Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 7 '20 deu>pol Einzug tu: przemieszczenie pro open no
- Oct 24 '20 pol>deu tekst jednolity konsolidierte Fassung pro closed ok
- Jul 8 '04 deu>pol Differenzbesteuerung opodatkowanie marży pro closed no
- Dec 22 '06 deu>pol Differenzsteuer VAT marża pro closed ok
- Jul 12 '10 pol>deu kod resortowy Gesundheitsministeriums-Code pro open no
- Mar 12 '03 pol>deu niedowlad prawostronny Halbseitenlähmung pro closed no
4 Jul 21 '19 pol>deu technik eksploatacji pocztowo-telekommunikacyjnej Techniker/Technikerin im Post- u. Telekommunikationsbetrieb pro closed ok
- Oct 19 '08 deu>pol Generalvollmacht mit Vorsorgevollmacht pełnomocnitwo ogólne i medyczne pro open no
- Apr 7 '10 deu>pol Vorsorgevollmacht pełnomocnitwo medyczne pro closed no
- Mar 7 '07 deu>pol Haushaltsbescheinigung Poświadczenie wspólnego gospodarstwa domowego pro closed no
- Nov 5 '18 deu>pol Rammpresse prasa tłokowa pro closed no
4 Dec 19 '18 deu>pol Wareneinsatz wykorzystuje towary pro closed no
- May 10 '07 deu>pol Einfuhrumsatzsteuer podatek obrotowy od towarów importowanych. pro closed ok
- Dec 19 '18 pol>deu opracowanie ekofizjograficzne "öko-physigraphisch"... pro open no
- Jul 2 '13 deu>pol Tarifvertrag układ zbiorowy pracy easy open no
- Aug 7 '06 deu>pol Leichtkraftrad motocykl lekki pro closed no
- Dec 25 '08 deu>pol Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen Centralny Urząd ds. Dofinansowywania Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych pro open no
- Mar 26 '15 deu>pol Urkundsbeamte der Geschäftsstelle )Urzędniczka uprawniona do sporządzania dokumentów (w danej jednostce pro closed no
- Nov 15 '06 pol>deu swiadectwo pochodzenia RECS-Zertifikat pro closed ok
4 Oct 23 '16 deu>pol Zuzug Przyjazd pro closed ok
- Sep 14 '16 pol>deu dokop Abgrabung pro just_closed no
4 Sep 14 '16 deu>pol Gesteinsmühlen młyny do kruszyw/kruszywa pro closed ok
- Nov 15 '06 deu>pol Berufsgenossenschaft Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych pro closed no
- Mar 13 '05 deu>pol Hohlwand ściana szkieletowa pro closed no
- Apr 14 '04 deu>pol Wannenleuchte Oprawa (oświetleniowa) pyłoszczelna pro closed ok
2 Mar 7 '15 deu>pol Abschreibung/ Zuschreibung amortyzacja / anulowane odpisy pro closed ok
4 Mar 8 '15 deu>pol Vorausvermächtnis zapis uprzywilejowany / zapis naddziałowy pro closed ok
- Aug 15 '13 pol>deu prawo wykonywania zawodu Approbation pro closed ok
- Feb 9 '15 deu>pol ohne Präjudiz bez prejudycjalności pro just_closed no
4 Feb 11 '15 pol>deu Centrum Psychoedukacji Zentrum für Psychoedukation pro closed ok
- Feb 12 '15 pol>deu Być w trakcie ustalania anhängig sein pro closed no
4 Feb 7 '15 pol>deu Kolegium Administracji i Biznesu Kolleg für Verwaltung und Business pro closed ok
- Feb 3 '10 deu>pol altrechtlich służebności nieujawnione (w księdze wieczystej) pro closed no
- Mar 18 '07 deu>pol Erfüllungsgehilfe osoba, której powierzono wykonanie zobowiązana pro closed ok
- Aug 24 '08 deu>pol Amtsanwaltschaft Urząd Prokuratorski pro closed ok
- Jun 30 '09 deu>pol wegen besonders schweren Falls z powodu szczególnie ciężkiego wypadku kradzieży pro closed no
- Jun 27 '14 pol>deu technika Technik pro closed ok
- Sep 7 '02 deu>pol Verwerungsnachweis und Verbleibsärklerung Zaświadczenie o demontażu pojazdu pro closed ok
- Jun 10 '02 deu>pol Justizangestellte als Urkundenbeamtin Sekretarz Sądu pro closed ok
- Nov 20 '03 deu>pol Abruf data pobrania danych z systemu (bazy danych) pro closed no
- Sep 19 '04 deu>pol Erzwingungshaft Areszt wydobywczy pro closed ok
- Jan 6 '03 deu>pol Kabelverschraubung (śrubowa) dławnica (dławik) kablowy pro closed ok
- Feb 13 '05 pol>deu tekst jednolity konsolidierte Fassung pro closed ok
- Jun 2 '05 pol>deu samorz±dowe kolegium odwoławcze Kommunale Berufungskommission pro closed ok
- Mar 10 '06 deu>pol Inanspruchnahmeschreiben pismo z żądaniem realizacji płatności (z tytułu poręczenia/gwarancji bankowej) pro closed no
- Nov 25 '12 deu>pol Tacho-Kombigerät tachometr z zestawem wskaźników pro closed no
- Apr 14 '04 deu>pol gesetzliche Vorgaben wymogi ustawowe pro closed ok
- Sep 26 '12 deu>pol öffentlich angebotene Anteile udziały oferowane publicznie pro closed ok
- Apr 3 '12 deu>pol selbstschuldnerische Bürgschaft poręczenia współdłużnika solidarnego pro closed no
- Aug 7 '12 deu>pol Leistung statt Eingriff świadczenie zamiast interwencji pro open no
Asked | Open questions | Answered