Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 18 '02 pol>eng żąda wprowadzenia requests that .... (should) be modified easy closed no
- Jun 10 '02 eng>pol on standing timber (dotyczącego) drewna na pniu pro open no
- Jun 6 '02 eng>pol British Standards Institution bsi pro closed no
- Jun 6 '02 eng>pol British Standards Institution Brytyjski Instytut Normalizacji pro closed no
2 Jun 3 '02 eng>pol minority interest udział mniejszościowy/mniejszościowy pakiet akcji easy closed no
- Mar 13 '02 pol>eng ewidencja księgowa uruchomień i spłat kredytów ratalnych record of instalment loan withdrawals/repayments pro closed ok
- May 29 '02 pol>eng rękojmia uwaga pro closed ok
- May 27 '02 eng>pol magnet school szkoła profilowana pro closed ok
4 May 27 '02 pol>eng konfekcjonować to package for retail pro closed no
4 May 26 '02 eng>pol DLN Nr prawa jazdy pro closed ok
4 May 25 '02 pol>eng uzgadniać dokumentację projektow± obtain (official) desing documentation approval(s) pro closed ok
- May 25 '02 pol>eng obroty WN, obroty MA total debits/credits pro closed ok
4 May 19 '02 pol>eng protokół zniszczenia scrap report pro closed ok
4 May 19 '02 pol>eng protokół przetworzenia produktu rework report pro closed ok
4 May 19 '02 pol>eng operat wodnoprawny Water Quality Impact Assessment pro closed no
3 May 19 '02 pol>eng technologia DTW production process documentation pro closed ok
3 May 19 '02 pol>eng rozliczenie robocizny labour (cost) allocation pro closed ok
3 May 19 '02 pol>eng rytmiczność produkcji smooth/consistent production flow pro closed ok
4 May 17 '02 pol>eng zanieczyszczenia użyteczne i nieużyteczne usable/unusable dockage pro closed no
- May 17 '02 pol>eng Stosunek pracy zostal rozwiazany za wypowiedzeniem przez zaklad pracy w The employment relationship was terminated by notice given by the employer pro closed ok
4 May 15 '02 eng>pol cleared warehouse magazyn towarów oclonych pro closed ok
3 May 13 '02 eng>pol production and process engineering produkcja i technologia pro closed ok
- May 7 '02 eng>pol encapsulated (poetycko) ujmować w kształty/nadawać kształt pro closed no
- May 6 '02 pol>eng dojsc do skutku is not successfully completed/fails to be completed pro closed ok
4 May 6 '02 eng>pol depressives have decreased sleep continuity and a redistribution of REM sleep osoby cierpiące na depresję wykazują zmniejszoną ciągłość snu i zaburzenia fazy snu paradoksalnego easy closed no
- May 6 '02 pol>eng zarzucac to object easy closed no
4 May 6 '02 pol>eng szkodowosc loss ratio pro closed ok
4 Apr 30 '02 pol>eng osobodzien man day pro closed ok
3 Apr 25 '02 eng>pol communications przekazywane informacje easy closed no
4 Apr 25 '02 eng>pol Statements of account potwierdzenie salda easy closed no
4 Apr 25 '02 pol>eng układ rodzajowy cost accounting by type of expenditure pro closed ok
3 Apr 23 '02 eng>pol engineering release of purchased material order zatwierdzenie techniczne zrealizownego zamówienia materiałowego easy closed no
4 Apr 22 '02 eng>pol reengineered processes przeprojektowane/zrekonstruowane procesy pro closed ok
4 Apr 22 '02 eng>pol subscribe przyjąć / zobowiązać się do przestrzegania pro closed no
4 Apr 21 '02 pol>eng wysłani na emeryture they were retired early easy closed no
4 Apr 19 '02 eng>pol rack-mountable workstations stacje robocze przeznaczone do montowania w stelażu pro closed no
- Apr 18 '02 pol>eng przedziały roczne per year / annually easy closed no
3 Apr 19 '02 eng>pol jacking hole otwory do wkręcania śrub unoszących płytę pro closed ok
- Apr 18 '02 eng>pol score a touchdown Zaliczyli im przyłożenie, a nie powinni. pro closed ok
2 Apr 18 '02 pol>eng eksploatacja infrastruktury operated/maintained easy closed ok
4 Apr 18 '02 pol>eng uzupełnienie w projekcie supplements/additions to the design (lub project) easy closed no
- Apr 18 '02 eng>pol one-touch button Przycisk wielofunkcyjny pro closed no
4 Apr 18 '02 pol>eng uZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO Development of infrastructure in the investment area easy closed no
4 Apr 18 '02 eng>pol minor service drobne czynności serwisowe pro closed ok
4 Apr 18 '02 pol>eng bieżące utrzymanie drogi ongoing road maintenance easy closed ok
- Apr 18 '02 pol>eng Koszty eksploatacji operating costs easy closed ok
4 Apr 17 '02 eng>pol emergency hours czas naprawy w trybie pilnym pro closed no
2 Apr 18 '02 eng>pol Marriage Notice Book księga zawiadomień o zamiarze zawarcia małżeństwa pro closed no
- Apr 17 '02 eng>pol service engineer pracownik serwisu pro closed ok
3 Apr 17 '02 eng>pol cooling clearance przestrzeń zapewniająca chłodzenie pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last