Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 11 '16 fra>pol kadrowa responsable du personnel pro closed no
4 Jan 3 '16 fra>pol TIRAGE DU FILM [ciągłe] podawanie folii pro closed ok
4 Dec 15 '15 pol>fra gruntowanie encollage pro closed no
4 Dec 7 '15 pol>fra przedmiotowa nieruchomość [bien] immobilier en question pro closed no
4 Dec 4 '15 pol>fra zwapnienie w przyczepie rzepkowym więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego calcification sur l'insertion pro closed no
4 Nov 11 '15 pol>fra instalacja hydrantowa RIA pro closed no
- Nov 8 '15 pol>fra zaplecze socjalne, zaplecze pracownicze infrastructure sociale pro closed ok
4 Nov 3 '15 pol>fra zadanie audytowe mission d'audit pro closed no
- Oct 18 '15 fra>pol ont pris la mesure des fautes commises par [prawidłowo] ocenili/oszacowali/wyciągnęli prawidłowe wnioski ze szkody wyrządzone przez pro closed no
3 Oct 15 '15 fra>pol réclamations impayées nieuregulowane roszczenia pro closed no
2 Sep 19 '15 fra>pol définition caractérisée et maîtrisée dokładnie określoną i zrozumiałą pro closed no
4 Sep 4 '15 pol>esl Zgoda na przekanie wynagrodzenia na konto Consentimiento de pago de salario por transferencia bancaria/Consentimiento de pago pro closed ok
- Sep 3 '15 pol>esl podlegające oskładkowaniu ZUS sujetos a cotización de SS [seguridad social] pro closed ok
- Sep 3 '15 pol>esl Podlegać ubezpieczeniu chorobowemu afiliarse al seguro médico/suscribir un seguro médico pro closed no
- Sep 3 '15 esl>pol Situación censal Dane osobowe pro closed ok
4 Jul 27 '15 fra>pol soumises a justificatif d'origine reputees z potwierdzonych legalnych miejsc pochodzenia pro closed no
4 Jul 27 '15 fra>pol Mme la receveuse regionale Regionalny poborca podatkowy pro closed no
- Jul 27 '15 esl>pol comercialización wprowadzenie na rynek pro closed no
- Jul 24 '15 esl>pol Comisión Delegada del Gobierno Pełnomocna Komisja Rządowa pro open no
3 Jul 23 '15 fra>pol ne sont pas échues są niewymagalne pro closed no
4 Jul 20 '15 fra>pol sanction des inéquités contractuelles nierówne prawa stron umowy pro closed ok
4 Jul 17 '15 fra>pol De là à prétendre que na podstawie tego twierdzić, że pro closed ok
4 Jul 15 '15 fra>pol Ce qui est dit est dû Słowo się rzekło, kobyłka u płota pro closed ok
4 Jul 11 '15 pol>fra w granicach zwykłego zarządu dans les limites de la gestion quotidienne pro closed ok
4 Jul 10 '15 pol>fra dochować należytą staranność applique le principe de la diligence raisonnable/due diligence pro closed ok
4 Jul 8 '15 pol>fra Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Termes et condition de prestation des services par voie électronique pro closed ok
4 Jun 29 '15 fra>pol Office national des hydrocarbures et des mines Krajowy Urząd ds. Górnictwa i Paliw Kopalnych pro closed no
- Jun 28 '15 fra>pol ciało udarowe sac de masse pro just_closed no
2 Jun 19 '15 pol>fra rozporządzenie mieniem disposer des biens pro closed ok
4 Jun 17 '15 fra>pol indice d'américanité obecność podmiotów amerykańskich pro closed no
4 Jun 12 '15 esl>pol guarda/tutela opieka/opieka prawna pro closed no
2 Jun 8 '15 fra>pol Régie des œuvres nadzór logistyczny przewozu dzieł pro closed no
- Jun 7 '15 pol>fra Osiągnięcia i nagrody Réalisations particulières et prix obtenus pro closed ok
3 Jun 5 '15 fra>pol Comité de Prêts du Musée Komisja ds. Wypożyczania Obiektów Muzealnych pro closed ok
4 May 28 '15 fra>pol arrêtées en toutes lettres wypisana słownie pro closed ok
4 May 12 '15 fra>pol c'est la moindre des choses Nie muszę chyba pro closed no
3 May 7 '15 esl>pol pequeñas impresiones lekko zaznaczone ślady pro closed no
- Apr 11 '15 fra>pol Paiement de quittance Rozliczenie końcowe pro closed ok
- Apr 7 '15 fra>pol tapisserie (1554) arras pro closed ok
- Apr 1 '15 pol>esl dopuszczający supervisor pro open no
4 Mar 31 '15 fra>pol ENTRE LES MAINS DE  do rąk pro closed no
- Mar 23 '15 pol>esl ryczałt (od przychodów ewidencjonowanych) módulos pro closed ok
- Mar 18 '15 esl>pol selección PO Wybór zlecenia pro open no
- Mar 15 '15 fra>pol bouton coup de poing przycisk panikowy pro closed ok
4 Mar 11 '15 pol>fra udziały niepodzielne participations indivisibles pro closed ok
3 Mar 5 '15 pol>fra rachunek pomocniczy compte additionnel pro closed ok
4 Mar 1 '15 esl>pol gerente kierownik/dyrektor oddziału/szef oddziału pro closed ok
4 Feb 24 '15 esl>pol pagarés a cuenta de weksle pod zastaw pro closed no
- Feb 23 '15 esl>pol sistemas de agregación y publicación systemy ageregujące pro open no
4 Feb 20 '15 fra>pol Receveur de l'Enregistrement Poborca Rejestrowy pro closed ok
Asked | Open questions | Answered