Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 10 '14 deu>pol Kaltgaswirkungsgrad stosunek wartości opałowej biogazu do wartości opałowej materiału wyjściowego (przed zgazowaniem) pro closed no
4 Jul 9 '14 deu>pol Ringscheibe pierścień pro closed ok
- Apr 30 '14 deu>pol Diagonale stężenie pro open no
- Jul 8 '14 pol>deu Answer hidden by answerer pro open no
- Jul 3 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro open no
2 Jul 8 '14 deu>pol Kippen um... utrata stateczności polegająca na wyboczeniu z jednoczesnym obrotem wokół pro closed no
4 Jul 7 '14 deu>pol Auskopplung instalacja do równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego, w której ciepło po pro closed ok
4 Jul 5 '14 pol>deu cechy przedznamienne/ część przedznamienna Oberbegriffsmerkmale/Oberbegriff pro closed ok
4 Jul 6 '14 pol>deu kaseton reklamowy Werbekasten pro closed no
4 Jul 4 '14 deu>pol polare Widerstandsmoment eines 10-er Lochbildes wskaźnik wytrzymałości na skręcanie pro closed ok
4 Jul 4 '14 deu>pol Kerbfall rodzaj karbu pro closed ok
4 Jul 3 '14 deu>pol Verformungsnachweise obliczenie (wyznaczenie) odkształceń pro closed ok
- Jul 3 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Jul 3 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro open no
4 Jul 2 '14 deu>pol Auslösungen diety za podróż służbową pro closed ok
4 Jul 2 '14 pol>deu lek.med. Arzt pro closed ok
4 Jul 2 '14 pol>deu podęli się uruchomienia gabinetu haben sich bereit erklärt, eine Ärztepraxis zu eröffnen pro closed ok
4 Jul 2 '14 pol>deu pod opieką duszpasterską seelsorgerische Betreuung pro closed ok
4 Jul 1 '14 pol>deu przychwyt Zugmagnet pro closed ok
4 Jul 1 '14 deu>pol Knotenlager węzeł, podpora pro closed ok
- Jul 1 '14 deu>pol Anrechnungsbetrag kwota potrącenia pro closed no
- Jul 1 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jun 30 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Jun 30 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Jun 30 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Jun 30 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Jun 30 '14 pol>deu wspólnota wspólnot Gemeinschaft der Gemeinschaften pro closed ok
4 Jun 30 '14 deu>pol stabbezogenes (Koordinatensystem) lokalny układ współrzędnych założony w osi pręta pro closed ok
4 Jun 30 '14 deu>pol knotenbezogenes (Koordinatensystem) węzłowy układ współrzędnych (początkowy układ współrzędnych) pro closed ok
4 Jun 30 '14 pol>deu Lampa bakteriobójcza Entkeimungslampe pro closed ok
- Jun 30 '14 deu>pol Auftriebskörper zbiornik pływający pro closed ok
4 Jun 30 '14 pol>deu służyć w Bożej sprawie ludziom in Gottes Sache den Menschen dienen pro closed ok
2 Jun 29 '14 pol>deu przeglądanie zawartości strony Durchsehen der Website pro closed ok
4 Jun 28 '14 pol>deu Warto wiedzieć Es ist gut zu wissen, dass ... pro closed ok
- Jun 28 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Jun 27 '14 pol>deu pisać z pamięci aus dem Gedächtnis schreiben pro closed ok
4 Jun 27 '14 pol>deu odwzorowywac litera po literze Buchstabe für Buchstabe nachzeichnen pro closed ok
4 Jun 27 '14 pol>deu złożone zadanie tekstowe komplexe Textaufgabe pro closed ok
4 Jun 27 '14 pol>deu technika "Werken" lub "Werkunterricht" pro closed ok
- Mar 12 '14 deu>pol Hebenocken zaczepy transportowe pro open no
- Jun 26 '14 deu>pol Halbwerkzeuge materiały (wysoko)przetworzone pro closed ok
- Jun 26 '14 deu>pol Hebelscheibe obrotowa okrągła tarcza pro closed no
4 Jun 26 '14 deu>pol Druckwelle fala ciśnienia pro closed ok
- Jun 26 '14 deu>pol Portal odrzwia pro just_closed no
- Jun 26 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Jun 25 '14 deu>pol Hohlkammer całość wyrażenia: uszczelka (wielo)komorowa kpl. pro closed ok
3 Jun 25 '14 deu>pol über die Grundplatte-Antrieb tu: poprzez mechnizm napędu pro closed ok
- Jun 25 '14 deu>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Jun 25 '14 deu>pol eine Steilvorlage geben ułatwić pro closed no
4 Jun 25 '14 deu>pol Vorderbau przednia część nadwozia pro closed ok
Asked | Open questions | Answered