Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 23 eng>pol intestinal subocclusion podniedrożność jelit pro open no
4 Jan 14 pol>eng N.T. hypertension pro closed no
4 Jan 12 eng>pol DC procedure procedura zdecentralizowana pro closed no
- Jan 7 pol>eng pośredniooporowy (with) intermediate resistance pro open no
4 Dec 19 '19 pol>eng wsk is indicated pro closed no
4 Dec 19 '19 pol>eng tk.okołowzł. perinodal tissue pro closed no
- Dec 16 '19 eng>pol ethyl-Hg chloride/hydroxide chlorek/wodorotlenek etylortęci pro open no
4 Dec 12 '19 eng>pol BFDGE eter diglicydylowy bis(hydroksyfenylo)metanu pro closed ok
4 Dec 12 '19 eng>pol BADGE eter diglicydylowy 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu pro closed ok
4 Dec 12 '19 eng>pol DINCH cykloheksano-1,2-karboksylan diizononylu pro closed ok
4 Dec 12 '19 eng>pol Phthalic acid esters (...) estry kwasu ftalowego z prostołańcuchowymi alkoholami alifatycznymi (C6 i wyższe oprócz C8) pro closed ok
4 Dec 6 '19 pol>eng resztkowa tkanka gruczołowa residual glandular tissue pro closed no
4 Dec 5 '19 eng>pol potassium ethylparaben sól potasowa etyloparabenu pro closed ok
- Nov 23 '19 eng>pol prenyl methyl group grupa prenylometylowa pro open no
4 Nov 22 '19 eng>pol octagonal coordination structure ośmioboczna struktura koordynacyjna pro closed no
4 Nov 13 '19 pol>eng skupiska leukocytów white blood cell aggregates pro closed no
4 Nov 7 '19 pol>eng MAG: MONCH storeroom pro closed no
- Nov 6 '19 eng>pol stable on medications stałe dawki leków pro closed no
4 Nov 5 '19 eng>pol oral availability dostępność po podaniu doustnym pro closed no
4 Oct 30 '19 pol>eng OK i OA patellar reflex, ankle jerk reflex pro closed no
4 Oct 23 '19 eng>pol full-term fetal donoszone płody pro closed no
4 Oct 23 '19 eng>pol sodium-independent niezależny od (jonów) sodu pro closed no
4 Oct 22 '19 pol>eng RTG KLATKA PIERSIONA 2Z CHEST RADIOGRAPH (2 images) pro closed ok
4 Oct 22 '19 pol>eng obrazy T1 i T2 zależne T1-weighted and T2-weighted images (scans) pro closed ok
4 Oct 18 '19 eng>pol SER calcium signaling sygnalizacja poprzez wapń w siateczce sarkoplazmatycznej pro closed no
4 Oct 18 '19 eng>pol L-homocysteine sulfonic acid (L-HCSA) kwas L-homocysteinosulfonowy (L-HCSA) pro closed ok
4 Oct 17 '19 eng>pol maximum recovery diluent rozcieńczalnik dający (zapewniający) maksymalny odzysk pro closed no
4 Oct 17 '19 eng>pol [to] homogenise przeprowadzić homogenizację pro closed no
4 Oct 17 '19 eng>pol neuronal precursor cell migration migracja komórek prekursorowych układu nerwowego pro closed no
- Oct 17 '19 eng>pol hippocampal culture hodowla komórek hipokampu pro closed no
4 Oct 17 '19 eng>pol stroke damage uszkodzenia w wyniku udaru (mózgu) pro closed no
4 Oct 16 '19 eng>pol sustained dose/dependant elevation stały (utrzymujący się) wzrost zależny od dawki pro closed no
4 Oct 16 '19 eng>pol growth cone function funkcja (czynność) stożka wzrostu pro closed no
4 Oct 15 '19 eng>pol disruption uszkodzenie pro closed no
4 Oct 15 '19 eng>pol splenic capsule torebka śledziony pro closed no
4 Oct 15 '19 eng>pol omentum sieć pro closed no
- Oct 15 '19 eng>pol unremarkable brak istotnych zmian pro closed no
4 Oct 11 '19 eng>pol non-polylactic acid inny niż poli(kwas mlekowy) pro closed ok
4 Oct 7 '19 pol>eng AP AP pro closed no
4 Oct 7 '19 pol>eng sc. SC pro closed no
4 Oct 7 '19 pol>eng skrór "KAN w opisie EKG channel pro closed no
4 Sep 27 '19 eng>pol intentional ingredients składniki wprowadzone w sposób zamierzony pro closed ok
4 Sep 25 '19 pol>eng św. isomorphic pro closed no
4 Sep 25 '19 pol>eng Układ K Coagulation tests pro closed no
4 Sep 25 '19 pol>eng skrobia starch pro closed no
- Sep 25 '19 pol>eng w pp. in the specimen pro closed no
4 Sep 24 '19 pol>eng w/n normal pro closed no
3 Sep 19 '19 pol>eng kąt sterczowo-pęcherzykowy prostate-seminal vesicle angle pro closed no
4 Sep 18 '19 eng>pol betaine-homocysteine methyltransferase metylotransferaza betaino-homocysteinowa pro closed no
4 Sep 16 '19 eng>pol IgG antigliadin anti-body przeciwciało IgG przeciwko gliadynie pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last