Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 10 '10 pol>deu Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym Register verurteilter und zur Fahndung ausgeschriebener Personen pro closed ok
4 Feb 4 '09 pol>deu sąd udaje się na naradę das Gericht zieht sich zur Beratung zurück pro closed no
- Jan 21 '09 deu>pol Ü-Audit audyt nadzoru lub nadzorujący pro just_closed no
- Dec 1 '08 deu>pol Buchungskreisdaten kod jednostki bilansującej pro closed no
3 Nov 18 '08 deu>pol Messmittelfähigkeit zdolność (pomiarowa) wyposażenia pomiarowego pro closed no
- Nov 1 '08 deu>pol Bauleitplannung Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pro closed no
- Oct 30 '08 pol>deu uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Universität für Human- und Naturwissenschaften pro closed ok
- Oct 7 '08 pol>deu Ukrywanie dokumentów księgowych unrechtmäßig behalten pro open no
- Oct 4 '08 pol>deu procedury dopuszczenia do eksploatacji Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen pro closed ok
- Mar 4 '08 pol>deu Zdanie: "Których granic pozbyć się najtrudniej?" Welcher Hemmungen vermag man sich nur schwer zu entledigen? pro closed no
- Mar 4 '08 pol>deu umowa przyrzeczona aktem notarialnym notariell beurkundeter Vertrag pro closed no
- Feb 21 '08 deu>pol Altlasten und Flächenrecycling Rewitalizacja terenów zdegradowanych ekologicznie pro closed ok
- Jan 30 '08 pol>deu nosić znamiona przestępstwa Tatbestandsmerkmale erfüllen pro closed ok
- Nov 10 '07 pol>deu Karta przebiegu studiów Nachweis über (erbrachte) Studienleistungen pro closed ok
- Oct 26 '07 pol>deu przeglądy kierownictwa QM-Bewertung(en) pro closed no
- Sep 29 '07 pol>deu pobierać pożytki zur Fruchziehung berechtigt sein pro closed ok
- Aug 1 '07 pol>deu Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego EKG - Aufzeichnung und Analyse pro closed no
- Jul 30 '07 pol>deu poeksploatacyjny Altstandorte pro closed ok
4 Apr 22 '07 deu>pol Im Studiengang Wirtschaft na kierunku pro closed no
- Apr 20 '07 pol>deu występek chuligański Ausschreitungen durch Hooligans/Randalierer/Krawallmacher pro closed ok
- Apr 14 '07 deu>pol zasada prekluzji dowodowej wegen Ablaufs der Ausschlussfrist pro closed ok
- Feb 27 '07 deu>pol mitgenommen przebita pro closed no
- Feb 24 '07 pol>deu monter silnikowy Motorenbauer pro closed no
4 Sep 27 '06 pol>deu jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, pro closed no
4 Aug 29 '06 deu>pol użytkowe/nieużytkowe odpady produkcyjne (nicht) verwertbare Produktionsabfälle pro closed ok
4 Aug 28 '06 pol>deu karta ewidencji odpadów / karta przekazania odpadów Übernahmeschein pro closed no
- Aug 16 '06 pol>deu in ungekuendigter Stellung zatrudniony na czas nieokreślony pro closed ok
- Jul 14 '06 pol>deu przedmioty kształcenia ogólnego Begleitende Fächer pro closed ok
4 Jun 2 '06 pol>deu jest zbliżona beläuft sich auf annähernd pro closed ok
4 Jun 2 '06 deu>pol Anschubfinanzierung finansowanie fazy startu pro closed ok
- May 31 '06 pol>deu przychody i koszty operacyjne Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben (betriebliche Erträge und Aufwendungen) pro closed no
- May 29 '06 deu>pol Kosten für Arbeitsausfall koszty przestoju w pracy pro closed no
4 May 29 '06 pol>deu niezrealizowane różnice kursowe Nicht realisierte Wechselkursdifferenzen pro closed ok
4 May 18 '06 pol>deu węglowodoran sodu Natriumbikarbonat(Natriumhydrogenkarbonat) (NaHCO3) pro closed ok
- May 11 '06 pol>deu występowanie przed organami administracji państwowej Die Vertretung gegenüber Behörden pro closed no
- May 11 '06 pol>deu "martwy policjant" Fahrbahnschwellen pro closed ok
- May 10 '06 pol>deu rachuba Rechnungswesen pro closed ok
4 May 10 '06 pol>deu Planowanie realizacji wyrobów Planung der Produktrealisierung pro closed no
4 May 9 '06 pol>deu nadzór energoelektryczny energietechnische Überwachung pro closed no
4 May 9 '06 pol>deu Pełnomocnik ds ciągłego doskonalenia KVP-Beauftragte pro closed no
- May 8 '06 pol>deu Departament Instrumentów Wsparcia Ministerium für Wirtschaft, Abteilung für Wirtschaftsförderung pro closed no
- May 7 '06 deu>pol Rechtsbehelfsbelehrung Pouczenie o (przysługujących) środkach zaskarżenia easy closed no
- Apr 27 '06 pol>deu zmiana sposobu użytkowania Änderung der Zweckbestimmung pro closed ok
- Apr 27 '06 pol>deu podrubryka księgi wieczystej Grundbuchblatt pro closed ok
4 Apr 27 '06 pol>deu przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Beweiserhebung durch Zeugenvernehmung pro closed no
4 Apr 13 '06 deu>pol winken może się spodziewać pro closed no
- Apr 3 '06 pol>deu zarząd spółki - wieloosobowy mehrköpfige Geschäftsführung einer GmbH pro closed no
- Mar 26 '06 pol>deu ponadpodstawowa Weiterführende Schulen pro closed ok
- Mar 25 '06 deu>pol neu kombinieren przetasować (rekombinować) pro closed no
4 Mar 22 '06 deu>pol das eine, das andere jedna/inna kwestia pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last