Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 25 '08 esl>pol emisiones institucionales emisji obligacji przez podmioty gospodarcze / przedsiębiorstwa pro closed no
- Feb 25 '08 esl>pol (asumir) la dirección juridica zagwarantować sobie możliwość wytoczenia/prowadzenia sprawy // dochodzenia zwrotu pro just_closed no
4 Feb 23 '08 pol>esl spółdzielcze prawo własnościowe derecho de propiedad en cooperativa pro closed ok
4 Feb 22 '08 pol>esl złap wiatr w żagle estar a la que salta pro closed ok
- Feb 21 '08 esl>pol Unión, Mezcla y Transformación asi como Retirada de Productos Łączenie,mieszanie oraz przekształcanie jak również wycofywanie produktów z rynku pro just_closed no
- Feb 21 '08 esl>pol Riesgo : Unico Obejmuje ryzyko: jedno [ustalone] pro closed no
- Feb 21 '08 pol>esl półrękaw termokurczliwy rollo de manga de plástico termoretractable pro closed ok
4 Feb 19 '08 fra>pol inertage zobojętnianie pro closed ok
4 Feb 18 '08 pol>fra rezerwy celowe provisions pour risques et charges pro closed no
4 Feb 18 '08 pol>esl wytężenie presión estatica pro closed ok
4 Feb 18 '08 fra>pol materiał dowodowy preuves conduites/ corps de preuve / pièces à conviction pro closed ok
- Feb 9 '08 pol>esl skierowac na droge sadowej realizacji iniciar tramites de demanda judicial o emprender/iniciar medidas legales easy closed ok
4 Jan 5 '08 fra>pol en tête de celle des présentes wymieniony w nagłówku/we wstępie/w pierwszej części niniejszego umowy/pisma/dokumentu pro closed ok
4 Feb 6 '08 fra>pol SIE service des impôts des entreprises pro closed no
4 Feb 5 '08 pol>fra Wystawić fakturę korektę Emettre un avoir pro closed ok
- Feb 3 '08 pol>fra podmiot gospodarczy operateur economique pro closed ok
- Jan 24 '08 esl>pol arbitraje ejecutivo wiążący arbitraż pro closed ok
- Jan 24 '08 esl>pol permuta zamiana pro closed ok
- Jan 22 '08 esl>pol giro o trafico de la sociedad obrót handlowy spółki pro closed ok
- Jan 22 '08 esl>pol cuenta de capital vs. cuenta de reserva indisponible de la Sociedad konto kapitału vs. konto zablokowanych rezew Spółki pro closed ok
- Jan 21 '08 esl>pol Redenominación y Ajuste del Capital Social Wyrażenie w [Euro] i przeliczenie kapitału spółki pro closed no
- Jan 20 '08 esl>pol Y para que conste a los efectos oportunos Do wykorzystania na potrzeby kompentnych władz. pro closed no
4 Jan 19 '08 pol>fra Efekt skali effet de taille pro closed no
- Jan 15 '08 esl>pol Gestión de Compra Gospodarowanie zakupami / zarządzanie zakupami pro just_closed no
- Jan 14 '08 fra>pol société captive spółka przejęta pro closed ok
- Jan 10 '08 esl>pol aportación aport, wkład rzeczowy pro closed ok
3 Dec 15 '07 pol>esl polecenie księgowania boleta contable pro closed no
- Dec 11 '07 pol>esl rozchodowanie el gasto pro closed ok
- Dec 9 '07 pol>esl rozliczenie międzyokresowe cuentas de regularización pro closed ok
- Dec 7 '07 pol>esl koszty osiagniecia przychodow costos de la actividad pro closed ok
4 Dec 3 '07 esl>pol franquicia franszyza pro closed no
- Dec 3 '07 pol>esl Kredyt konsolidacyjny prestamo hipotecario pro closed ok
4 Dec 2 '07 pol>esl wierzytelnosc przyslugujaca dostawcy wobes zamawiajacego deuda del proveedor con el comprador (cliente) pro closed ok
4 Dec 2 '07 pol>esl pośrednictwo nieruchomościami intermediación inmobiliaria pro closed ok
- Nov 26 '07 pol>fra pozew o zapłatę odszkodowanie, zadośćuczynienie i ustalenie odpowiedzialności demande de paiement des dommages interets, reparation des dommages et definition de responsabilite pro closed ok
- Nov 23 '07 pol>esl umorzyć pożyczkę amortiguar el prestamo adeudado pro closed ok
4 Nov 20 '07 esl>pol escrito de descargo oświadczenie (pismo) o braku odpowiedzialności pro closed no
- Nov 16 '07 pol>esl Regulamin Prowadzenia Rachunków Reglamento Cuenta Bancaria pro closed ok
- Nov 16 '07 pol>esl obciązeniowe zlecenia płatnicze orden de adeudo por transferencia pro closed ok
- Nov 16 '07 fra>esl transposition industrielle modificación de la posición pro closed ok
4 Nov 16 '07 fra>pol l'étiquette autocollante etykieta samporzylepna pro closed no
4 Nov 15 '07 fra>pol inventaire fiscal inwentaryzacja podatkowa pro closed no
- Oct 31 '07 pol>esl oświadczenie wiedzy declaración de voluntad (intenciones) e conocimiento pro closed no
- Oct 24 '07 pol>fra kurator [firmy] le syndic pro closed ok
4 Oct 23 '07 pol>fra większa liczba udziałów L'associé peut disposer de plusieurs parts sociales. pro closed no
4 Oct 18 '07 esl>pol representación orgánica e inmediata osobiście, jako przedstawiciel organów spółki pro closed ok
Asked | Open questions | Answered