Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 4 '08 pol>deu dysponent der Überweisende pro closed no
4 Feb 2 '08 deu>pol besondere Tatbestände zdarzenia/zmiany szczególne pro closed no
- Feb 1 '08 deu>pol betriebswirtschaftliche Vorgänge procesy biznesowe pro closed no
4 Jan 29 '08 deu>pol Flurstücknachweis wypis dot. działki ewidencyjnej/informacje dot. działki ewidencyjnej pro closed ok
4 Jan 31 '08 pol>deu jednostki uczestnictwa Anteile an offenen Investmentfonds pro closed ok
- Jan 28 '08 deu>pol weiterentwickeln poprawić jakość/właściwości farby pro closed no
- Jan 21 '08 eng>pol submersed cultures kultury wgłębne pro open no
4 Jan 22 '08 pol>deu odwnękowe zagęszczenie plamisto-pasmowate perihiläre fleckig-streifige Verdichtung pro closed ok
4 Jan 22 '08 pol>deu umiarkowana istotność hemodynamiczna mäßige hämodynamische Relevanz pro closed ok
4 Jan 9 '08 pol>deu przyzębie okołowierzchołkowe apikales Parodontium pro closed no
4 Jan 9 '08 deu>pol Zahlscheinentgelt opłata za przelew pro closed ok
- Jan 8 '08 pol>deu kominek powietrzny luftgeführter Kaminofen pro just_closed no
4 Jan 8 '08 pol>deu pracownik sluzby zdrowia Mitarbeiter des Gesundheitswesens pro closed ok
- Jan 7 '08 pol>deu dwukontrastowe wlewy doodbytnicze Doppelkontrast-Enteroklysma pro closed ok
4 Jan 7 '08 pol>deu odbarczenie jamy opłucnej w przypadku płynu Entlastung der Pleurahöhle bei Vorhandensein von Flüssigkeit pro closed ok
4 Jan 7 '08 pol>deu nieodpłatne na lat 22 prawo użytkowania nieruchomości 22-jähriges unentgeltliches Nießbrauchsrecht an der Immobilie pro closed no
4 Jan 6 '08 deu>pol Grundsatzerklärung zum QM-System oświadczenie w sprawie zasad stosowania SZJ pro closed no
4 Jan 5 '08 pol>deu ukrywanie się sich verborgen halten pro closed ok
4 Jan 2 '08 pol>deu wyczerpujący charakter umowy erschöpfende Regelung des Vertragsgegenstands durch den Vertrag pro closed no
4 Jan 2 '08 deu>pol kaliberschwach tu: cienka/zwężona pro closed no
- Jan 2 '08 deu>pol PDW szerokość rozkładu płytek pro closed no
4 Jan 2 '08 deu>pol Suszeptibilitätsartefakte artefakty wywołane różną podatnością magnetyczną pro closed no
4 Jan 2 '08 deu>pol liegende Nähte założone szwy pro closed no
- Dec 30 '07 deu>pol Unternehmereigenschaft status przedsiębiorcy/ status podmiotu gospodarczego pro closed ok
4 Dec 30 '07 deu>pol Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku VAT pro closed no
4 Dec 30 '07 deu>pol Vergütung der Umsatzsteuer zwrot naliczonego podatku VAT pro closed no
4 Dec 30 '07 deu>pol Sprühstahl re pro closed ok
4 Dec 29 '07 deu>pol Schleierfahndung wyrywkowe kontrole (na obszarach przygranicznych) pro closed ok
4 Dec 29 '07 eng>deu to crash zusammenbrechen / einen Zusammenbruch erleben pro closed no
- Dec 28 '07 deu>pol Schlieren grudki pro open no
4 Dec 28 '07 deu>pol Kalkspritzerherde ogniska mydeł wapniowych pro closed ok
4 Dec 27 '07 pol>deu raport dzienny kierowcy Fahrer-Tagesrapport/Tagesbericht des Fahrers pro closed ok
4 Dec 21 '07 pol>deu założyć kartę Karte anlegen pro closed no
4 Dec 21 '07 deu>pol tauchen vs. schnorcheln snorkeling / nurkowanie z fajką pro closed ok
4 Dec 21 '07 deu>pol Chefambulanz ambulatorium dyrektora (kliniki) pro closed no
4 Dec 20 '07 pol>deu odpowiedzialność porządkowa pracowników die sích aus der Arbeitsordnung ergebende Haftung (Verantwortung) der Arbeitnehmer pro closed no
4 Dec 20 '07 pol>deu podwichnięcie (w stawie skokowym) Sprunggelenksubluxation pro closed no
4 Dec 19 '07 pol>deu ...zarządzanych przez siebie służb die ihm unterstellen Arbeitnehmer / das ihm unterstellte Personal pro closed no
- Dec 15 '07 deu>pol Geschäftsverlauf Dane/wyniki/wielkości ekonomiczno-finansowe pro closed no
4 Dec 15 '07 deu>pol Nettovermögenswert wartość aktywów netto / aktywa netto pro closed ok
4 Dec 14 '07 pol>deu kaczka morska Meeresente pro closed ok
4 Dec 14 '07 pol>deu mapa Katasterkartenausschnitt pro closed no
4 Dec 13 '07 deu>pol Papiere notieren mit einem Abschlag tu: wartość giełdowa akcji była niższa o ... w stosunku do ich wartości wewnętrznej pro closed no
4 Dec 12 '07 deu>pol marktbreiter EPRA 250 obejmujący cały rynek EPRA 250 pro closed no
4 Dec 12 '07 pol>deu punkt szczepień Impfstelle pro closed no
4 Dec 12 '07 deu>pol Zeitvergleich w analize trendu długoterminowego pro closed no
4 Dec 10 '07 pol>deu przedmiot uregulowania kontaktow (Frage der) Kontaktregelung pro closed no
- Dec 3 '07 deu>pol frei Zahlstelle re pro closed no
4 Dec 4 '07 deu>pol Geschoßhohes Verfüllen der Kammern Zalewanie/Wypełnianie komór po ustawieniu(zamontowaniu) całej (pełnej) kondygnacji pro closed no
4 Dec 3 '07 deu>pol armierte kunststoffvergütete Spachtelung zbrojona, wzbogacona tworzywami sztucznymi warstwa szpachlowa pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last