Member since Aug '06

Working languages:
English to Turkish
Turkish to English
Turkish (monolingual)

Arzu Durukan
ProZ.com Professional Trainer
15 Years in Medical, IT Fields

Turkey
Local time: 02:51 EET (GMT+2)

Native in: Turkish Native in Turkish
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
16 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback

Sample translations

English to Turkish: Sample Translation for Medical Devices
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - English
All drugs/devices may cause certain side effects and discomforts. The most frequent side effects and discomforts reported for XXX are mild to moderate local reactions (pain, reddening, swelling or itchiness and hardening) at the site of injection. These symptoms usually disappear within a few days without the need for treatment. There have been reports of reversible lymphadenopathy (swelling of the lymph nodes), reports of fever or reports of flu-like symptoms, in less than 1 out of 10 patients, which can successfully be treated with paracetamol. As for all new drugs/devices, there may also be side effects and discomforts that are not yet known. In addition, you might experience some mild discomfort from the skin prick test.
During this study your blood will be taken to perform a variety of tests. The standard risks of drawing blood include temporary discomfort, bruising, swelling, in rare circumstances, infection. Risks from the ECG are minimal skin irritation and may include redness and/or irritation due to the tape used for this procedure.
Translation - Turkish
Tüm ilaçlar/cihazlar bazı yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olabilir. XXX ile ilgili en sık bildirilen yan etkiler ve rahatsızlıklar, enjeksiyon bölgesinde görülen hafif ila orta dereceli lokal reaksiyonlardır (ağrı, kızarma, şişme veya kaşıntı ve sertleşme). Bu semptomlar genellikle tedavi gerekmeksizin birkaç gün içinde kaybolur. Bildirilen reversibl lenfadenopati (lenf düğümlerinin şişmesi), ateş ya da grip benzeri semptomlar 10 hastada 1 oranından azdır ve bunlar parasetamol ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Tüm yeni ilaçlarda/cihazlarda olduğu gibi, henüz bilinmeyen yan etkiler ve rahatsızlıklar da olabilir. Ayrıca, deri prick testi sırasında hafif bir rahatsızlık hissedebilirsiniz.
Bu çalışma sırasında çeşitli testler için sizden kan alınacaktır. Standart kan alma riskleri arasında geçici rahatsızlık, morarma, şişme ve nadir durumlarda enfeksiyon yer alır. EKG riskleri ise ciltte minimum düzeyde tahriştir ve buna prosedürde kullanılan bandın neden olduğu kızarıklık ve/veya tahriş de eklenebilir.
English to Turkish: Imaging Catheter IFU
General field: Medical
Detailed field: Medical: Instruments
Source text - English
This imaging catheter consists of two main assemblies: the catheter
body and the internal rotating fiber optic imaging core. The distal catheter is 2.7 Fr. in outside diameter (0.036") and has a usable length of 135 cm. It is a rapid-exchange ('RX') design with a 'minirail' tip, having 19 mm of guide wire engagement length. The catheter has a hydrophilic coating. The imaging catheter is designed for compatibility with 0.014" steerable guide wires used during coronary interventional procedures.

"Just proximal to the minirail tip is the imaging area which is 5 cm in length.
During image acquisition the fiber optic core of the imaging catheter rotates and is automatically retracted within the catheter to obtain a 360° image of the artery and obtain a continuous pullback image of an arterial segment."

"There are two radiopaque markers (RO marker) separated by 20 mm; outside
edge to outside edge (19 mm center to center). The distal marker (minirail tip
marker) is placed 5 mm from the tip of the catheter to maintain tip flexibility, and
the proximal marker (lens marker) is placed 3 mm distal to the initial imaging lens position prior to pullback. Within the catheter, the internal rotation of the
fiber optic imaging core is driven by a torque wire which can also be seen under fluoroscopy."

