Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 28 '05 pol>eng RYNEK PO¦REDNICTWA PRACY recruitment market pro closed ok
4 Nov 26 '05 pol>eng Obsluga Rady Powiatu District Council Office pro closed no
4 Nov 19 '05 pol>eng zespół metodyczny Provincial Centre for the Methodology of Health Care pro closed no
4 Nov 18 '05 pol>eng d/s kwalifikacji osób dozoru i eksploatacji for the qualification of supervisory and operational personnel pro closed no
4 Nov 17 '05 pol>eng sieci teleinformatyczne ICT network pro closed ok
4 Nov 17 '05 pol>eng minister pełnomocny minister plenipotentiary pro closed ok
- Nov 15 '05 pol>eng blat werzalitowy Werzalit top pro closed no
- Oct 13 '05 pol>eng teraz wiemy na czym stoimy we now know where we stand pro closed ok
- Sep 11 '05 pol>eng (BIC) Bank Identifier Code pro closed no
- Sep 11 '05 pol>eng akcjonariusze a udziałowcy shareholders, stockholders pro closed ok
- Sep 11 '05 pol>eng ksiega metrykalna register of births, deaths and marriages pro closed no
- Sep 7 '05 pol>eng bi - ggest (jak przenosi sie wyrazy w j. ang?) big-gest pro closed ok
4 Sep 3 '05 pol>eng Śląski Oddział Straży Granicznej Silesian Border Guard Unit pro closed no
4 Aug 29 '05 pol>eng tytul zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodzie elektryka professional title of qualified electrician pro closed no
4 Aug 28 '05 pol>eng pozyskanie dofinansowania fundraising pro closed no
- Aug 28 '05 pol>eng kadra zarzadzajaca executive staff pro closed no
- Aug 27 '05 pol>eng Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego Kujawsko-Pomorskie Voivode pro closed ok
4 Jul 9 '05 pol>eng szafarz special minister pro closed ok
4 Jun 26 '05 pol>eng przyczepa a naczepa trailer vs. semitrailer pro closed no
4 Jun 25 '05 pol>eng Pakiet Niezaleznych Pakiet Niezaleznych (group of independent radio stations) pro closed no
4 Jun 23 '05 pol>eng trap gangway pro closed no
- Jun 22 '05 pol>eng maszyny robocze engineering machines pro closed no
- May 29 '05 pol>eng na przedzie front pro closed no
- Sep 10 '04 pol>eng Tartilow Tartaków? pro just_closed no
- Sep 10 '04 pol>eng ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora Act on the Exercise of the Mandate of a Deputy or Senator pro closed ok
4 Sep 4 '04 pol>eng wspomaganie decyzji decision support pro closed ok
- Aug 25 '04 pol>eng wielobranżowy multi-business pro closed ok
4 Aug 20 '04 pol>eng skład consisting of / made up of pro closed no
- Aug 19 '04 pol>eng atmosfera 'otwartych drzwi' open door atmosphere pro closed no
- Aug 19 '04 pol>eng konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie best in profession contest for students pro closed ok
4 Aug 16 '04 pol>eng Gall Anonim Gallus Anonymus pro closed ok
4 Aug 4 '04 pol>eng pedodoncja pedodontics pro closed ok
4 Aug 3 '04 pol>eng tekstury w poligonie textures per polygon pro closed ok
- Jul 30 '04 pol>eng na odległość remote pro closed no
4 Jul 23 '04 pol>eng osoba czynna zawodowo labour force pro closed no
4 Jun 30 '04 pol>eng zaklad pracy chronionej supported employment enterprise pro closed ok
- Jun 24 '04 pol>eng szef gabinetu chief/head of cabinet pro closed no
- May 15 '04 pol>eng uzyskanie pewności osiągnięcia zaplanowanej jakości to make sure to reach planned quality pro closed ok
- May 14 '04 pol>eng przedmiotowe pismo the said letter pro closed ok
4 May 8 '04 pol>eng druga płyta ujrzała światło dzienne second album came out / came into being pro closed no
- May 6 '04 pol>eng kroki naprawcze zewnętrzne i wewnętrzne external and internal improvement measures pro closed ok
4 May 6 '04 pol>eng narzucać ostre tempo impose a fast pace pro closed no
4 Apr 27 '04 pol>eng programista komputerowy software developer pro closed no
4 Apr 27 '04 pol>eng gimnazjum middle school / junior high school pro closed no
4 Apr 26 '04 pol>eng Wyzsza Szkola Dziennikarska Higher School of Journalism pro closed ok
- Apr 4 '04 pol>eng Psychologia Polityki i Reklamy Psychology of Politics and Advertising pro closed ok
- Apr 4 '04 pol>eng Kultura Zawodu Professional Culture pro closed ok
4 Apr 2 '04 pol>eng Z przedstawionych systemow najbardziej odpowiadajacy wymaganiom jest system Among all systems presented, X best meets the requirements pro closed no
- Apr 2 '04 pol>eng znaczący inwestor major investor pro closed no
4 Mar 28 '04 pol>eng Caviezel kawizel pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next