Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 4 '10 deu>pol Spitzkopfschnecke ślimak z głowicą stożkową pro closed no
- Jun 24 '09 pol>deu obsługa sprzedaży Kundenbedienung pro closed no
- Jan 27 '09 deu>pol Disponent dysponent pro closed no
- Dec 8 '08 pol>deu NRO feuersicher pro open no
4 Nov 24 '08 deu>pol Schnelligkeit der Lösungen szybkie podawanie propozycji rozwiązań / szybkie znajdowanie rozwiązań itp. pro closed ok
- Sep 2 '08 deu>pol Medaillon-Verschluss sprzączka / zapięcie w postaci medalionu pro closed no
4 Jan 30 '08 deu>pol Sprachregelung ustalenie nomenklatury pro closed no
- Oct 9 '07 deu>pol Routenplaner planer trasy pro closed ok
- Oct 9 '07 deu>pol vernetztes Arbeiten współpraca pro closed no
4 Oct 8 '07 deu>pol nicht drucktragende Wand ścianka nie poddana działaniu ciśnienia pro closed no
4 Oct 7 '07 pol>deu robocizna kosztorysowa Kalkulationssatz für die Arbeitskosten pro closed ok
3 Oct 2 '07 deu>pol werkseitig fabrycznie / fabryczne pro closed no
- Oct 4 '07 deu>pol der übliche Einsatz in der Flächen- und Anlagenpflege użytkowanie przy dbaniu o powierzchnie i przestrzenie zagospodarowane pro closed ok
4 Oct 2 '07 deu>pol verkoffern zabudować pro closed ok
4 Sep 25 '07 deu>pol Abrechnungszeichnung dokumentacja roliczeniowa pro closed ok
4 Sep 21 '07 deu>pol Düseneinsatz rozpylacz pro closed no
- Aug 15 '07 deu>pol Schnittstelle (tu) interfejs pro closed no
4 Jul 31 '07 deu>pol Leitercode kod poziomy pro closed no
- Mar 14 '06 deu>eng Ratioprojekt rationalization project pro closed no
4 Mar 24 '07 deu>pol Zeitfenstermanagement zarządzanie okienkami czasowymi pro closed ok
- Jan 4 '07 pol>deu likwidacja środka trwałego Anlagenauflösung pro closed no
- Dec 27 '06 deu>pol Die regelmäßige reguläre Arbeitszeit regularny normowany czas pracy pro closed ok
- Oct 2 '06 deu>pol Denomination denominacja pro closed no
- Sep 16 '06 pol>deu tu: wnieść skargę eine Klage bei ... einreichen pro closed no
2 Aug 21 '06 pol>deu wyjazd śródroczny mitteljährliche Fahrt pro closed no
- Aug 21 '06 pol>deu podpisać umowę przyrzeczoną den Versprechensvertrag unterschreiben pro closed ok
- Aug 21 '06 deu>pol nageln słychać mocne uderzenia pro closed ok
4 Aug 21 '06 pol>deu stopień awansu zawodowego nauczyciela Lehrerbeförderungsstufe pro closed ok
4 Aug 10 '06 deu>pol Gewährleistungsgarantie gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi pro closed ok
4 Aug 7 '06 pol>deu waluta/wartoscszkody der Schaden pro closed ok
4 Aug 3 '06 deu>pol Scheintatbestand pozorny stan faktyczny pro closed no
4 Aug 2 '06 pol>deu usługi pokrewne ... und ähnliche pro closed ok
4 Jul 26 '06 deu>pol Leistungsschutz ochrona usług pro closed no
- Jul 26 '06 deu>pol Leistungsrechnung rachunek wydajności pro closed ok
- Jul 24 '06 deu>pol erstaunt und verblüfft zdziwiony i osłupiały pro closed no
2 Jul 22 '06 deu>pol Sollertragssteuer szacowany / planowany podatek dochodowy pro closed no
- May 29 '06 deu>pol Kosten für Arbeitsausfall koszty związane z absencją pracownika pro closed no
4 May 20 '06 deu>pol Geschäftsverhalten zachowanie / postępowanie w interesach pro closed ok
4 May 18 '06 deu>pol Zellenbüro biuro komórkowe pro closed ok
- May 15 '06 deu>pol Dispo-Fuehrerschein formularz dyspozycji pro just_closed no
4 May 14 '06 pol>deu przesłony okienne die Fensterblende, -n pro closed no
- May 14 '06 deu>pol jemanden als Buhmann darstellen Robić z kogoś kozła ofiarnego pro closed no
3 May 12 '06 deu>pol "Flucht wegen Unlust" ucieczka wynikająca z niechęci / z utraty chęci do... pro closed no
- Mar 6 '06 deu>pol ansprechen pobudzać pro closed no
- Mar 7 '06 deu>pol fordern und fördern aktywuje i wspiera rozwój pro closed no
- Jan 28 '06 pol>deu zarz±dzanie organizacj± Organisationsverwaltung pro closed ok
- Jan 27 '06 deu>pol Sprache macht Spaß Zabawa językiem sprawia radość pro closed no
4 May 16 '05 deu>pol Schnittstellenverluste + zdanie straty na łączach pro closed no
- Apr 17 '05 pol>deu zainteresowania i pasje Interessen und Leidenschaften easy closed no
- Apr 13 '05 deu>pol einfuhrumsatzsteuerrechtlicher freier Verkehr swobodna wymiana (towarów) bez importowego podatku obrotowego pro closed ok
Asked | Open questions | Answered