Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Jun 3 '16 deu>pol Friedenswert pro just_closed 0 no
May 24 '16 deu>pol Hämatomschwellung pro closed 1 ok
Mar 26 '16 pol>deu rynkowa stawka pro closed 1 ok
Mar 1 '16 pol>deu giętacz pro closed 1 ok
Feb 25 '16 deu>pol Anfechtung pro just_closed 0 no
Feb 24 '16 deu>pol tu: Regie pro closed 1 ok
Feb 7 '16 pol>deu obsługiwać prawidłowo pro closed 2 ok
Dec 29 '15 deu>pol tu: frei pro just_closed 0 no
Dec 16 '15 deu>pol Passname pro closed 2 ok
Nov 28 '15 pol>deu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej pro closed 1 ok
Nov 28 '15 pol>deu zajmowanie stanowisk gaśniczych pro closed 1 no
Nov 25 '15 deu>pol Nebenerwerbsiedler pro closed 1 no
Nov 17 '15 pol>deu abonamentowa pro closed 3 ok
Oct 25 '15 pol>deu obroty zagraniczne pro closed 2 ok
Oct 24 '15 pol>deu rozliczenia międzynarodowe pro closed 2 ok
Oct 20 '15 pol>deu gospodarka elektroniczna pro closed 1 ok
Oct 11 '15 pol>deu kołyska zawieszenia przedniego pro closed 1 no
Oct 10 '15 pol>deu rurociąg załadunkowo-rozładunkowy komory III pro closed 1 no
Sep 27 '15 deu>pol lauttreues und freies Schreiben pro closed 1 no
Sep 23 '15 deu>pol Außerbetriebsetzung auf fremde Fahrzeugakte pro just_closed 0 no
Sep 23 '15 deu>pol weiterrechnen pro just_closed 1 no
Sep 14 '15 deu>pol brachofaziale betonte Hemiparese links pro just_closed 0 no
Sep 5 '15 pol>deu faktycznie zasadna pro closed 2 no
Sep 5 '15 pol>deu skreślenie z listy przyjętych na studia (przed wpisem) pro closed 1 ok
Aug 31 '15 pol>deu zaświadczenie o posiadaniu rachunku pro closed 1 no
Aug 24 '15 pol>deu pracownia gastronomiczna pro closed 1 ok
Aug 17 '15 pol>deu znieczulenie nasiękowe pro closed 1 ok
Jul 2 '15 pol>deu techniki poligraficzne pro just_closed 0 no
Jul 2 '15 pol>deu technik organizacji reklamy pro closed 1 no
Jun 21 '15 pol>deu wyczerpany (księgi wieczyste) pro closed 1 no
Jun 21 '15 pol>deu odpisać bezciężarowo (ksiegi wieczyste) pro closed 1 ok
Jun 21 '15 pol>deu realność (księgi wieczyste) pro closed 1 no
May 27 '15 pol>deu sprawdzian (na uprawnienia) pro open 2 no
May 27 '15 pol>deu uprawnienia operatora rusztowania budowlano-montażowe pro just_closed 0 no
May 20 '15 pol>deu lek na stałe pro closed 1 no
May 19 '15 pol>deu stanowisko: załadunkowy pro closed 1 no
May 13 '15 deu>pol Grundaufzeichnungen pro just_closed 1 no
May 7 '15 pol>deu spełnia obowiązek przedszkolny pro closed 1 ok
Apr 14 '15 pol>deu front robót pro closed 1 ok
Apr 8 '15 pol>deu oczekuje na rozpoczęcie działalności pro closed 1 no
Feb 10 '15 deu>pol Kühlanlagezulage pro closed 1 ok
Jan 28 '15 pol>deu elektryczna sieć trakcyjna pro closed 4 ok
Jan 28 '15 pol>deu zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kw pro closed 1 ok
Dec 18 '14 pol>deu kierować na praktykę pro closed 1 no
Nov 24 '14 pol>deu zabezpieczyć powództwo pro closed 1 no
Oct 20 '14 pol>deu profil ogólnoakademicki pro closed 2 ok
Oct 16 '14 deu>pol Betrag/E pro just_closed 1 no
Oct 15 '14 pol>deu pierwopis pro closed 2 ok
Jun 30 '14 deu>pol Eigenschaft vs. Beschaffenheit pro just_closed 0 no
Jun 30 '14 deu>pol Laufzeit des Produktes pro just_closed 0 no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last