Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 24 '18 dut>deu Meten is weten Messen schafft Wissen pro closed no
- Apr 20 '18 dut>deu huisstijl firmeneigener Stil pro just_closed no
- Apr 11 '18 deu>dut Rückenpasse schouderpas pro closed no
4 Nov 23 '17 dut>deu relaties Verknüpfung pro closed ok
- Apr 27 '17 deu>dut Steuerstempler belastingstempel pro just_closed no
- Apr 22 '17 dut>deu indicatief indixierend pro closed no
4 Apr 13 '17 dut>deu Kabinet rechter-commissaris Kabinett des Ermittlungsrichters pro closed ok
- Mar 23 '17 dut>deu Provinciale Staten Provinzialstaaten pro closed ok
- Mar 23 '17 dut>deu Gedeputeerde Staten Deputiertenstaaten pro closed no
3 Mar 22 '17 deu>dut anlösen losweken pro closed ok
- Mar 17 '17 deu>dut Winterpflaume Winterpruimenlikeur pro open no
- Feb 6 '17 deu>dut Spannlitze Gespannen draad pro closed ok
- Jan 5 '17 dut>deu een foute kop sein Äuβeres ist abstoβend easy closed ok
3 Jan 2 '17 deu>dut Tiroler-Schloss-Verbindung zwaluwstaartverbinding pro closed ok
4 Dec 13 '16 deu>dut Klappenbroschur mit Fadenheftung "genaaid gebrocheerd met uitslaanders" of "flappen" pro closed ok
4 Dec 12 '16 dut>deu afhangen "online reservieren" oder "buchen" pro closed ok
Asked | Open questions | Answered