Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 26 '07 pol>eng koralikowanie ręczne hand beading pro closed ok
4 Apr 23 '07 pol>eng panie/i mecenasie(nas) counsel or counsellor pro closed ok
- Apr 2 '07 pol>eng denominacja denomination pro closed ok
- Apr 1 '07 pol>eng obecność nieprawidłowej masy pathological change (presence of pathologically modified mass [tissue]) pro closed ok
4 Feb 20 '07 pol>eng Okulary korygujące do pracy przy komputerze corrective glasses for computer work pro closed ok
- Jan 30 '07 pol>eng opakowanie detaliczne retail packaging pro closed ok
4 Jan 30 '07 pol>eng przecięcie nerwu przedsionkowego vestibular neurotomy pro closed no
4 Jan 26 '07 pol>eng kiełbasa przedwyborcza pre-election pork barrel pro closed ok
- Jan 18 '07 pol>eng wstąpić do umowy najmu w miejsce najemcy sublease pro closed no
- Jan 13 '07 pol>eng o cechach indywidualnych with unique (individual) characteristics pro closed ok
4 Jan 11 '07 pol>eng łuszczka świerkowa spruce veneer pro closed ok
4 Jan 7 '07 pol>eng zaczep kulkowy ball catch pro closed no
- Jan 5 '07 pol>eng wykaz docket pro closed no
4 Jan 4 '07 pol>eng bielicoziemna podzolic soil pro closed no
4 Dec 29 '06 pol>eng Myolastan (tetrazepam) Myolastan (tetrazepam) pro closed ok
4 Dec 29 '06 pol>eng zwolniony od pracy excused from work pro closed ok
- Dec 20 '06 pol>eng płytkarz-glazurnik tiler or tile indstaller -enameler pro closed ok
- Dec 16 '06 pol>eng bombki na choinkę christmas ornaments pro closed no
- Dec 12 '06 pol>eng aktywnie prowadzić rozmowę to conduct an active conversation pro closed no
4 Nov 30 '06 pol>eng nacięcia po założeniu tworzą kołnierzyk once worn, the notches form a collar pro closed ok
- Nov 27 '06 pol>eng opinia pracodawcy employer's opinion pro closed ok
- Nov 17 '06 pol>eng lustrzane zbroje shining armour (armor) pro closed ok
4 Oct 25 '06 pol>eng butelka zwrotna/bezzwrotna returnable and non-returnable bottle pro closed ok
- Oct 20 '06 pol>eng protokół rozprawy głównej general (principal) proceedings protocol pro closed ok
- Oct 17 '06 pol>eng przełom rzeki gorge pro closed ok
4 Oct 12 '06 pol>eng tioadazol thiadiazole pro closed ok
4 Oct 10 '06 pol>eng wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego niżej pro closed ok
4 Oct 9 '06 pol>eng ściąganie naskórka skin tightening pro closed ok
4 Oct 9 '06 pol>eng zamek zipper pro closed ok
4 Oct 7 '06 pol>eng stanowisko wykonawcze executive position pro closed ok
4 Oct 4 '06 pol>eng przestrzenny znak towarowy 3-D or three-dimensional trademark pro closed ok
- Sep 29 '06 pol>eng automatyczna recepcjonistka automatic response (system) pro closed ok
4 Sep 28 '06 pol>eng rozliczyć zaliczkę to settle an advance (pre-payment) pro closed ok
4 Sep 20 '06 pol>eng badanie KT CT scan pro closed ok
- Sep 15 '06 pol>eng na znak tego in a sign of.... pro closed no
- Sep 14 '06 pol>eng wkład twórczy creative input pro closed no
- Sep 13 '06 pol>eng kotary kulisowe backstage curtain pro closed ok
4 Sep 12 '06 pol>eng uprawomocnic orzeczenie validation of judgment (opinion, order, decision, etc....) pro closed ok
- Sep 12 '06 pol>eng test wysiłkowy exertion test (stress test) pro closed ok
4 Sep 11 '06 pol>eng lokata kapitałowa capital investment pro closed ok
- Sep 11 '06 pol>eng raport bieżący current report pro closed ok
- Sep 10 '06 pol>eng osada myśliwska hunting colony pro closed ok
3 Sep 6 '06 pol>eng z tytułu pobranej energii cieplnej oraz chłodu in recognition of consumed thermal energy and cold air pro closed ok
- Aug 30 '06 pol>eng współczynnik kształtu A/V A/V shape(ing) factor pro closed no
4 Aug 30 '06 pol>eng kierownik działu logistyki wewnętrznej director (manager) of internal logistics pro closed ok
- Aug 30 '06 pol>eng rachunek zawodowy professional account or invoice pro closed no
- Aug 30 '06 pol>eng pierogowy zawrót głowy pierogi's mania pro closed no
- Aug 29 '06 pol>eng zwiazac kogos w kij tied to a stick pro just_closed no
3 Aug 29 '06 pol>eng równia zalewowa flood plane pro closed ok
- Aug 27 '06 pol>eng uprawnienie spawalnicze P1E, P1G, metoda MAG welding license, P1E, P1G, method MAG pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 Next