Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 18 '12 eng>pol tautomeric set prediction przewidywanie składu i właściwości mieszaniny tautomerów pro closed no
4 Dec 28 '12 eng>pol negative ion mass spectrometry spektroskopia mas z elektrorozpylaniem w trybie jonów ujemnych pro closed no
- Dec 28 '12 eng>pol N,N’-di(2-chloroethyl)phosphorodiamidic acid N,N'-di(2-chloroetylo)fosforodiamid pro closed ok
4 Dec 28 '12 eng>pol drip funnel wkraplacz pro closed no
4 Dec 23 '12 eng>pol dosage unit formulation postać jednostki dawkowania pro closed no
4 Dec 22 '12 eng>pol square to the ball uderzyć centralnie w piłkę pro closed no
4 Dec 12 '12 eng>pol Nazwa związku chemicznego patrz niżej pro closed no
4 Dec 12 '12 eng>pol Nazwa związku chemicznego 1,4-dihydro-2,6-dimetylo-4-(2-nitrofenylo)-3,5-pirydynodikarboksylan dimetylu pro closed no
4 Nov 8 '12 pol>eng CO2 węglanowe carbonate CO2 pro closed no
- Nov 7 '12 eng>pol re-shapes the titanium odkształca tytan pro closed no
4 Nov 6 '12 ces>eng jištění od sebe ("rybaření") belay from the harness (top rope) pro closed no
4 Nov 7 '12 ces>eng odsednout do lana hangdogging / all free (AF) pro closed ok
4 Nov 3 '12 eng>pol effective threshold próg działania pro closed no
4 Oct 30 '12 eng>pol SG wet/SG dry gęstość na sucho (sucha) / gęstość na mokro (mokra) pro closed no
- Oct 13 '12 ...>eng zaziveti arise / materialise pro closed no
4 Oct 10 '12 eng>pol 3-Oxo-2-phenylbutyronitrile nitryl kwasu 3-okso-2-fenylomasłowego pro closed ok
- Sep 12 '12 eng>pol surveyed przeprowadzone / wykonane pro closed ok
- Sep 12 '12 pol>eng krążek piece of hardware / piece of swag pro closed ok
4 Jul 16 '12 .cr>eng kaljenje stakla glass tempering pro closed ok
- May 15 '12 eng>pol stone kamień pro closed no
- May 4 '12 eng>pol the talk test test konwersacyjny pro closed ok
4 May 4 '12 eng>pol RES targeting ...których celem jest... pro closed no
4 Apr 27 '12 eng>pol cooldown schłodzenie easy closed ok
4 Apr 20 '12 dut>eng (polyamide) stegen polyamide rails pro closed ok
2 Apr 19 '12 slv>eng gradbena knjiga building log book pro closed no
- Apr 19 '12 rus>eng Пользоваться его языком ...to use his tongue... pro closed no
- Apr 17 '12 pol>eng wtopa bummer pro open no
4 Apr 17 '12 pol>eng nastawianie miana rozwtoru standardising a solution pro closed no
- Apr 13 '12 pol>eng Praca uszlachetnia (hard) work builds character pro closed ok
4 Apr 11 '12 rus>eng н. normal easy closed no
- Apr 4 '12 eng>pol metal centres metaliczne centra aktywne pro closed ok
- Mar 27 '12 eng>pol [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethy chlorek [4-[4,4'-bis(dimetyloamino)benzhydrylideno]cycloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dimetyloamoniowy pro closed no
- Mar 19 '12 eng>pol non-ionic tensits niejonowe środki powierzchniowo czynne pro open no
4 Mar 2 '12 eng>pol free mid-race stretches darmowe ćwiczenia rozciągające w trakcie biegu pro closed ok
- Jan 27 '12 scr>eng Stručna kemijska i tehnička škola technical vocational school of chemistry / vocational technical school of chemistry pro closed ok
- Jan 14 '12 eng>pol HDI-uretidinedione 9,10-diokso-1,8-diazabicyklo[6.1.1]dekan pro just_closed no
4 Jan 14 '12 eng>pol 5 model isocyanates modelowe izocyjaniany pro closed no
4 Jan 13 '12 eng>pol 1 -(9-anthracenylmethyl)piperazine 1-(9-antracenylometylo)piperazyna pro closed ok
4 Jan 10 '12 eng>pol potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate dichromian(VI)-wodorotlenek dicynku i potasu pro closed no
- Jan 10 '12 ...>eng razrešenje dismissal / removal (from service) pro closed ok
- Dec 14 '11 eng>pol quassin kwasyna pro open no
4 Dec 11 '11 eng>pol as chloride w przeliczeniu na chlorki / jony chlorkowe pro closed ok
- Nov 29 '11 eng>eng pivotal study a study which is a turning point pro just_closed no
4 Nov 25 '11 eng>pol L-phosphaproline kwas R-(2-pirolidylo)fosfonowy pro closed ok
4 Nov 20 '11 eng>pol bow line on a coil tatrzański skrajny / węzeł ratowniczy pro closed no
4 Nov 2 '11 eng>pol stoked nabuzowany / naładowany pro closed ok
- Oct 14 '11 pol>eng suma zasad wymiennych total exchangeable bases pro closed no
- Oct 6 '11 dut>pol spent catalyst zużyty katalizator pro open no
4 Oct 5 '11 eng>pol Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- polimer bisfenolu A z (chlorometylo)oksiranem pro closed no
4 Oct 1 '11 eng>pol attachment site miejsca przyłączaniania się pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last