Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 3 '07 deu>pol transmitrale Dopplerfrequenz-Zeitspektrum dopplerowskie spektrum przepływu mitralnego pro closed no
4 Nov 30 '07 deu>pol Vierwegpalette, Einwegpalette paleta czterostronna, paleta jednorazowa pro closed no
4 Nov 30 '07 pol>deu poświadczenie zdrowia publicznego Genusstauglichkeitsbescheinigung pro closed no
- Nov 29 '07 deu>pol freigeben zwrócić pro closed no
- Nov 29 '07 pol>deu ubezpieczający / ubezpieczony/ubezpieczyciel Versicherer/versicherungsnehmer/Versicherter pro closed ok
4 Nov 29 '07 deu>pol Abschriftenbonus bonus/wyrównanie z tytułu redukcji cen (sprzedaży u kontrahenta) pro closed no
4 Nov 26 '07 deu>pol belasten warunki oferty do wykorzystania przez firmę X pro closed no
4 Nov 28 '07 deu>pol Distale Extensions der Radius rechts re pro closed no
4 Nov 28 '07 deu>pol uebungsstabil versorgt tu: dokonano stabilizacji/opatrzenia złamania pozwalającej na szybkie uruchomienie chorego pro closed no
4 Nov 28 '07 deu>pol achsengerechte Stellung pozycja anatomiczna zgodna z osią (podłużną) kości pro closed ok
4 Nov 28 '07 deu>pol Palmare Plattenosteosynthese osteosynteza płytkowa w obrębie dystalnej części kości promieniowej pro closed ok
- Nov 27 '07 pol>deu Departament Bankowości Przedsiębiorstw Abteilung (für) Unternehmensbanking pro closed ok
- Nov 27 '07 deu>pol Delegiertenrate pakiet konferencyjny pro closed no
4 Nov 27 '07 deu>pol Raucherbein chromanie przestankowe pro closed no
4 Nov 27 '07 eng>deu valuable goodwill der (ohnehin) hohe Goodwill der Marken pro closed no
- Nov 23 '07 deu>pol Konditionsbestätigung Zatwierdzenie warunków umowy/kooperacji/sprzedaży pro just_closed no
- Nov 27 '07 deu>pol nicht selbstfahrend bez własnego napędu/ toczna( ?) pro closed ok
4 Nov 26 '07 deu>pol bis auf die Rippen re pro closed ok
- Nov 27 '07 deu>pol z.EuST-Wert zusätzliche Einfuhrumsatzsteuer pro closed no
1 Nov 26 '07 deu>pol rechte anderer vortäuschen pozornie obciążać prawami innych osób pro closed no
- Nov 26 '07 deu>pol Fußfenster(abdeckung) osłona dolnego okienka pro closed ok
3 Nov 26 '07 deu>pol rechnungswirksam tu: warunki oferty/elementy oferty o bezpośrednim wpływie na cenę sprzedawanego produktu pro closed no
4 Nov 25 '07 deu>pol durchgehende Reaktion(en) reakcje niekontrolowane pro closed ok
4 Nov 25 '07 deu>pol Spreizgang tu: poruszała się na szeroko rozstawionych kończynach pro closed ok
4 Nov 25 '07 deu>pol dickschaedeldinosaurier dinozaury grubogłowe pro closed ok
4 Nov 25 '07 deu>pol Beitreibungsersuchen wniosek o ściągnięcie należności pro closed no
4 Nov 25 '07 deu>pol Normalphasen Chromatographie układ faz normalnych i chromatografia cieczowa w układzie faz normalnych pro closed ok
4 Nov 25 '07 deu>pol tu: Tätigkeit tu: operacja pro closed ok
4 Nov 25 '07 deu>pol Portal bramka pro closed no
4 Nov 25 '07 deu>pol Kartenfirma tu: firma udostępniająca kartę/emitent karty/firma, która wydała kartę pro closed ok
4 Nov 25 '07 deu>pol hinterlegtes Zahlungsmittel tu: zgłoszony (do rozliczeń) sposób uiszczania opłat pro closed ok
1 Nov 24 '07 deu>pol Mäßigungsrecht prawo do zmniejszenia lub zwolnienia z zapłaty odszkodowania pro closed no
4 Nov 24 '07 deu>pol Rückstandhaltung ewidencjonowanie zaległości w dostawach i tworzenie zapasu towarów nie dostarczonych (w terminie) pro closed no
4 Nov 24 '07 deu>pol Bereicherungsansprüche roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia pro closed no
- Nov 23 '07 deu>pol Zentralregulierer firma prowadząca centralną/scentralizowaną obsługę płatności (zobowiązań) pro just_closed no
4 Nov 23 '07 deu>pol Kostenersatz tu: kwota zwrotu kosztów/kwota stanowiąca zwrot kosztów pro closed ok
4 Nov 22 '07 pol>deu wykonanie okreslonej dzialalnosci lub czynnosci Handlung pro closed no
- Nov 21 '07 deu>pol Steilschulterrad obręcz koła z opadającym/pochylonym rantem wewnętrznym pro closed no
4 Nov 21 '07 deu>pol Funktionswäsche odzież termoaktywna pro closed ok
4 Nov 21 '07 deu>pol Montage-Schaumband piankowa taśma montażowa pro closed ok
4 Nov 21 '07 eng>pol Detection of opines released by crown gall tumors wykrywanie opin powstających w wyniku guzowatości korzeni pro closed ok
4 Nov 20 '07 deu>pol Muskelansatz przyczep mięśnia pro closed ok
4 Nov 20 '07 deu>pol Erbscheinsverhandlung akt - oświadczenie spadkobierców o sposobie dziedziczenia pro closed no
4 Nov 20 '07 deu>pol Gabelbein widełki pro closed ok
4 Nov 20 '07 pol>deu zakontraktować produkty porównywalnej jakości einen Kaufvertrag über Produkte vergleichbarer Qualität abschließen pro closed no
4 Nov 20 '07 pol>eng udziały jednostkowe participation units pro closed no
1 Nov 20 '07 eng>deu to back into the oil field den Anteil am Ölfeld wiederzuerwerben (?) pro closed no
4 Nov 19 '07 deu>pol getapte Nähte szwy klejone taśmą pro closed ok
- Nov 18 '07 deu>pol Fremdenpass dokument podróży dla cudzoziemca pro closed ok
4 Nov 18 '07 deu>pol Flüchtlingspass Genewski Dokument Podróży pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last