Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 19 pol>eng biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej court-appointed medical expert pro open no
- Jan 20 eng>pol private work prace prywatne (w miejscu pracy) pro open no
- Jan 20 pol>eng co-agent pełnomocnik o jednakowym zakresie umocowania pro open no
4 Jan 19 eng>pol with such rests tu: z taką częstotliwością naliczania odsetek od (pożyczonego) kapitału) pro closed ok
- Jan 20 eng>pol cool hunter cool hunter, łowca trendów, analityk trendów rynkowych pro open no
- Jan 16 eng>pol Dispatch admin dyspozytor transportu samochodowego pro closed ok
- Jan 16 pol>eng imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach personal monthly report on contributions due and benefits paid pro closed ok
- Jan 16 pol>eng posiedzenie przygotowawcze pre-trial hearing/conference pro open no
- Jan 16 eng>pol head of the bay zwieńczenie zatoki pro closed ok
- Jan 14 pol>eng zabezpieczenie na inwestycji investment collateralization / collateralization of the investment pro open no
- Jan 14 pol>eng zabezpieczenie na inwestycji securing loans/credit facility on investment (property/assets) // loans/credit facility secured on.. pro open no
- Jan 14 pol>eng na wynajem rental (of sth) pro open no
- Jan 14 pol>eng przywleczony carried / brought pro closed no
4 Jan 12 eng>pol We Will be Iconic staniemy się/zostaniemy ikoną pro closed no
4 Jan 13 eng>pol what you see is not what you get To, co widzisz nie jest tym, co otrzymasz/uzyskasz / niekoniecznie dostaniesz to co widzisz pro closed ok
- Jan 13 eng>pol development opracowanie pro open no
- Jan 12 eng>pol We will be the Go To Brand będziemy/staniemy się najbardziej poszukiwaną marką pro closed ok
- Jan 12 eng>pol It is Our Time Right Now teraz my / pora na nas pro closed ok
4 Jan 11 pol>eng ujmować (umniejszać) embrace yourself // gain/get a grasp of yourself pro closed ok
4 Jan 11 eng>pol disabling code kod dezaktywujący pro closed no
4 Jan 7 pol>eng prowadzić czynności sprawdzające carry out/perform/undertake verification activities/procedures pro closed ok
4 Jan 8 pol>eng WK.U. WK.U. pro closed no
- Jan 7 eng>pol supine standing frame pionizator pro open no
- Dec 25 '20 eng>pol run of press (ROP) kampania (reklamowa) typu run of paper/press pro open no
- Jan 6 eng>pol Phone bill cramming cramming / bezprawne obciążenie rachunku telefonicznego pro closed ok
4 Jan 5 eng>pol the date on which this contract commences or commenced dzień, w którym umowa niniejsza wchodzi lub weszła w życie pro closed no
- Jan 5 eng>pol primary o charakterze/podłożu endogennym pro open no
- Jan 2 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 30 '20 eng>pol civil excavation wykopy pro closed no
- Dec 28 '20 eng>pol crafting crafting, rzemiosło, wytwórstwo pro open no
4 Dec 28 '20 eng>pol positive endorsement odpowiedź twierdząca/pozytywna pro closed no
- Dec 28 '20 eng>pol Utility worker pracownik utrzymania ruchu pro closed ok
4 Dec 28 '20 eng>pol Flag person osoba kierująca ruchem na budowie pro closed no
4 Dec 28 '20 eng>pol FLHA (field level hazard assessment) ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (FLHA) pro closed no
- Dec 22 '20 pol>eng stanowisko ds. skarg complaints handler / customer complaints officer pro closed ok
- Dec 21 '20 eng>pol concerned zaangażowany / zainteresowany pro open no
4 Dec 22 '20 pol>eng uznać powództwo admit/allow the action/claim/petition pro closed ok
- Dec 21 '20 eng>pol choices prawo do decydowania / możliwość decydowania pro open no
4 Dec 19 '20 eng>pol which is otherwise denied voting power który(e), w innym przypadku, był(y)by bez prawa głosu/pozbawione prawa głosu pro closed no
- Dec 19 '20 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 19 '20 pol>eng skomentować na gorąco give/collect/get immediate feedback pro closed ok
4 Dec 20 '20 eng>pol for the restoration (gwarancja) zwrotu pro closed no
- Dec 19 '20 eng>pol continue as to a person nadal będą obowiązywać w stosunku do/wobec osoby pro closed ok
4 Dec 18 '20 eng>pol deposit the same to the credit zdeponować wyżej wymienione/wspomniane na rzecz pro closed no
4 Dec 17 '20 pol>eng użyczenie zabezpieczenia celnego lending (the use) of customs bond pro closed ok
- Dec 17 '20 eng>pol since after ponieważ po pro open no
4 Dec 18 '20 eng>pol on sb's address na miejscu u kogoś pro closed ok
- Dec 18 '20 eng>pol drag them up hill down dale with questions zarzucają ich bezładnie pytaniami pro open no
4 Dec 18 '20 eng>pol Customer Implementation KIT kartoteka klienta pro closed ok
- Dec 18 '20 pol>eng połączenie oceaniczne o stałej częstotliwości regular ocean route on fixed schedule pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last