"A luer fitting on the side-arm at the proximal end of the catheter facilitates
purging the central catheter lumen with 100% contrast media prior to use. A 3 ml syringe is required to perform catheter purge. The catheter purge must
be performed prior to imaging. The 3 ml syringe should be left attached to
the sidearm to allow repeated purging throughout the imaging procedure and maintain a static pressure to prevent backflow. "
"The imaging catheter connects to the OCT Imaging System through
the Drive-motor and Optical Connector (DOC). All fiber optic rotation and
translational pullback is driven by the DOC and occurs inside the catheter."
Translation - Turkish
Bu görüntüleme kateteri iki ana düzenekten oluşur: kateter gövdesi ve dahili döner fiber optik görüntüleme çekirdeği. Distal kateterin dış çapı 2,7 Fransız birimidir (0,036 inç/0,091 cm) ve kullanılabilir uzunluğu 135 cm’dir. ‘Minirail’ uçlu, hızlı değişim (‘RX') tasarımlı kateterin kılavuz tel birleşim uzunluğu 19 mm’dir. Kateter hidrofil kaplama içerir. Görüntüleme kateteri, koroner girişim prosedürlerinde kullanılan 0,036 cm’lik (0,014 inç) yönlendirilebilir kılavuz tellerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
Minirail ucun hemen proksimalinde, 5 cm uzunluğundaki görüntüleme alanı yer alır. Görüntü alınırken görüntüleme kateterinin fiber optik çekirdeği döner ve arterin 360° görüntüsünü, ayrıca bir arter segmentinin kesintisiz geri çekilme görüntüsünü almak üzere otomatik olarak kateter içinde geri çekilir.
Dış kenarları arasındaki mesafe 20 mm olan (merkezleri arasındaki mesafe 19 mm'dir) iki radyopak marker (RO marker) vardır. Distal marker (minirail uç), uç esnekliğini korumak için kateter ucuna 5 mm mesafedeki bir konuma; proksimal marker (mercek markeri) ise geri çekme öncesinde ilk görüntüleme mercek konumunun 3 mm distaline yerleştirilir. Kateter içinde fiber optik görüntüleme çekirdeğinin dahili dönüşü, floroskopi altında da görülebilen bir tork teliyle gerçekleştirilir.
Kateterin proksimal ucundaki yan kol üzerinde bulunan luer bağlantı, kullanım öncesinde merkezi kateter lümeninin %100 kontrast ortamla temizlenmesini kolaylaştırır. Kateterin temizlenmesi için 3 ml’lik bir şırınga gerekir. Kateter, görüntüleme öncesinde temizlenmelidir. Görüntüleme sırasında tekrarlayan temizleme işlemlerine olanak sağlamak ve geri akışı önlemek için statik basıncı korumak amacıyla, 3 ml’lik şırınga yan kola takılı halde kalmalıdır.
Görüntüleme kateteri, Tahrik motoru ve Optik Konnektör (DOC) ile OCT Görüntüleme Sistemine bağlanır. Tüm fiber optik dönüşleri ve translasyonal geri çekme işlemleri DOC tarafından yapılır ve kateterin içinde gerçekleşir.
English to Turkish: DXF Conversion (application description)
General field: Tech/Engineering
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English
DXF Conversion
XXXX is a user friendly software tool intended for converting CAD files to DXF, BMP, PDF, JPEG, TIFF, WMF and PNG. The program features a robust interface, and it takes just a brief study for even a novice to learn how to handle it. Using the batch mode, you can save many files in the DXF format at once.
The wizard will help you adjust the settings. You can either leave the default settings or make your own adjustments, which will be automatically remembered, so you will not have to make them all again next time. This DXF converter can be used via command line. It integrates into the Windows popup menu, so you can right-click on files and convert them by selecting Convert to option.
Translation - Turkish
DXF Biçimine Dönüştürme
XXXX, CAD dosyalarının DXF, BMP, PDF, JPEG, TIFF, WMF ve PNG biçimlerine dönüştürülmesi için geliştirilmiş kullanımı kolay bir yazılım aracıdır. Program güçlü bir arayüze sahiptir ve yeni kullanıcıların dahi programı öğrenmesi çok kısa sürer. Toplu iş modunu kullanarak, aynı anda çok sayıda dosyayı DXF biçiminde kaydedebilirsiniz.

Sihirbaz, ayarları yapmanızı sağlar. Varsayılan ayarları kullanabilir veya kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz; sizin yaptığınız ayarlar otomatik olarak hatırlanır ve gelecek sefere tüm ayarları tekrar yapmanız gerekmez. Bu DXF dönüştürme uygulaması komut satırıyla kullanılabilmektedir. Windows açılan pencere menüsüne eklenir. Böylece dosyalara sağ tıklayıp Convert to (Dönüştür) seçeneğini seçerek dosyaları dönüştürebilirsiniz.

More translators and interpreters: English to Turkish - Turkish to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search