A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

French » Romanian - 4 entries


From "Auto-entrepreneur? Kouac!…" by Babozor at http://www.travailleursduweb.com/2009/01/26/auto-entrepreneur-kouac.html. 324 words
C’est tout neuf, c’est tout nouveau, le statut d’auto-entrepreneur doit/devait révolutionner le web en permettant à tous de pouvoir faire du business… et de pouvoir déclarer pubs, petits travaux - et, pourquoi pas, générer du vrai business.

Je n’ai pour l’instant rien de vraiment précis en tête, mais j’ai toujours plein de projets et pourquoi pas de temps en temps des trucs qui pourraient générer du cash, donc je me dis: "tiens on va tester ça… en plus l’enregistrement peut se faire en ligne, ça devrait plutôt mieux se passer."

Le site est plutôt bien fait, même si certaines fois cela manque un peu d’explications pour les non-initiés (comme les différentes formes de régimes, etc…). On peut tout faire d’un coup en scannant une pièce d’identité.

Bon, le formulaire est assez trapu, pas mal de questions, des renseignements, etc… mais rien de dramatique.

Je remplis mon (gros) formulaire comme un gentil garçon bien sage.

Je reçois un email qui me confirme que mon dossier a bien été enregistré et que je recevrai d’autres infos un peu plus tard, alors  j’attends… confiant.

Kouac - Activité non reconnue

Et là, surprise:
Mon dossier est refusé… j’envoie un email, j’essaye de les avoir au téléphone (toute une aventure, pas réussi d’ailleurs) et c’est grâce à l’aide de Dame Tartine que je trouve enfin l’explication:

Attention, l’application au 1er janvier 2009 ne concerne pas encore toutes les activitées : suite à un blocage avec la CIPAV, (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) qui regroupe une très large partie des professions libérales, dont les ingénieurs-conseils et les informaticiens, beaucoup d’auto-entrepreneurs souhaitant travailler dans les nouvelles technologies ne peuvent accéder pleinement à ce régime. Faute de mieux, Novelli a promis de régler ce problème par le biais d’un amendement législatif.

Donc, si vous voulez être auto-entrepreneur dans les nouvelles technologies, deux solutions:

- attendre (et on sait pas combien de temps)

- mentir sur la nature réelle du travail

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 20 - WINNER!
View all tags
Nou-nouţ, statutul de întreprinzător independent trebuie/trebuia să revoluţioneze webul, permiţându-ne tuturor să facem afaceri… şi să putem declara venituri din publicitate, mici lucrări - şi, de ce nu, să generăm business.

Pentru un moment, nu am nimic cu adevărat desluşit în cap, însă întotdeauna am destule proiecte şi de ce nu, din când în când, am chestii care ar putea genera bani, aşa că îmi spun: "hai să încercăm asta… în plus, înregistrarea se face online, asta e cel mai convenabil."

Saitul e destul de bine realizat, chiar dacă uneori îi lipsesc ceva explicaţii pentru neiniţiaţi (cum ar fi diferitele tipuri de regim, etc…). Se poate face face tot, cât ai clipi, prin scanarea unui act de identitate.

Bine, formularul e destul de înţesat, întrebări multicele, date personale, etc… însă nimic insurmontabil.

Îmi completez formularul (stufos) ca un băieţel cuminte.

Primesc un email care îmi confirmă că dosarul meu a fost înregistrat şi că voi primi alte informaţii puţin mai târziu, aşa că aştept… încrezător.

Sâc! - Activitate nerecunoscută

Surpriză! Dosarul meu este respins… trimit un email, încerc să îi contactez telefonic (o întreagă aventură, eşuată dealtfel) şi, mulţumită doamnei Tartine, găsesc în sfârşit explicaţia:

Atenţie, la data de 1 ianuarie 2009, aplicaţia nu cuprinde încă toate activităţile: ca urmare a unui blocaj cu CIPAV, (casa de pensii) care reuneşte o foarte mare parte din profesiile liberale, printre care inginerii consultanţi şi informaticienii, mulţi întreprinzători independenţi care doresc să lucreze în domeniul noilor tehnologii nu pot avea acces deplin la acest regim. Şi mai bine, Novelli a promis să rezolve această problemă prin intermediul unui amendament.

Deci, dacă doriţi să fiţi întreprinzător independent în domeniul noilor tehnologii, există două soluţii:

- aşteptaţi (şi nu se ştie cât timp)

- minţiţi în legătură cu natura reală a muncii
Felicitări!Entry #2 - Points: 19
Ioana Daia
Ioana Daia
Romania
View all tags
E o chestie nouă, de ultimă oră, statutul de auto-antreprenor trebuie/ar trebui să revoluţioneze internetul permiţându-le tuturor să poată face afaceri... şi să-şi poată declara sumele obţinute din reclame, mici lucrări – şi, de ce nu, să dea naştere la afaceri adevărate.

Deocamdată, n-am nimic clar în cap, dar am mereu o grămadă de proiecte şi, de ce nu, din când în când sunt chestii din care ar putea ieşi bani, aşa că-mi zic: "ia uite, o să încerc asta... în plus, înregistrarea se poate face online, deci ar trebui să meargă uşor".

Situl e destul de bine făcut, chiar dacă lipsesc uneori explicaţiile pentru neiniţiaţi (cum ar fi diferitele tipuri de încadrări etc...). Se poate face toată procedura odată dacă îţi scanezi un act de identitate.

Bine, formularul e destul de stufos, sunt multe întrebări, informaţii etc... dar nu e nicio dramă.

Completez formularul meu (cel lung) ca un băieţel cuminte şi ascultător.

