Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 23 '06 pol>deu zespół bólowy kręgosłupa korzeniowy i rzekomokorzeniowy Radikuläres und pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (Schmerzsyndrom) pro open no
4 Mar 23 '06 pol>deu mięsień przykręgosłupowy Wirbelsäulenmuskeln pro closed no
4 Mar 23 '06 deu>pol Warenverwertung einleiten rozpocząć (zainicjować) upłynnienie (spieniężenie) towaru pro closed no
4 Mar 23 '06 deu>pol Wirtschaftliche Grundlagen podstawy ekonomiczne pro closed ok
- Mar 22 '06 deu>pol dem Gehirn wieder "Luft" verschaffen Jak rozluźnić zmęczony umysł? pro just_closed no
- Mar 22 '06 pol>deu spółki Skarbu Państwa staatliche Unternehmen (Gesellschaften) pro closed ok
4 Mar 22 '06 pol>deu szczepienia podstawowe pełne vollständige Grundimmunisierung pro closed no
4 Mar 22 '06 pol>deu Karta Uodpornienia Impfpass pro closed no
- Mar 21 '06 deu>pol Strassenland teren dróg pro closed ok
4 Mar 21 '06 deu>pol Geschäftsfeld segment działalności pro closed ok
2 Mar 21 '06 deu>pol Einschweißmaschine automat (maszyna) do laminowania pro closed no
- Mar 19 '06 deu>pol pauschale Informationen informacje ogólnikowe pro closed ok
- Mar 14 '06 pol>deu rozpatrzenie Unvollständige Anträge werden nicht bearbeitet pro closed no
4 Mar 14 '06 deu>pol Katasterwesen ewidencja gruntów i budynków pro closed no
4 Mar 13 '06 deu>pol Top - Flop klapa/sukces pro closed no
4 Mar 13 '06 pol>deu wytrzymałość w czasie Dauerfestigkeit pro closed no
- Mar 13 '06 pol>deu projekt przetargowy Ausschreibungsprojekt pro closed ok
- Mar 13 '06 deu>pol Ausstrahlung oddziaływanie pro closed ok
3 Mar 12 '06 deu>pol Wohneinheit jednostka mieszkaniowa pro closed no
- Mar 11 '06 deu>pol naturverbundene Vereine towarzystwo turystyki ekologicznej pro closed no
4 Mar 10 '06 deu>pol Schutzmarke vs. Schutzbezeichnung schutzbezeichnung=chroniona nazwa pochodzenia pro closed ok
- Mar 10 '06 deu>pol Vorratsspeicherung von Daten magazynowanie danych pro closed ok
- Mar 10 '06 pol>deu awaria przemysłowa Auslegungsstörfall (GAU) pro closed ok
4 Mar 10 '06 deu>pol ihrerseits ze swojej strony pro closed no
4 Mar 10 '06 deu>pol Heiztrasse rurociąg ciepłowniczy (nadziemny) pro closed no
- Mar 10 '06 pol>deu dla potrzeb energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej für die Zwecke der Energiewirtschaft (kommunale, industrielle Versorger, Kraftwerke,Versorgungsnetze pro closed no
4 Mar 9 '06 deu>pol Schlaglicht oświetlenie smugowe pro closed no
4 Mar 9 '06 pol>deu równoważenie otwartych pozycji walutowych Ausgleich offener Währungspositionen pro closed ok
3 Mar 9 '06 deu>pol KS/DS Zaburzenia konwersyjne/dysocjacyjne pro closed no
4 Mar 9 '06 pol>deu Zobowiązania z tytułu dywidendy Dividendenverbindlichkeiten pro closed ok
- Mar 9 '06 deu>pol atmend (atmedne Kamera) kamera "oddychająca", wchodząca w twarze aktorów pro open no
- Mar 9 '06 deu>pol Gemütsverstimmung zmienność nastrojów(chimeryczność nastrojów/rozdrażnienie) pro closed ok
- Mar 8 '06 pol>deu całość użytkowa Gesamtheit der Sachanlagen pro closed ok
- Mar 8 '06 deu>pol mit dem technischen Handel wraz z branżą techniczną pro closed no
- Mar 7 '06 deu>pol "Schnappschuss" eines Informationbestandes migawka bazy danych pro closed no
- Mar 7 '06 deu>pol würdigende Interessen tu: interesy podlegające ocenie pro closed no
- Mar 7 '06 deu>pol sittenwidrige Härte krzywda moralna pro closed no
- Mar 7 '06 deu>pol Über dem langen Schweigen pomijać głuchym milczeniem pro closed no
4 Mar 7 '06 deu>pol hängt wie Mehltau wisi niczym ciemna chmura (niczym klątwa) pro closed no
4 Mar 7 '06 deu>pol Räumungsschutz Ochrona przed eksmisją ("na bruk") pro closed no
4 Mar 7 '06 deu>pol grob fahrlässig rażąco niedbale pro closed no
- Mar 6 '06 deu>pol (mandantenorientierte) Sachbearbeitung załatwianie (rozpatrywanie) indywidualnych spraw klientów pro closed no
- Mar 6 '06 deu>pol beanspruchen tu: wymagać pro closed no
4 Mar 6 '06 deu>pol Praktikumsgeber praktykodawca pro closed no
4 Mar 6 '06 pol>deu Kopie mapy ewidencji gruntów Kopien der Flurkarte (Katasterkarte) pro closed no
- Mar 3 '06 deu>pol das Platzen der Börsenblase Pęknięcie balona giełdowego pro closed ok
4 Mar 3 '06 pol>deu przewodniczacy komisji kultury i srodkow przekazu Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien pro closed ok
4 Mar 3 '06 deu>pol zur Anschubfinanzierung finanzielle Mittel aus Risikokapital beziehen czerpać środki finansowe na finansowanie fazy startu z kapitału podwyższonego ryzyka pro closed no
4 Mar 3 '06 deu>pol Röntgenverordnung rozporządzenie o ochronie przed szkodami powodowanymi przez promienie rentgenowskie pro closed no
4 Mar 2 '06 pol>deu metoda stałej stopy procentowej Festzinssatz pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last