Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 5 '02 eng>pol Heart attack dusznica bolesna pro closed ok
4 Apr 3 '02 pol>eng wdrożenie implementation pro closed ok
2 Mar 21 '02 pol>eng dane katalogowe specifications pro closed no
- Mar 21 '02 pol>eng ujęcie głębinowe deep well pro closed no
- Mar 20 '02 eng>pol balance (of the matrix) kompensacja pro open no
- Mar 18 '02 eng>pol state-of-the-art najnowocześniejszy pro closed ok
4 Mar 18 '02 eng>pol subnumber podpunkty pro closed no
- Mar 18 '02 eng>pol writ of summons nakaz stawienia się w sądzie celem podjęcia obrony pro closed no
4 Mar 15 '02 pol>eng ZOZ health service institution pro closed no
4 Mar 15 '02 eng>pol senior surgeon główny chirurg pro closed ok
- Mar 15 '02 pol>eng powszechny general pro closed no
- Mar 15 '02 eng>pol venerable hotel hotel cieszący się dobrą renomą pro closed no
- Mar 15 '02 eng>pol stuffy conventions przestarzałe konwenanse pro closed no
- Mar 15 '02 eng>pol trembling retina drżąca/dygocąca siatkówka pro open no
4 Mar 15 '02 eng>pol flawed man człowiek niedoskonały pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol reminder of dedication świadczyły o przeznaczeniu pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol computer-literate umiejący posługiwać się komputerem pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol curtain-walling ściany osłonowe pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol cable conduits kanały kablowe pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol gun-metal brąz armatni, spiż armatni pro closed ok
4 Mar 15 '02 eng>pol aviation publishers wydawcy magazynów/książek lotniczych pro closed ok
- Mar 14 '02 pol>eng wykonawstwo execution pro closed ok
4 Mar 14 '02 eng>pol finisher tucznik 30-80kg pro closed ok
- Mar 13 '02 eng>pol Affidavit of possession oświadczenie o władzy rodzicielskiej pro open no
- Mar 12 '02 pol>eng projektzwo Zespół Firmy Projektzwo pro closed no
4 Mar 12 '02 eng>pol supply chain management zarządzanie łańcuchem dostaw pro closed ok
- Mar 12 '02 eng>pol 30 days net 30 dni roboczych pro closed ok
4 Mar 12 '02 eng>pol areas of practice specjalizacja pro closed ok
4 Mar 12 '02 pol>eng ciągnik siodłowy z naczepą wywrotką a truck tractor with a dump semitrailer pro closed ok
4 Mar 9 '02 eng>pol water cooler barek / dystrybutor pro closed ok
4 Mar 8 '02 eng>pol residue reszta / pozostała kwota pro closed no
4 Mar 7 '02 pol>eng świadectwo pracy employment record / employment separation certificate pro closed ok
4 Mar 7 '02 pol>eng Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Społecznym (national) social security act pro closed ok
4 Mar 7 '02 eng>pol net zbilansować pro closed no
- Mar 7 '02 eng>pol medical certificate of death lekarskie świadectwo zgonu pro closed ok
- Mar 7 '02 pol>eng zdecydowały o tym, że motivated (the director) to... pro closed ok
- Mar 7 '02 pol>eng brak większego doświadczenia lack of significant work/professional experience pro closed ok
4 Mar 6 '02 eng>pol gearbox przekładnia pro closed ok
4 Mar 6 '02 pol>eng Rzeczpospolita Polska ? Republic of Poland pro closed no
4 Mar 4 '02 eng>pol sub-division poddział, podpodział pro closed no
4 Mar 4 '02 pol>eng "górnictwo dołowe" underground mining pro closed no
- Mar 2 '02 eng>pol capital stock kapitał akcyjny pro closed no
4 Mar 2 '02 eng>pol push brush szczotka na kiju pro closed ok
- Mar 1 '02 eng>pol wild or/and timed voice over narracja swobodna i synchronizowana pro closed ok
- Mar 1 '02 eng>pol aged zaległy pro closed ok
- Mar 1 '02 eng>pol sole responsibility wyłączna odpowiedzialność pro closed no
- Feb 28 '02 pol>eng srodki ochrony roslin pesticides pro closed ok
4 Feb 28 '02 pol>eng uspójnione unified brands pro closed ok
- Feb 28 '02 eng>pol tilting fork carriage wychylna karetka wideł pro closed ok
2 Feb 28 '02 pol>eng rozliczanie rozrachunków i zapłat account and payment settlement pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last