Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 7 '02 pol>eng zdefiniowane schematy księgowania było pro closed no
- Oct 8 '02 pol>eng Wyjście z formatki... screen form pro closed no
- Oct 3 '02 eng>pol silo mentality my¶lenie w kategoriach własnego działu/jednostki organizacyjnej pro closed no
- Sep 22 '02 pol>eng taryfikator scale of wages, salary scale pro closed no
- Sep 18 '02 eng>pol matchlist zestawienie? pro closed no
- Sep 12 '02 pol>eng świadczenia na rzecz pracowników employee benefits easy closed ok
- Sep 11 '02 pol>eng nadzwyczajne przyczyny losowe misfortune pro closed ok
- Sep 11 '02 pol>eng pod rygorem nieważności not valid unless... pro closed ok
4 Sep 8 '02 pol>eng przychody środków trwałych Newly acquired fixed assets/Additions to Fixed Assets pro closed no
4 Sep 8 '02 eng>pol screed finish szlichta pro closed ok
- Aug 30 '02 pol>eng procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen I do not quite get it pro closed ok
- Aug 30 '02 pol>eng umowa kurtazowa brokerage agreement pro closed ok
- Aug 30 '02 pol>eng procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen inward processing (suspension system) pro closed ok
4 Aug 30 '02 eng>pol disaster recovery usuwanie skutków awarii/katastrof pro closed ok
4 Aug 30 '02 pol>eng urlop okolicznoœciowy special leave (of absence) pro closed ok
- Aug 21 '02 eng>pol tab zakładka/karta pro closed no
4 Aug 14 '02 eng>pol feathering rozlewanie się kreski atramentowej pro closed no
4 Aug 14 '02 eng>pol curl zwijanie, ugięcie pro closed no
4 Aug 12 '02 eng>pol backfill tymczasowe zastępstwo pro closed ok
4 Aug 11 '02 eng>pol sales allocation przydzielona czę¶ć wpływów ze sprzedaży pro closed no
1 Jul 29 '02 pol>eng LF lista faktur pro closed no
- Apr 3 '02 pol>eng płyta kartonowo-gipsowa plasterboard pro closed ok
- Jun 13 '02 pol>eng tynk kat. III hmm... pro closed ok
- Jul 21 '02 eng>pol routing marszruta technologiczna pro closed no
4 Jul 21 '02 eng>pol matchcode klucz wyszukiwania pro closed no
- Jul 14 '02 pol>eng wymagalny due pro closed ok
- Jul 8 '02 pol>eng stawający appearer pro closed ok
4 Jul 3 '02 eng>pol I was offered... 50% udziału w zyskach easy closed no
- Jul 2 '02 pol>eng szara strefa grey economy pro closed ok
- Jul 1 '02 pol>eng rzeczoznawca majątkowy appraiser / valuer / valuator pro closed ok
- Jun 30 '02 pol>eng zbyt daleko idącej too wide-ranging pro closed no
4 Jun 28 '02 eng>pol idle capacity koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych pro closed no
- Jun 28 '02 pol>eng czerpnia powietrzna air intake pro open no
- Jun 25 '02 eng>pol due diligence project kompleksowa analiza ekonomiczno-finansowa pro closed ok
4 Jun 25 '02 pol>eng trasa wylotowa exit road pro closed ok
4 Jun 24 '02 pol>eng wygaszanie działalności banku phasing out bank's operations pro closed ok
- Jun 24 '02 pol>eng powierzchnia handlowa shopping space pro closed ok
4 Jun 24 '02 pol>eng nieruchomo¶ci handlowo usługowe real estate for retail business pro closed ok
4 Jun 21 '02 pol>eng grunty nasypowe nie zagęszczone uncompacted made ground pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol trade in oddane w rozliczeniu pro closed no
- Jun 19 '02 pol>eng umorzenie akcji retirement of shares pro closed ok
4 Jun 20 '02 eng>pol non-sprinkler inne instalacje ga¶nicze pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol Corrugator zespół walców karbuj±cych / zespół walców do formowania fali pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol Converting Equipment urz±dzenia przetwórcze pro closed no
- Jun 20 '02 eng>pol Sprinkler instalacja tryskaczowa pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol Lime Kilns piece do wypalania wapna pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol Continuous Digesters warnik ci±gły pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol PWR Boiler-Waste Fuel Kocioł energetyczny - paliwo z odpadów pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol Paper Machines maszyny papiernicze pro closed no
4 Jun 20 '02 eng>pol Recovery boiler kocioł sodowy pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last