Asked | Open questions | Answered First   Previous 3 4 5
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 17 '05 deu>pol UB za¶wiadczenie o braku zastrzezeń pro closed no
- Dec 16 '05 deu>pol Belastungsprofil profil obciążenia pro closed ok
- Dec 15 '05 pol>deu pionizacja Ruhigstellung pro closed ok
2 Dec 12 '05 pol>deu rozporz±dzenie prawem Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht pro closed no
4 Dec 12 '05 pol>deu pośrednictwo w uzyskiwaniu informacji z rejestrów Mitwirkung bei der Erlangung von Auskünften aus öffentlichen Registern pro closed ok
1 Dec 11 '05 deu>pol unbewertete Wareneingänge przyjęcie towarów bez przeprowadzenia oceny zgodno¶ci pro closed no
4 Dec 8 '05 pol>deu programowo-przestrzenny raum- und programmbezogenes Konzept pro closed no
- Dec 8 '05 pol>deu z tytułu aus pro closed ok
- Dec 8 '05 pol>deu Skutki zdarzeń losowych Auswirkungen von Schicksalsschlägen pro closed ok
4 Dec 8 '05 pol>deu usługi sanitarne sanitäre Dienstleistungen pro closed ok
- Dec 8 '05 pol>deu działalno¶ć statutowa satzungsgemäße Tätigkeit pro closed ok
4 Dec 8 '05 pol>deu świadek występujący w sprawie als Zeuge am Verfahren beteiligt sein pro closed ok
4 Dec 7 '05 pol>deu Wsk Prothrombinwert pro closed ok
- Dec 1 '05 pol>deu zorganizowana grupa przestępcza organisierter Verbrechensring:) pro closed ok
3 Dec 1 '05 deu>pol ermäßigt besteuerter Arbeitslohn für mehrere Jahre ulgowe opadatkowanie dochodów na okres kilku lat pro closed no
4 Dec 1 '05 deu>pol Kalibrierschein świadectwo/certyfikat kalibracji pro closed ok
4 Dec 1 '05 deu>pol Anmeldungsfrist zur Leistung einer Sicherheit termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia pro closed no
- Nov 27 '05 deu>pol Oberwagen nadwozie z zespołem napędowym i kabin± pro just_closed no
- Nov 27 '05 deu>pol Umfeldvertraeglichkeit dbało¶ć o ¶rodowisko pro closed no
4 Nov 25 '05 deu>pol Schwesterrufanlage instalacja przyzywowa (system przyzywowy) pro closed ok
- Nov 25 '05 deu>pol Pflegebad łazienka dostosowana do pielęgnacji osób wymagających opieki pro closed ok
- Nov 24 '05 deu>pol Ausschließungsgründe okoliczności wykluczające pro closed ok
- Nov 23 '05 pol>deu zysk mniejszości Dividende an die Minderheitsgesellschafter pro closed no
4 Nov 22 '05 pol>deu znak oplaty skarbowej Stempelmarke pro closed ok
- Nov 22 '05 pol>deu przez jednostki inne niż andere Träger als pro closed ok
- Nov 22 '05 pol>deu spełniająca wymogi die, die Erfordernisse der Verordnung... erfullen pro closed ok
4 Nov 21 '05 pol>deu Płatki zastawki aortalnej Taschen der Aortenklappe pro closed ok
4 Nov 17 '05 pol>deu wczesna interakcja rozwojowa frühe Eltern-Kind-Interaktion pro closed no
4 Nov 21 '05 deu>pol Kosten-verursachung generowanie kosztów pro closed ok
- Nov 19 '05 deu>pol Haustürgeschäft sprzedaz akwizycyjna pro closed no
- Nov 19 '05 pol>deu średnia płaca całkowita Netto-Durchschnittsvergütung pro closed ok
4 Nov 18 '05 pol>deu przekrój Vergütungsübersicht pro closed no
- Nov 17 '05 pol>deu kleska urodzaju Erntekatastrophe pro closed ok
- Nov 16 '05 pol>deu wydatki reprezentacyjne z limitem limitierte Bewirtungsausgaben pro closed ok
- Nov 16 '05 pol>deu na szkodę zu Lasten pro closed no
4 Nov 12 '05 pol>deu prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek selbständige Gewerbetätigkeit ausüben pro closed ok
- Oct 16 '05 pol>deu zaspokoic roszczenia objete tytulami wykonawczymi Anspruche aus dem Titel befriedigen pro closed no
- Oct 16 '05 pol>deu oprawa oświetleniowa beleuchtungsfassung pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 3 4 5