Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 27 '02 pol>eng dojrzałość szkolna school readiness pro closed no
4 Nov 26 '05 pol>eng prowizje wykładowe przy opłatach manipulacyjnych commission on administrative charges/fees paid on client's behalf pro closed no
- Feb 22 '03 eng>pol time and material projects przedsięwzięcia rozliczane wg czasu realizacji i zużytych materiałów pro closed ok
- Jul 27 '04 eng>pol civil works roboty ziemne i drogowe pro closed ok
- Mar 16 '04 eng>pol hot work permit zezwolenie na przeprowadzanie prac pożarowo niebezpiecznych pro closed ok
4 Nov 5 '04 eng>pol bending tensile strength wytrzymało¶ć na rozci±ganie przy zginaniu pro closed ok
4 Oct 20 '04 pol>eng poddruk ground print/ underprint/ pre-print pro closed ok
- Oct 17 '02 pol>eng nota memoriałowa journal voucher pro closed ok
4 Aug 14 '03 pol>eng występować w obrocie prawnym participate in legal transactions pro closed no
- Aug 20 '04 pol>eng zdanie zdanie pro closed ok
- Aug 11 '04 pol>eng nie być zgodnym z wymaganiami not to conform with requirements pro closed ok
4 Aug 4 '04 pol>eng wagon do wywozu odsiewek spoil wagon pro closed no
- Apr 19 '04 eng>pol street plan of Mayfair... układ ulic Mayfair pro closed ok
- Mar 2 '04 eng>pol commission new plant przekazać/odebrać do eksploatacji pro closed ok
- Mar 2 '04 pol>eng rozliczone absencje absences accounted for pro closed no
4 Mar 2 '04 pol>eng kod świadczenia lub przerwy wg ZUS code of benefit/leave according to Social Insurance pro closed no
3 Mar 2 '04 pol>eng Saldo podst. naliczenia składki ZUS Social Insurance calculation base balance pro closed ok
4 Dec 9 '03 eng>pol accountability rozliczalno¶ć pro closed ok
4 Dec 8 '03 pol>eng masa wloknista pulp pro closed ok
- Dec 3 '03 eng>pol net debit balances wykazywać per saldo pro closed no
3 Nov 28 '03 pol>eng rozliczać pracowników z wykorzystania have employees account for their use/consumption/utlization of .... easy closed no
4 Nov 27 '03 eng>pol file an answer złożyć odpowiedĽ na zarzuty/pozew pro closed no
- Nov 23 '03 pol>eng boń? blocks pro closed no
- Nov 23 '03 eng>pol in consideration of z uwagi na pro closed no
- Nov 23 '03 eng>pol dual fired burner palnik dwupaliwowy pro closed no
- Nov 21 '03 pol>eng prawo naprawcze było pro closed no
4 Nov 19 '03 eng>pol rebate opłata zwrotna/ryczałt pro closed ok
4 Nov 19 '03 eng>pol auditing trail ¶cieżka rewizyjna pro closed ok
- Nov 18 '03 pol>eng podej¶cie pod zlewozmywak drain for the sink pro closed no
- Nov 18 '03 pol>eng transport samochodowy motor transport easy closed no
4 Nov 18 '03 eng>pol Wet broke pulping, pulp dried broke rozczynianie braku mokrego pro closed no
4 Nov 15 '03 eng>pol In-Home Support Service Payment unit acts as a payroll agent Dział zobowi±zań... przekazuje wynagrodzenie pro closed no
- Nov 11 '03 eng>pol Assignment Letter of Credit Assignment/Letter of Credit easy closed no
- Nov 11 '03 pol>eng ciemna liczba grey number pro closed ok
4 Nov 9 '03 pol>eng przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu collateral pledged as security for the debt/receivables pro closed ok
- Oct 16 '03 pol>eng zwiększenie składnika Ceny Kontraktowej an increase in the Contract Price element pro closed no
4 Oct 16 '03 pol>eng zwiększenie składnika Ceny Kontraktowej an increase in the Contract Price element pro closed no
- May 29 '02 pol>eng Zwolnienie z podatku od czynności cywilno – prawnych exemption from tax on civil law activities pro closed ok
- Sep 6 '03 pol>eng Przedsiebiorstwo Uslugowe s.c. civil law partnership pro closed no
- Sep 29 '02 eng>pol deliverables dziwna sprawa pro closed ok
- Jan 17 '01 pol>eng Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego certificate of secondary education pro closed ok
- Apr 3 '03 pol>eng zdanie - bardzo proszę o pomoc zdanie pro closed no
2 Feb 1 '03 eng>pol pure-play trading obrót wyłącznie papierami wartościowymi pro closed no
- Jan 23 '03 pol>eng AC, NW full comprehensive car insurance pro closed no
- Nov 8 '02 pol>eng kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy było http://www.proz.com/?sp=h&id=67554 pro closed ok
4 Oct 28 '02 eng>pol veneer peeler core wałek połuszczarski pro closed no
- Oct 29 '02 pol>eng oddłużyć debt extinguishment pro closed no
- Oct 17 '02 pol>eng kancelaria adwokacka moim zdaniem easy closed ok
- Oct 17 '02 pol>eng kancelaria adwokacka moje zdanie easy closed ok
- Oct 7 '02 pol>eng dekretowanie, dekretacja account assignment pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last