Asked | Open questions | Answered Previous 1 2
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 9 '07 deu>pol Regelungsdichte tu: stopien regulacji pro closed ok
4 Jan 7 '07 deu>pol Genuss des offenen Strafvollzugs odbywac / byc dopuszczonym do odbywania kare/y w zakladzie [karnym] otwartym pro closed ok
4 Oct 31 '06 deu>pol Hilfe vor Strafe zasada "pomagać zamiast karać" pro closed no
4 Oct 30 '06 pol>deu skarga pauliańska paulianische Anfechtungsklage pro closed ok
4 Oct 17 '06 deu>pol Automatenaufstellungsgewerbe branza automatow o niskich wygranych (AoNW) pro closed no
4 Sep 11 '06 pol>deu urlop taryfowy Tarifurlaub/Erholungsurlaub pro closed ok
- Jul 19 '06 pol>deu poświadczenie bezpieczeństwa hier: Sicherheitsfreigabe pro closed no
4 Jul 7 '06 deu>pol befriedetes Besitztum ogrodzona posiadlosc pro closed no
- Jun 28 '06 pol>pol sędzi vs. sędziego sędziny pro closed no
- Jun 27 '06 pol>deu p.o. Dyrektora kommissarischer Direktor pro closed no
- Jun 18 '06 deu>pol Rotlichtmilieu kregi/grupy/warstwy spoleczne zwiazane z prostytucja pro closed no
4 Jun 3 '06 pol>deu samochód zatrzymany das sichergestellte Kfz/Kraftfahrzeug pro closed ok
4 Jun 1 '06 deu>pol aufgebotener Fahrzeugbrief (zgloszona jako) utracona karta pojazdu pro closed ok
4 May 29 '06 deu>pol Kurzwegschreiber rejestrator danych wypadku/rejestrator wypadkowy pro closed no
4 May 27 '06 deu>pol Steckschuss rana postrzałowa ślepa pro closed ok
- May 15 '06 pol>deu ksywa 1. Nickname/Nick 2. Alias pro closed no
4 May 15 '06 pol>deu Wojskowa Komenda Uzupelnien Wehrersatzamt pro closed ok
4 Apr 9 '06 deu>pol Fahrt auf Sicht dostosowac prowadzenie do widocznosci pro closed ok
4 Apr 7 '06 pol>deu EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA Europäischer Haftbefehl pro closed ok
4 Mar 25 '06 pol>deu udokumentować eindeutig belegen pro closed ok
4 Mar 12 '06 deu>pol Rückrufaktion akcja serwisowa pro closed ok
4 Mar 3 '06 pol>deu pytanie sowohl, als auch pro closed no
- Jan 17 '06 deu>pol Forderungsaufstellung zestawienie roszczen pro closed no
4 Jan 12 '06 pol>deu pełnomocnik ds. problemów alkoholowych Suchtbeauftragter pro closed no
- Nov 12 '05 pol>deu organizacje spółdzielcze genossenschaftliche Organisation pro closed ok
- Nov 4 '05 pol>deu przebywać na przepustce Ausgang, Freigang oder Urlaub haben (kontekstabhängig) pro closed no
4 Oct 25 '05 deu>pol hierin einbezogen tu: zawiera punkty 1..3 pro closed no
- Oct 9 '05 deu>pol Kreisbrandinspektor powiatowy inspektor/komendant strazy pozarnej pro closed ok
4 Sep 18 '05 deu>pol geschwärzte Fassung wersja cenzurowana pro closed no
- Sep 18 '05 deu>pol Gerichtsfach skrytka przy sadzie pro closed ok
4 Aug 25 '05 deu>pol Beschussgesetz Beschußgesetz ("Ustawa o przystrzeliwaniu broni") s.u. pro closed no
4 Aug 7 '05 pol>deu jednorazowe zaciskowe kajdanki Einweghandfesseln pro closed ok
4 Aug 6 '05 deu>pol HK- und BK-Akonto Zaliczka na koszty eksploatacyjne i ogrzewanie pro closed ok
4 Jun 28 '05 pol>deu zespól powypadkowy Untersuchungskommission pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2