Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 2 '12 pol>eng znak przemysłowy industrial design pro closed no
- Oct 2 '12 pol>eng łupek przywęgłowy przepalony coal associated burnt shale pro closed no
4 Sep 30 '12 pol>eng kolumna środkowa Bertin's column pro closed ok
- Sep 30 '12 pol>eng moduł odkształcenia pierwotnego initial loading modulus pro open no
4 Sep 30 '12 pol>eng wytrzymałość gruntów na ścinanie shaer strength of soil pro closed no
- Sep 29 '12 pol>eng lotne węglowodory aromatyczne BTEX BTEX volatile aromatic hydrocarbons pro open no
4 Sep 28 '12 pol>eng zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego provision of fire fighting equipment pro closed no
4 Sep 28 '12 pol>eng dostarczenie pisemnego wystapienia submission of written notice pro closed no
4 Sep 28 '12 pol>eng pociągnięcie gwarancji bankowej to draw on a bank guarantee pro closed ok
4 Sep 27 '12 pol>eng niezbedne do wykonania i odbiorow necessary for completion and acceptance pro closed no
- Sep 27 '12 pol>eng protokół z przyjęcia nieruchomości acceptance of premises memorandum pro closed ok
3 Sep 27 '12 pol>eng cena rozliceniowa net price pro closed no
- Sep 27 '12 pol>eng Osoba fizyczna natural person pro open no
4 Sep 27 '12 pol>eng przepisy rangi podustawowej delagated legislation pro closed ok
4 Sep 27 '12 pol>eng lentilki candy coated chocolate dragees pro closed ok
4 Sep 27 '12 pol>eng wadium zabezpieczające Ofertę security deposit pro closed ok
- Sep 26 '12 pol>eng bezterminowo open-ended pro open no
4 Sep 26 '12 pol>eng na Zamawiajacego przejda prawa autorskie copyright shall be transferred to the Ordering Party pro closed ok
4 Sep 26 '12 pol>eng tioglikolan amonu ammonium thioglycolate pro closed ok
- Sep 25 '12 pol>eng udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu award of a public sector contract in a tendering procedure pro closed ok
4 Sep 25 '12 pol>eng Polskie Sieci Energoelektryczne Operator S.A. Polskie Sieci Energoelektryczne Operator S.A. pro closed no
4 Sep 25 '12 pol>eng wiersza, wiersze (?) wicker basket trap pro closed no
- Sep 25 '12 pol>eng przedtchawiczo in pretrachea pro closed ok
4 Sep 24 '12 pol>eng oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą acknowledgment of (company car policies and) procedures pro closed no
4 Sep 24 '12 pol>eng Obróbka wałka shaft machining pro closed no
- Sep 23 '12 pol>eng podścielisko submucosa pro just_closed no
4 Sep 23 '12 pol>eng Kryształy własnokształtne idiomorphic crystals pro closed ok
4 Sep 23 '12 pol>eng sala widowiskowo-koncertowa „Gedania” Gedania arena pro closed ok
- Sep 23 '12 pol>eng operacje morskie marine operations pro closed ok
- Sep 23 '12 pol>eng obchodzony jest jubileusz anniversary is celebrated pro closed ok
4 Sep 22 '12 pol>eng Czcigodny Księże Profesorze Honourable Reveren Professor pro closed no
4 Sep 21 '12 pol>eng ww. opłaty aforementioned fee pro closed ok
- Sep 21 '12 pol>eng kopia dowodu wpłaty copy of payment confirmation pro closed ok
4 Sep 21 '12 pol>eng z powodu due to pro closed ok
4 Sep 21 '12 pol>eng prasa ślimakowa screw press pro closed ok
4 Sep 20 '12 pol>eng biostymina Biostymina® (Aloe arborescens extract) pro closed no
4 Sep 20 '12 pol>eng pc. body surface area pro closed ok
NP Sep 20 '12 pol>eng zróżnicowanie miąższowo-zatokowe parenchyma-sinus differentiation pro closed no
4 Sep 20 '12 pol>eng Upust udzielony z tytułu skonta discount on cash payment pro closed ok
4 Sep 20 '12 pol>eng rabat ekspozycyjny ex-display discount pro closed ok
- Sep 20 '12 pol>eng przejmujący sprzęt consignee pro closed ok
4 Sep 19 '12 pol>eng sielskość idyll pro closed no
4 Sep 19 '12 pol>eng kontekst literaturoznawczy literary context pro closed no
- Sep 19 '12 pol>eng piśmiennictwo Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego literature of Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania pro just_closed no
- Sep 19 '12 pol>eng Szanowna Komisjo Dear Sirs pro closed ok
- Sep 19 '12 pol>eng nurt społecznikowski social involvement pro closed no
4 Sep 19 '12 pol>eng branżowy program promocji sektora sectoral programme for industry promotion pro closed no
- Sep 18 '12 pol>eng przekład recenzyjny translation based on critical edition pro closed no
4 Sep 18 '12 pol>eng perspektywizm stosowany applied perspectivism pro closed no
4 Sep 18 '12 pol>eng nalepa build-up pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last