Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jul 17 '13 pol>eng Prace czerpalno-refulacyjne dredging works pro open no
4 Jun 3 '12 eng>pol class of Members kategoria akcjonariatu pro closed no
4 Jun 3 '12 eng>pol vote vs poll głosowanie jawne vs głosowanie tajne pro closed no
4 May 31 '12 eng>pol Discretionary inquiries szczególny tryb dochodzenia pro closed ok
- May 30 '12 pol>eng przedmiotowe rozporządzenie pertinent regulation pro closed ok
4 May 30 '12 eng>pol upgrade/downgrade ratio wskaźnik wzrostu pro closed ok
4 May 30 '12 pol>eng telewizyjna medialność TV personality pro closed no
4 May 30 '12 pol>eng wygaśnięcie mandatu (w radzie nadzorczej) end of term pro closed ok
4 May 23 '12 eng>pol Underlying EBIT bazowy zysk (strata) z działalności operacyjnej pro closed ok
- May 24 '12 eng>pol prompt card arkusz egzaminacyjny pro closed ok
4 May 22 '12 eng>pol Superior Energy Performance Programme program rozwoju efektywności energetycznej pro closed ok
4 May 22 '12 eng>pol The call will be returned. Zostanie wykonane połączenie zwrotne. pro closed ok
4 Nov 12 '09 eng>pol dredging hoses wąż pogłębiarki pro closed ok
- Nov 6 '09 eng>pol spreading attitude effect zjawisko generalizacji postawy pro open no
4 Nov 6 '09 eng>pol self-oriented role behaviour zachowanie zorientowane na rolę pro closed no
4 Oct 16 '09 eng>pol tower-building budowa wieży pro closed ok
4 Oct 15 '09 eng>pol NDACA Umowa o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji pro closed ok
- Oct 8 '09 eng>pol semi-rural semi-urban półwiejski / półmiejski pro open no
3 Oct 7 '09 eng>pol mutual inquiry wspólne zainteresowanie pro closed ok
- Sep 1 '09 eng>pol barbie ruszt pro closed no
- Sep 1 '09 eng>pol shall be należy ustalić pro closed no
4 Aug 21 '09 eng>pol social service tax prowincjonalny podatek od sprzedaży pro closed ok
- Aug 21 '09 eng>pol social referencing porównywanie społeczne pro open no
- Aug 19 '09 eng>pol operating system voltage (Kv) napięcie robocze systemu pro closed ok
- Aug 19 '09 eng>pol instigating inicjowanie, inicjatywa pro closed no
4 Aug 18 '09 pol>eng teren nasypowy landfill area pro closed ok
- Aug 17 '09 pol>eng Zarząd Mienia Zarząd Mienia pro just_closed no
- Aug 16 '09 pol>eng wychowanie management pro closed ok
- Aug 14 '09 pol>eng cena ryczałtowa flat fee pro closed ok
4 Aug 14 '09 pol>pol Bozia Bóg pro closed ok
4 Aug 14 '09 pol>eng charakter porządkujący reference purposes pro closed ok
- Aug 14 '09 eng>pol as of the date hereof z dniem dzisiejszym / z dniem 12 października pro closed no
- Jul 23 '09 eng>pol bring in a consideration uwzględnienie pro closed no
- Jul 23 '09 pol>eng niewywiązywanie się z płatności failure to settle one's liabilities pro closed ok
4 Jul 20 '09 eng>pol minister kapłan pro closed ok
- Jul 19 '09 eng>pol on-screen credit umieszczenie nazwy / podziękowania na ekranie pro open no
3 Jul 19 '09 eng>pol Master Finances Agreement ramowa umowa finansowa pro closed no
4 Jul 19 '09 eng>pol save where otherwise appears and where so appears z wyjątkiem informacji oznaczonych jako pochodzące z innych źródeł pro closed ok
- Jul 17 '09 pol>eng Matka-Polka (traditional) Polish Mother pro closed ok
- Jul 17 '09 pol>eng wyjazdowe posiedzenie field meeting pro closed no
- Jul 11 '09 eng>pol screen out wypróbuj / testuj pro just_closed no
- Jul 11 '09 pol>eng uchybienie (procedural) defect / irregularity pro closed ok
4 Jul 10 '09 eng>pol EMP'ER PRSI PER składka na ubezpieczenie społeczne pracownika od kwoty pro closed ok
- Jul 9 '09 eng>pol Register floats zapas gotówki w kasie / gotówka w kasie pro closed ok
- Jul 8 '09 eng>pol tramp oil niepożądana domieszka oleju pro closed ok
4 Jul 8 '09 pol>eng odpis na fundusz allocation to fund/capital pro closed ok
- Jul 8 '09 pol>eng warsztat polonisty Polish linguist resources pro closed ok
- Jul 8 '09 pol>eng umowa licencji i oprogramowania oraz świadczenia usług internetowych Agreement for the Provision of Licence, Software and Internet Services pro closed ok
- Jul 8 '09 pol>eng bagaż genetyczny genetic programme pro just_closed no
4 Jul 7 '09 pol>eng na przykładzie działalności Międzynarodowego Domu Spotkań w Oświęcimiu based on the example of activities of the International... easy closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last