Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4 5 6 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Nov 25 '12 deu>pol Achskörper pro closed 1 no
Nov 13 '12 pol>deu technik hotelarstwa pro closed 2 no
Nov 2 '12 pol>deu walory użytkowe i estetyczne pro closed 1 ok
Oct 18 '12 pol>deu automatyczna regulacja pro closed 2 no
Oct 17 '12 pol>deu urządzenia elektrotermiczne-oporowe pro closed 1 ok
Oct 10 '12 pol>deu reprezentowanie i występowanie pro closed 2 ok
Oct 3 '12 pol>deu ujawnić zaległości pro closed 1 no
Sep 20 '12 pol>deu objęty pomocą społeczną pro closed 1 ok
Aug 28 '12 pol>deu akcje uprzywilejowane pięciokrotnie co do dywidendy pro closed 1 ok
Aug 27 '12 pol>deu tu: działający samodzielnie pro closed 3 ok
Aug 27 '12 pol>deu szczególna forma prawna pro closed 1 ok
Aug 16 '12 pol>deu tu: o statusie pro closed 1 no
Aug 16 '12 pol>deu w zasobach spółdzielni mieszkaniowej pro closed 1 ok
Jun 23 '12 pol>deu lokator (w spółdzielczym mieszkaniu własnościowym) pro closed 1 ok
Jun 19 '12 pol>deu naliczenia narastająco pro closed 1 ok
Jun 9 '12 pol>deu rozchodowywać pro just_closed 1 no
Jun 6 '12 pol>deu przychody do opodatkowania pro closed 1 ok
Jun 6 '12 pol>deu od miesiąca następnego po miesiącu zakupu pro closed 1 no
May 16 '12 pol>deu usprawnianie pro just_closed 1 no
May 2 '12 pol>deu stanowisko dozoru / stanowisko eksploatacji pro closed 2 no
Apr 26 '12 deu>pol offer raus pro just_closed 0 no
Apr 19 '12 pol>deu specjalizacja (lekarska) pro closed 1 ok
Apr 19 '12 pol>deu staż kierunkowy pro closed 2 ok
Apr 18 '12 pol>deu lekarz kwalifikujący pro closed 1 ok
Apr 12 '12 pol>deu nienależnie pobrane w kwocie należności głównej pro just_closed 0 no
Apr 6 '12 pol>deu napowietrzne linie pro closed 2 ok
Apr 6 '12 pol>deu wodociągi i kanalizacje pro closed 1 ok
Apr 3 '12 pol>deu energetyka komunalna pro closed 1 ok
Feb 21 '12 pol>deu przegląd/ licencja pro just_closed 0 no
Feb 21 '12 pol>deu gminny zbiór meldunkowy pro closed 1 ok
Feb 4 '12 pol>deu zasłaniać się zarzutem pro closed 1 no
Jan 20 '12 pol>deu bloczek - kostka betonowa - ogrodzeniowa pro closed 1 ok
Nov 3 '11 pol>deu laminator - zawód pro closed 1 ok
Oct 14 '11 pol>deu adres - pobyt - zameldowanie pro closed 1 no
Oct 11 '11 pol>deu uznać pro closed 5 no
Oct 10 '11 pol>deu skierowanie pro closed 2 ok
Oct 10 '11 pol>deu tu: udzielić zabezpieczenia na czas trwania postępowania pro closed 1 no
Oct 5 '11 deu>pol angleichungsdynamische Anwartschaften pro closed 2 ok
Sep 10 '11 deu>pol Schicker pro just_closed 0 no
Sep 9 '11 deu>pol Hausbetreuerdienstverhältnis pro just_closed 0 no
Aug 20 '11 pol>deu zajęcia pro closed 1 ok
Aug 20 '11 pol>deu wyniki klasyfikacji rocznej pro closed 3 ok
Aug 11 '11 pol>deu stanowić przedmiot zabezpieczenia pro closed 2 ok
Aug 7 '11 pol>deu wyczerpanie ustawowego okresu pro closed 3 no
Aug 6 '11 pol>deu sytuacja powodująca brak gotowości pro closed 3 no
Aug 6 '11 deu>pol AG-Zuschuss Pv pro just_closed 0 no
Aug 6 '11 deu>pol Pkw-Ntzg. Mtl. Verst. pro closed 1 no
Jul 16 '11 pol>deu orzeczono jak w sentencji decyzji pro closed 1 ok
Jul 16 '11 pol>deu przypadający pro closed 2 no
Jun 28 '11 pol>deu elektromechanik maszyn i aparatów elektrycznych pro closed 1 ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4 5 6 Next   Last