Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 19 '15 pol>esl należności wymagalne/niewymagalne titulos de cobro vencidos / sin vencer pro just_closed no
- Feb 9 '15 fra>pol formateur-manager prowadzący/wdrażający projekt pro closed no
4 Feb 9 '15 pol>esl pozycja ítem pro closed no
4 Jan 22 '15 fra>pol l’indice wskaźnik bazowy pro closed no
- Jan 21 '15 fra>pol pression amont ciśnienie dochodzące/przychodzące pro closed no
- Jan 20 '15 esl>pol DINERO VIGENTE należna kwota pro closed no
4 Jan 18 '15 pol>fra z odroczonym terminem płatności délai de payement différé pro closed no
3 Jan 8 '15 pol>fra zgodnie z dbałością avec la diligence [d'un bon commerçant] pro closed no
4 Jan 7 '15 pol>fra Ugoda do umowy pożyczki Conditions du contrat de prêt pro closed ok
4 Dec 30 '14 fra>pol recuperer les mouvements (les données) odzyskanie danych/powrót do poprzedniego stanu pro closed ok
4 Dec 28 '14 fra>pol détail des lignes szczegóły odpowiednich pozycji/linii/zapisów o zmianach/przesunięciach pro closed ok
4 Dec 25 '14 fra>pol Responsable Méthodes Internationales Koordynator ds. Rozwiązań Międzynarodowych pro closed ok
2 Dec 1 '14 esl>pol director clínico/director del cuerpo médico Dyrektor Lekarz Naczelny pro closed no
- Dec 1 '14 pol>fra wielonaczyniowa plurivasculaire pro closed no
- Nov 20 '14 esl>pol Honorarios según minuta Opłata za sporządzenie wyciągu/zaświadczenia pro closed ok
- Nov 16 '14 fra>pol travail intérimaire praca tymczasowa pro closed ok
- Nov 10 '14 fra>pol ordonnance motivée uzasadniony ordonans pro closed ok
- Nov 5 '14 fra>pol termes ou délais warunki lub terminy pro closed ok
- Nov 2 '14 fra>pol Délai en stock à ce jour ilość dni zapasu na bieżącą chwilę pro closed ok
4 Oct 20 '14 pol>fra skuteczność/bezskuteczność egzekucji impossibilité d'exécution pro closed no
2 Sep 29 '14 pol>esl zgłoszenie szkody lub roszczenia declarar un siniestro pro closed no
- May 2 '14 pol>fra intabuluje się (...) służebność przytyku Établir (...) la servitude du branchement pro closed ok
4 May 2 '14 pol>fra śruba ściągająca tige de traction pro closed no
2 Apr 22 '14 esl>pol accionamiento por robot uruchomienie za pomocą robota easy closed no
- Apr 13 '14 fra>pol safran compensé skompensowana płetwa (steru) pro just_closed no
- Apr 13 '14 fra>pol Volume eau noire Pojemność zbiornika fekaliów pro just_closed no
4 Apr 4 '14 fra>pol personne des dirigeants przez kierownictwo pro closed no
4 Apr 3 '14 pol>fra teza dowodowa conclusions tirées (de l'appréciation) des preuves pro closed no
- Apr 3 '14 fra>pol indices de traitement grupa zaszeregowania pro open no
4 Mar 22 '14 pol>fra na podstawie rachunku sur la base de la facture pro closed no
- Mar 17 '14 esl>pol riego en negro impereabilizante opryskanie czarną nieprzepuszczalną wartstwą pro open no
- Jan 29 '14 pol>fra ciągnik siodłowy tracteur routier (pour semi-remorque) pro open no
3 Jan 17 '14 pol>esl Obudowa wiata estructura del tejadillo / cobertizo pro closed no
4 Dec 14 '13 esl>pol es justo Ww. środki strona uznaje za sprawiedliwe [i uzasadnione] w przedmiotowej sprawie pro closed no
- Dec 8 '13 pol>esl Dispositivos de separación de energías urządzenia regulujące energię pro closed ok
4 Dec 8 '13 pol>esl Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido urządzenia do uzdatniania (oczyszczania) i przechowywania sprężonego powietrza pro closed ok
- Dec 8 '13 pol>esl capacidad de carga dopuszczalny nacisk pro closed ok
4 Dec 8 '13 pol>esl presiones de válvulas ciśnienie zaworów pro closed ok
4 Dec 8 '13 pol>esl Consignar zatrzymać/wyłączyć/odłączyć pro closed ok
4 Dec 3 '13 pol>esl postępowanie sądowe o zasądzenie kwot pieniężnych inexistencia de procedimiento judicial de cobo o apremio pro closed ok
4 Dec 3 '13 pol>esl usługi nieuciążliwe actividades compatibles con el criterio habitacional pro closed ok
4 Dec 3 '13 pol>esl na zasadach wspólności łącznej propiedad proindivisa pro closed ok
4 Nov 20 '13 fra>pol Point d'éclair Temperatura zapłonu pro closed no
- Nov 4 '13 esl>pol grupo consolidable grupa wchodząca do konsolidacji pro closed no
4 Oct 22 '13 fra>pol faute lourde ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pro closed ok
4 Oct 22 '13 fra>pol faute grave naruszenie obowiązków pracowniczych pro closed ok
4 Oct 5 '13 pol>fra zakres normy valeur de référence pro closed ok
4 Oct 4 '13 fra>pol dossier d'assistance polisa ubezpieczenia assistance pro closed ok
4 Sep 24 '13 pol>fra odczyn patergiczny réaction pathergique pro closed ok
4 Sep 17 '13 pol>fra wniosek dowodowy demande d'administration de la preuve pro closed ok
Asked | Open questions | Answered