Primesc un mesaj care îmi confirmă că dosarul meu a fost înregistrat şi că voi primi alte informaţii ceva mai târziu, aşa că aştept... încrezător.

Bang – Activitate nerecunoscută

Şi iată surpriza:
Dosarul meu e refuzat... trimit un mesaj, încerc să-i prind la telefon (o întreagă aventură, de altfel n-am reuşit) şi cu ajutorul zânei bune găsesc în sfârşit explicaţia:

Atenţie, aplicarea statutului de la 1 ianuarie 2009 nu înglobează deocamdată toate activităţile: în urma blocajului de la CIPAV (casa interprofesională de prevedere şi asigurări pentru bătrâneţe) care adună o mare parte din profesiile liberale, printre care inginerii-consultanţi şi informaticienii, mulţi auto-antreprenori care îşi doresc să lucreze în domeniul noilor tehnologii nu pot să acceadă pe deplin la acest statut. În lipsa altei soluţii, Novelli a promis că va rezolva problema cu ajutorul unui amendament legislativ.

Aşadar, dacă vreţi să fiţi auto-antreprenor în domeniul noilor tehnologii, aveţi două soluţii:

- să aşteptaţi (şi nu se ştie cât)
- să minţiţi asupra naturii reale a activităţii dv.
Felicitări!Entry #3 - Points: 13
View all tags
Foarte proaspăt, nou-nouţ, statutul de întreprinzător independent trebuie / trebuia să revoluţioneze internetul, dând tuturor posibilitatea să facă afaceri... şi să poată declara reclame, lucrări mici – şi, de ce nu, să genereze afaceri adevărate.

Pentru moment nu am nimic precis în minte, dar am întotdeauna o mulţime de proiecte şi, de ce nu, din când în când, trucuri care ar putea produce bani, prin urmare îmi spun:… „hai să încercăm asta… în plus înregistrarea se poate face online, ar trebui să fie mai simplu.”

Site-ul este bine făcut, chiar dacă pe alocuri îi lipsesc câteva explicaţii pentru neiniţiaţi (cum ar fi diversele forme de organizare etc…). Totul se poate face repede, scanând un document de identitate.

În sfârşit, formularul este destul de stufos, conţine multe întrebări, informaţii etc… nimic exagerat însă.

Îmi completez formularul (mare) ca un băiat bun şi cuminte.

Primesc un email care îmi confirmă că dosarul meu a fost înregistrat şi că voi primi alte informaţii ceva mai târziu, prin urmare aştept… încrezător.

Zdrang – Activitate nerecunoscută

Şi apoi, surpriză:
Dosarul meu este refuzat… trimit un email, încerc să-i prind la telefon (o întreagă aventură, nereuşită de altfel) şi numai ajutat de Dame Tartine găsesc în sfârşit explicaţia:

Atenţie, la data de 1 ianuarie 2009 aplicaţia nu vizează încă toate activităţile: în urma unui blocaj cu CIPAV (casa interprofesională de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale), care reuneşte o foarte mare parte din profesiile liberale, între care inginerii-consultanţi şi informaticienii, mulţi întreprinzători independenţi care doresc să lucreze în domeniul noilor tehnologii nu au acces deplin la această formă de organizare. În lipsa unei soluţii mai bune, Novelli a promis să rezolve această problemă prin intermediul unui amendament legislativ.

Deci, dacă doriţi să fiţi întreprinzători independenţi în domeniul noilor tehnologii, aveţi două soluţii:

- să aşteptaţi (şi nu se ştie pentru cât timp)

- să minţiţi cu privire la obiectul real de activitate
Felicitări!Entry #4 - Points: 5
anonymousView all tags
Este totul nou, recent, statutul de antreprenor liber profesionist trebuie/trebuia să revoluționeze netul permițând tuturor să poată face afaceri....să poată declara puburi, mici lucrări și, de ce nu, să producă adevărate afaceri.

Deocamdată nu am nici o idee precisă în minte dar întotdeauna am o grămadă de proiecte și, de ce nu, din când în când, trucuri care pot produce bani gheață, de aceea mi-am zis: "hai s-o încercăm și pe-asta...în plus, înregistrarea se poate face online, destul de simplu."

Site-ul este destul de bine realizat chiar dacă câteodată lipsesc informațiile pentru novici (cum ar fi diversele forme de regime, etc...). Se poate face totul rapid, scanând un document de identitate.

Bine, formularul este destul de stufos, cu multe întrebări, multe informații, etc.....însă nu e nimic tragic.

Ȋmi completez (complexul) formular ca un băiat cuminte și gentil.

Primesc un email care-mi confirmă înregistrarea contului meu și că voi primi alte informații un pic mai târziu, deci aștept....încrezător.

Bang- Activitate nerecunoscută

Şi acolo, surpriza:
Contul meu este refuzat...trimit un email, încerc să-i prind la telefon (o adevărată aventură, nereușită dealtfel) și iată că, cu ajutorul lui „Dame Tartine” găsesc, în sfârșit, explicația:

Atenție, aplicația din întâi ianuarie 2009 nu se referă încă tuturor activităților: datorită unui blocaj a CIPAV (casă interprofesională de pensii și asigurări de bătrânețe) care reunește o mare parte a profesiunilor libere precum inginerii-consilieri și informaticienii, mulți antreprenori liber-profesioniști care doresc să lucreze în domeniul noilor tehnologii nu pot avea acces pe deplin la acest regim. Ȋn lipsă de altceva mai bun, Novelli a promis să rezolve problema prin subterfugiul unui amendament legislativ.

Așadar, dacă vreți să fiți antreprenor liber-profesionist în domeniul noilor tehnologii, aveți două posibilități:

-să așteptați (nu se știe cât)

-să mințiți în privința muncii voastre adevărate« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search