Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 3 '19 pol>eng Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki objects of the company's business activity pro closed ok
- May 17 '19 eng>pol service champion mistrz obsługi klienta pro closed ok
- May 17 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 May 4 '19 pol>eng delistacja produktów product delisting/delisting of products pro closed ok
- Apr 30 '19 eng>pol set aside pre-emptive rights uchylić prawo pierwszeństwa w zakupie nowych akcji spółki pro closed no
- Apr 27 '19 eng>pol expand the pie "powiększenie ciastka"/zwiększenie puli zasobów do podziału między strony negocjacji pro closed no
- Apr 23 '19 eng>pol authoritative leadership przywództwo autorytatywne pro closed no
4 Apr 11 '19 pol>eng w ciężar rachunku w walucie: PLN debit the currency account (in the amount): PLN pro closed ok
- Apr 9 '19 eng>pol travel desk dział usług podróżnych pro closed ok
4 Apr 5 '19 eng>pol exchanges of value wymiana wartości pro closed ok
4 Mar 27 '19 eng>pol shops-floor partners partnerzy w załodze zakładu pracy pro closed ok
- Mar 20 '19 eng>pol Value added 2 tier distributor dystrybutor drugiego rządu sprzedający produkty z wartością dodaną pro just_closed no
4 Mar 9 '19 eng>pol Working customer shopping flow budowa ścieżek zakupowych klienta pro closed ok
4 Mar 9 '19 eng>pol VC partner partner venture capital/kapitał venture pro closed ok
- Mar 8 '19 eng>pol subsequently następnie pro closed no
4 Feb 28 '19 pol>eng obieg określonego miejsca dostawy circulation of the specified place of delivery place pro closed ok
- Feb 28 '19 pol>eng Książka kontroli przedsiębiorcy enterprise audit book pro open no
4 Feb 27 '19 eng>pol accrued naliczone pro closed ok
4 Feb 10 '19 eng>pol patch fee opłata za korzystanie z usług zewnętrznej firmy audiowizualnej pro closed ok
- Feb 9 '19 eng>pol easel sign holder stojak/sztaluga do tablic pro closed ok
3 Feb 4 '19 eng>pol industrial interests udziały w spółkach przemysłowych pro closed ok
4 Dec 5 '18 eng>pol legacy grant grant będący kontynuacją poprzedniego grantu//kontynuacja poprzedniego grantu pro closed ok
4 Nov 27 '18 eng>pol participant account rachunek bankowy uczestników systemu pro closed ok
- Aug 16 '17 eng>pol export account dystrybutor pro open no
4 Nov 8 '18 eng>pol boutique translation butikowa agencja tłumaczeń pro closed ok
- Nov 2 '18 eng>pol Roll over inventroy wymienć stary inwentarz na nowy pro closed no
- Oct 30 '18 pol>eng zgłoszenia submission of//submit a trouble ticket pro closed no
3 Oct 25 '18 pol>eng sprzedaż licencjonowana licensed sales/sales under licence pro closed ok
4 Oct 24 '18 pol>eng podważanie praw własności intelektualnej raise legal challenges against or infringe upon intellectual property rights pro closed ok
4 Oct 24 '18 pol>eng Porozumienie konkretyzujące Detailed Agreement pro closed ok
4 Oct 23 '18 pol>eng panuje przekonanie mistaken belief/notion pro closed ok
- Oct 23 '18 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 21 '18 eng>pol trade messaging wiadomości branżowe pro closed ok
- Oct 21 '18 eng>pol sustainable (...) supply base stabilny łańcuch dostaw żywności i napojów pro open no
- Oct 13 '18 eng>pol Regular Sales sprzedaż na standardowych warunkach pro closed ok
4 Oct 9 '18 pol>eng dyrektor personalny human resources director//director, human resources department pro closed ok
4 Oct 9 '18 eng>pol Wholesale unit volume wolumen jednostek sprzedaży hurtowej pro closed ok
- Oct 8 '18 eng>pol Entrepreneurial Affiliate podmiot powiązany jako przedsiębiorca pro closed ok
4 Oct 7 '18 pol>eng realizacja obrotowania achieving the turnover goals/targets pro closed ok
- Sep 29 '18 eng>pol pipeline lejek sprzedaży pro open no
- Sep 17 '18 eng>pol Principal (in an Order Gathering Agreement) kierownik ds. zamówień//specjalista ds. zamówień pro open no
3 Sep 17 '18 eng>pol Order Gathering Agreement umowa o pozyskiwanie i realizacji zamówień pro closed ok
4 Sep 11 '18 eng>pol Charge Rewards Fee opłata za usługi ładowania pojazdów elektrycznyzch pro closed ok
4 Sep 10 '18 eng>pol charge partner network agreement umowa dla sieci partnerskiej stacji ładowania (pojazdów elektrycznych) pro closed ok
4 Sep 8 '18 eng>pol apportion that positive balance zaliczyć powyższe dodatnie saldo na poczet pro closed ok
- Sep 7 '18 eng>pol reseller of record odsprzedawca odpowiedzialny za ogólną obsługę klienta pro closed ok
- Sep 7 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Sep 4 '18 eng>pol Business bribery risk index wskaźnik ryzyka biznesowego związanego z korupcją pro open no
4 Sep 3 '18 pol>eng komin płacowy runaway salaries//lopsided salaries pro closed ok
4 Sep 1 '18 eng>pol warehouse club sklep magazynowy dostępny na zasadzie przywileju członkowskiego. pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last