởi ít nguyên tắc hơn và cần đơn giản hơn bất cứ hoạt động nào khác của con người. Những nguyên tắc đó là:

Có điều gì đó để nói.

Nói điều đó ra.

Và ngừng nói.

Việc bắt đầu trước khi con biết mình muốn nói những gì và việc tiếp tục sau khi con đã nói điều đó ra sẽ đưa đẩy một thương gia vào một vụ kiện hoặc nhà tế bần, và cái đầu tiên chính là con đường tắt dẫn đến cái thứ hai. Cha hiện đang duy trì một bộ phận pháp lý ở đây, và nó tiêu tốn rất nhiều tiền của nhưng lại giúp cha không phải vướng bận gì với luật pháp cả.

Sẽ chẳng có gì khác thường khi con gọi điện cho một cô bạn gái hoặc nói chuyện với bạn bè sau bữa tối để tám chuyện giống như trong một buổi du ngoạn ngày Chủ nhật do nhà trường tổ chức, có cả các chỗ dừng chân để hái hoa; thế nhưng ở nơi làm việc, câu từ con đưa ra cần phải hết sức ngắn gọn, rõ ràng nhất nếu có thể. Hãy lược bỏ phần giới thiệu và đoạn kết, dừng lại một chút trước khi con chuyển qua ý thứ hai. Con cũng phải ra sức giảng giải cho những bài thuyết giáo ngắn gọn để thu phục những con chiên đầy tội lỗi; và các thầy trợ tế cũng sẽ chẳng tin rằng bản thân họ cần những bài thuyết giáo dài lê thê đâu. Con hãy nói với những kẻ ngu ngốc trước và dành những lời nói sau cùng cho phụ nữ. Lúc nào mà chẳng vậy, thịt luôn được kẹp giữa bánh mì sandwich! Và dĩ nhiên nếu có lớp bơ mỏng phết lên mặt nào đó thì cũng chẳng gây hại gì nếu nó dành cho một người đàn ông thích ăn bơ.

Con cũng cần phải nhớ rằng quan sát một cách thông minh thì dễ hơn nhiều so với việc đưa ra những lời nói khôn ngoan. Hãy nói ít hơn những người khác và lắng nghe nhiều hơn là nói; vì khi một người đàn ông đang lắng nghe, anh ta không nhủ thầm với bản thân mình mà là đang làm vừa lòng người đối diện đó. Phần lớn những người đàn ông cần những người biết lắng nghe, còn phụ nữ thì chỉ cần con mang đến cho đủ giấy viết thư, rồi tất cả bọn họ sẽ nói cho con tất tần tật những gì họ biết. Đồng tiền biết nói chuyện đấy con à -- nhưng không phải lúc nào cũng vậy, trừ khi người chủ đồng tiền ấy hay ba hoa chích chòe, và lúc đó những lời nhận xét của nó thường là chẳng dễ chịu chút nào. Cái nghèo cũng biết nói chuyện đấy, thế nhưng chẳng có ai lại muốn nghe điều nó nói bao giờ.Entry #4 - Points: 0
Issie96
Vietnam
View all tags
Cha nhớ có lần đã đọc được rằng một số người sử dụng ngôn ngữ để che giấu ý nghĩ, nhưng theo kinh nghiệm của cha thì nhiều người sử dụng ngôn ngữ mà không nghĩ.

Lời hội thoại của một doanh nhân phải được chi phối bởi ít các quy tắc hơn và các quy tắc đơn giản hơn so với các hình thức họp mặt khác của loài người. Đó là

Có một số điều để nói.

Nói đi.

Đừng nói nữa.

Bắt đầu nói trước khi biết mình muốn nói gì và vẫn tiếp tục cho đến khi nói xong có thể khiến một thương gia rơi vào cảnh bị kiện cáo hoặc một nhà tế bần, và kiện cáo là con đường tắt dẫn đến nhà tế bần. Cha vẫn duy trì một phòng pháp lý ở đây, việc này khiến cha tốn khá nhiều tiền, nhưng nó giúp cha không bị dính đến pháp luật.

Sẽ chẳng có vấn đề gì khi con gọi điện cho một cô gái hoặc nói chuyện với bạn bè sau bữa tối để dẫn dắt một mẩu hội thoại như là chuyến đi dã ngoại ngày chủ nhật của trường, có dừng đôi chỗ để hái hoa; nhưng ở văn phòng, câu cú của con phải là những câu ngắn nhất có thể giữa các đoạn dừng. Bỏ qua phần giới thiệu và kết thúc, và dừng lại trước khi con sang vấn đề thứ hai. Con cần phải giảng những bài thuyết giáo ngắn để nắm được kẻ có tội; ngay bản thân những người trợ tế cũng không tin là họ cần những bài thuyết giáo dài. Hãy nói về kẻ ngốc trước và về phụ nữ sau cùng. Miếng thịt luôn ở giữa cái bánh xăng-đuých. Đương nhiên, một lớp bơ mỏng ở bên nào của cái bánh cũng sẽ không gây hại gì nếu nó được dùng cho một người thích bơ.

Cũng cần phải nhớ rằng, để tỏ vẻ khôn ngoan dễ hơn là để nói ra những lời thông thái. Hãy nói ít hơn người khác và nghe nhiều hơn nói; bởi vì khi một người đang nghe, anh ta sẽ không nói về bản thân nữa, và đang làm thỏa mãn cái người đang nói về bản thân mình. Với hầu hết đàn ông, hãy là một người biết lắng nghe, và với hầu hết phụ nữ, hãy cung cấp cho họ đủ giấy viết, họ sẽ nói tất cả những gì họ biết. Đồng tiền biết nói -- nhưng chỉ khi người có nó là một kẻ lắm lời, và khi đó ấn tượng nó gây ra thật đáng khó chịu. Đói nghèo cũng biết nói, nhưng không ai muốn nghe nó nói gì.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search