A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Catalan » Romanian - 2 entries


From "El 'dircom' pren importància" at El centim, Avui Paper Comunicació. October 19, 2008 - http://multimedia.avui.cat/pdf/08/1019/081019sup_a008.pdf 333 words
La comunicació empresarial està vivint la seva època daurada. La figura del director de comunicació ha passat d'ocupar un paper secundari a adquirir cada vegada més funcions i a esdevenir, en moltes ocasions, la mà dreta de presidents i consellers delegats de grans corporacions.

Diversos factors apunten en un mateix sentit. L'evolució que ha experimentat aquest sector dintre de les organitzacions, així com la creixent aparició d'agències i consultories especialitzades en aquests serveis, no fan altra cosa que confirmar que la manera de comunicar i de relacionar-se amb els diferents públics de les empreses resulta fonamental per al seu desenvolupament. Un estudi de l'Associació de Directius de Comunicació (Dircom) assegura que el 78% de les empreses disposa d'un departament de comunicació. Les empreses s'han adonat que en aquest entorn empresarial tan competitiu han d'oferir alguna cosa més que un producte. Una bona relació amb tots els seus públics pot suposar un gran avantatge. Per aquest motiu s'explica el creixement del sector, tant a l'interior de les companyies com a través de proveïdors externs, que són les agències i consultories de comunicació, uns aliats importants per als directius d'aquest àmbit.

I és que, amb el temps, les funcions i responsabilitats del director de comunicació han crescut i ara van molt més enllà de l'atenció a les consultes dels mitjans de comunicació. Per tant, les habilitats amb què ha de comptar un director de comunicació van més enllà de saber organitzar una roda de premsa o saber redactar un comunicat. També cal que sàpiga anticipar-se, que tingui una visió empresarial i estratègica i pugui assessorar tota l'organització. Entre les noves funcions que els directors de comunicació desenvolupen s'hi troben la gestió de la marca, l'organització d'esdeveniments, el màrqueting 0 les accions amb els treballadors. En aquest sentit, han hagut de passar molts anys fins que tota l'organització empresarial ha acceptat i ha assumit la presència del departament de comunicació i ha entès que la seva feina és una part més de l'estratègia de la companyia.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
View all tags
De comunicare în afaceri se confruntă cu vârsta ei de aur. Cifra de director de comunicare trebuie sa ocupe un rol secundar în dobândirea de tot mai multe caracteristici şi devin, în multe cazuri, dreptul de preşedinţi şi directori generali din marile corporaţii.

Punctul Mai mulţi factori într-o singură direcţie. Evoluţia acestui sector a înregistrat în cadrul organizaţiilor şi apariţia tot mai mare de agenţii şi de consultanţă care se specializează în aceste servicii, ele nu fac altceva decât să confirme faptul că felul în care ne comunice şi să interacţioneze cu publicul diverselor companii este esenţială pentru dezvoltarea lor. Un studiu realizat de Management Communications Association (Dircom) se asigură că 78% din companii au un departament de comunicare. Companiile au dat seama că, în acest mediu de afaceri extrem de competitiv trebuie să ofere ceva mai mult decât un produs. O relaţie bună cu toate publicurile sale să poată fi un mare avantaj. Aceasta explică de ce de creştere a sectorului, atât în cadrul companiilor şi prin vânzătorii din afara, agenţii şi de consultanţă, care sunt de comunicare, unele aliaţi importante pentru managerii din acest domeniu.

Şi, în timp, rolurile şi responsabilităţile a directorului de comunicare şi acum le-au crescut mult dincolo de atenţia la întrebările mass-media. Prin urmare, competenţele pe care trebuie să aibă un director de comunicare dincolo de ştiind au organizat o conferinţă de presă sau pentru a afla pentru a scrie o declaraţie. Ar trebui să ştii, de asemenea, că anticipează având o viziune de afaceri şi consultanţă strategică pentru întreaga organizaţie. Printre noile caracteristici pe care managerii pot găsi de comunicare dezvoltarea managementului de brand, planificare eveniment, de marketing 0 parts cu angajaţii. În acest sens, au petrecut mulţi ani până când toate organizatiei de afaceri a acceptat şi asumat prezenţa al departamentului de comunicare şi înţelege că slujba lui este o parte din strategia companiei.Entry #2 - Points:
anonymousView all tags
Comunicarea comercială îşi trăieşte în zilele noastre epoca de aur. Figura directorului de comunicare a trecut de la a ocupa un loc secundar la a acumula din ce în ce mai multe funcţii, devenind în multe situaţii chiar mai importantă decât cea a preşedinţilor şi a consilierilor delegaţi ai marilor corporaţii.

Diverşi factori converg către aceeaşi direcţie. Evoluţia prin care a trecut acest sector, cât şi prezenţa crescândă a agenţiilor şi a birourilor de consultanţă specializată în aceste servicii, nu fac nimic altceva decât să confirme faptul că modul de a comunica şi de a întreţine relaţii cu publicul variat este fundamental pentru dezvoltarea unei firme. Un studiu al Asociaţiei Directorilor de Comunicare (Dircom) ne asigură că 78% din firme dispun de un departament de comunicare. Acestea şi-au dat seama că în acest mediu corporativ cu o concurenţă atât de acerbă, trebuie să ofere ceva mai mult decât un produs. O relaţie bună între toţi factorii publici poate reprezenta un mare avantaj. Aceasta este explicaţia pentru dezvoltarea sectorului, atât în interiorul companiilor, cât şi prin intermediul furnizorilor externi, care sunt agenţiile şi consultanţii de comunicare, nişte aliaţi importanţi pentru toţi directorii din acest domeniu.

Problema este că, de-a lungul timpului, funcţiile şi responsabilităţile directorului de comunicare s-au înmulţit şi astăzi depăşesc cu mult atenţia acordată mediilor de comunicare. Deci, abilităţile pe care trebuie să se bazeze un director de comunicare merg mai departe de organizarea unei conferinţe de presă sau de a şti să redactezi un comunicat. De asemenea, este necesar să poţi anticipa, să ai perspectivă comercială şi strategică şi să poţi evalua întreaga organizaţie. Între noile atribuţii ale directorilor de comunicare se regăsesc managementul mărcii, organizarea de evenimente, marketingul sau acţiunile cu angajaţii. În acest sens, au fost necesari mulţi ani până ce mediul de afaceri a acceptat şi şi-a asumat prezenţa departamentului de comunicare şi a înţeles că activitatea acestuia face parte din strategia companiei.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search