Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 14 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Nov 14 '16 pol>eng szata dynamic style pro closed ok
- Sep 20 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Jul 18 '16 rus>eng эстрадно - джазовое отделение pop and jazz department pro closed ok
- Jun 3 '16 eng>pol No 1st beat accent bez akcentu na pierwszy takt pro closed ok
- Apr 20 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 5 '16 eng>pol w/coin z monetą pro closed ok
3 Feb 28 '16 eng>pol low, middle, high nuclear note niskie, średnie, wysokie "tony nuklearne" pro closed ok
4 Feb 27 '16 eng>pol abstraction, abstract wyodrębnienie melodii granej przez hichirki i ryuteki /wyodrebnić glówną melodię pro closed ok
- Feb 27 '16 eng>pol octave patterns pasaże/frazy oktawowe pro closed ok
- Feb 27 '16 eng>pol sliding ornaments (embai) motywy dekoracyjne w formie glissando (jap. embai)/ płynnych przejść od jednego dźwięku do drugiego pro closed ok
- Feb 25 '16 eng>pol philological wpisuje się w nurt wykonawstwa historycznego pro closed no
- Feb 23 '16 eng>pol supervised parole daje nadzorowany upust energii/twórczości artystycznej pro closed no
- Feb 23 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
- Jan 14 '16 eng>pol Souled Out Jestem oddany Jemu całą duszą pro closed no
4 Jan 13 '16 pol>eng przyśpiewka a folk ditty pro closed ok
4 Dec 21 '15 eng>pol u.s. center środkowa część tyłu sceny pro closed ok
4 Dec 20 '15 eng>pol s.r. conductor left boom przewód dla lewego żurawia mikrofonowego na prawej stronie sceny pro closed ok
4 Dec 19 '15 eng>pol key tree dzwonek wietrzny z kluczy pro closed ok
4 Dec 19 '15 eng>pol low gourd tykwa nisko brzmiąca/basowa pro closed ok
4 Dec 19 '15 eng>pol doubles on celeste gra na pianinie i na czeleście pro closed ok
- Oct 30 '15 eng>pol traditional Russian School method metoda tradycyjnej Rosyjskiej Szkoły muzycznej pro closed no
4 Oct 29 '15 pol>eng umuzykalnianie z audycjami music appreciation and listening pro closed ok
4 Sep 25 '15 pol>eng guzikówka button squeezebox pro closed ok
- Aug 26 '15 eng>pol jerky motions gwałtowne przeskakiwania /zaburzenia obrazu pro closed ok
- Jul 8 '15 eng>pol festival billing artysta będzie w zestawie wykonawców festiwalu/artysta będzie jednym z headlinerów festiwalu pro open no
4 Jun 23 '15 pol>eng podkładanie muzyki providing musical background pro closed ok
- Jun 18 '15 pol>eng bemolizowany played one half-tone/played a semitone lower pro closed no
4 Jun 3 '15 eng>pol licensed masters kopie główne licencjonowane do używania/objęte licencją do używania pro closed ok
- May 27 '15 pol>eng ćwiczenie wprawek musical exercises pro closed no
4 May 27 '15 pol>eng schemat taktowania conducting pattern/conducting hand movement pattern pro closed ok
4 May 6 '15 pol>eng Bilet na płytę standing room ticket pro closed ok
4 Apr 19 '15 rus>eng партия фортепиано the piano part was performed by the author pro closed ok
- Apr 18 '15 pol>eng wznieść znaną formę wyrażania sympatii...na wyższy poziom We have aimed to elevate the familiar form of fan devotion/admiration for individual musicians that pro closed ok
- Apr 18 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 10 '15 pol>eng głos (w orkiestrze) part pro closed ok
- Apr 10 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Apr 10 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 6 '15 eng>pol roots akord toniczny/tonika pro closed ok
- Mar 6 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 6 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Feb 27 '15 pol>eng Mocne brzmienia hard rock/acid rock/hard metal pro closed ok
- Jan 21 '15 eng>pol session booking bukowanie artystów dla sesji nagraniowej easy just_closed no
4 Dec 17 '14 eng>pol "sympathetic note" częstotliwość rezonansowa pro closed ok
4 Dec 16 '14 eng>pol ABS Biuro Rezerwacji/Booking Artystów (ang. Artists Booking Service, ABS) pro closed ok
- Dec 16 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
3 Oct 2 '14 pol>eng " I was spending my time in the doldrums" utknąłem w życiu bez wiatru w żagle pro closed ok
4 Sep 26 '14 eng>pol Flexible Bite-Grip Mouthpiece ustnik elastyczny z uchwytem na zęby/zaciskany zębami pro closed ok
- Jul 31 '14 eng>pol chain motif motyw łańcuchowy pro open no
- Jul 31 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next