Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Mar 28 '04 pol>eng zabieg treatment pro closed ok
2 Mar 23 '04 pol>eng w ramach within the framework of pro closed ok
4 Mar 15 '04 pol>eng wóz kablowy cable-laying vehicle pro closed no
4 Mar 14 '04 pol>eng mieszek bellow pro closed no
4 Mar 11 '04 pol>eng kład quad pro closed ok
4 Mar 10 '04 pol>eng mistrzostwa Polski do lat 23 Poland Under 23 Championship pro closed ok
- Mar 3 '04 pol>eng impreza integracyjna socializing time pro closed no
4 Feb 29 '04 pol>eng podstawki pod piwo beer coaster pro closed ok
- Feb 26 '04 pol>eng Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w ... ... City Hall's Department of Culture, Sports and Social Affairs pro closed no
4 Feb 25 '04 pol>eng wskazanie postępowania, o którym mowa referred to pro closed no
- Feb 22 '04 pol>eng odwrót on the back side of the page pro closed no
4 Feb 16 '04 pol>eng SIRE Energy Market Management System pro closed ok
- Feb 12 '04 pol>eng mrówka "ant" (small-scale smuggler) pro closed no
- Feb 11 '04 pol>eng uprawnienia lotnicze wpisywane do licencji pilot authorizations pro closed no
4 Feb 11 '04 pol>eng osoba ktora w hotelu pracuje jako technik serwisant repairman pro closed no
4 Feb 10 '04 pol>eng imienny karnet personal season ticket pro closed no
4 Feb 10 '04 pol>eng chaber cornflower blue pro closed ok
4 Feb 9 '04 pol>eng Dziekanat Studiów Stacjonarnych Prawa Full-time Law Studies Dean's Office pro closed no
- Feb 8 '04 pol>eng międzyresortowy zespół do spraw wyboru lokalizacji nowego lotniska Inter-Ministerial Group for Choosing a New Airport Location pro closed ok
4 Jan 27 '04 pol>eng starosta president pro closed no
4 Jun 19 '03 pol>eng placówka opiekuńczo-wychowawcza educational care facility/center pro closed ok
- Jun 12 '03 pol>eng wielokulturowość cultural diversity pro closed ok
- Jun 12 '03 pol>eng nauczyciel nauczania początkowego primary teacher pro closed no
- Jun 12 '03 pol>eng hulaj dusza piekła nie ma you can fly! pro closed ok
- Jun 10 '03 pol>eng śmiałek brave man pro closed no
- Jun 6 '03 pol>eng wartoœć dolnej granicy normy the lower limit of the norm pro closed ok
4 Jun 1 '03 pol>eng delegatura local office pro closed ok
4 Jun 1 '03 pol>eng narodowy element zaopatrywania national supply element pro closed no
4 Jun 1 '03 pol>eng AQAP normy AQAP pro closed no
- Jun 1 '03 pol>eng zamowienie publiczne public procurement pro closed no
- Jun 1 '03 pol>eng REGON już było pro closed no
4 Jun 1 '03 pol>eng WOJSKOWA MISJA POKOJOWA military peace mission pro closed ok
4 Jun 1 '03 pol>eng sorry PKW KFOR KFOR Polish Military Contingent pro closed no
4 Jun 1 '03 pol>eng PKW KWOR KFOR Polish Military Contingent pro closed no
- Jun 1 '03 pol>eng środowisko socializing pro closed ok
- May 27 '03 pol>eng Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Poznaniu Institute for the Training of Teachers and Educational Research in Poznań pro closed ok
- May 24 '03 pol>eng pomiary zwi azane z ochroną pracy i środowiska surveys related to safety at work and environmental protection pro closed no
4 May 22 '03 pol>eng Pion Naczelnego Dyrektora CEO Division pro closed ok
- May 13 '03 pol>eng opakowania mało odporne na temperaturę of low resistance to temperature pro closed no
4 May 8 '03 pol>eng dom jednotraktowy house with a single row of rooms pro closed no
4 May 7 '03 pol>eng gruba kreska (ta od Mazowieckiego) thick line pro closed no
- Apr 22 '03 pol>eng Ludowy Klub Sportowy Country Sports Club pro closed no
4 Apr 10 '03 pol>eng broń drzewcowa pole arms pro closed ok
3 Mar 8 '03 pol>eng zwracamy się z uprzejmą prośbą We kindly ask you to pro closed ok
4 Feb 18 '03 pol>eng intensywne zalesienie brzegów intensive afforestation of river banks pro closed ok
- Feb 8 '03 pol>eng nauczyciele ludowi , Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego village teachers, National Union of Village Teachers pro closed ok
- Feb 7 '03 pol>eng uprawnienia do wykonywania zawodu professional license pro closed no
- Feb 2 '03 pol>eng preparat formula pro closed no
4 Dec 29 '02 pol>eng nazwisko rodowe / surname at birth pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3