Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 12 '10 pol>eng Kwota wykupu redemption value pro closed ok
4 Sep 3 '10 pol>eng wyłączenie elimination pro closed ok
4 Aug 31 '10 pol>eng stały zakład permanent establishment pro closed no
4 Aug 9 '10 pol>eng rezydent tax resident pro closed ok
- Jul 9 '10 pol>eng aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa in-kind contribution of a branch of business pro closed no
4 Mar 17 '10 eng>pol taxable gratuity opodatkowana opłata za obsługę/napiwek pro closed ok
- Mar 17 '10 eng>pol VAT Bad Debt Relief ulga na złe długi pro closed ok
- Jun 10 '09 eng>pol vaccination response odpowiedź na szczepionkę pro closed no
3 Apr 5 '09 pol>eng rozwiązanie aktywa asset release pro closed no
4 Nov 26 '08 eng>pol audio-visual content treści audiowizualne pro closed no
- Oct 22 '08 eng>pol disposal activities działania związane ze zbyciem aktywów pro closed ok
- Oct 21 '08 pol>eng zasilany supported pro closed no
3 Oct 21 '08 deu>pol Knopfschraube śruba gałkowa pro closed ok
4 Oct 9 '08 pol>eng środki własne wypracowane przez ... own funds earned by... pro closed no
4 Oct 9 '08 eng>pol In-bound reinsurance reasekuracja czynna pro closed no
4 Sep 2 '08 eng>pol disposal groups grupy do zbycia pro closed no
2 Aug 21 '08 eng>pol commutation przeliczenie pro closed no
4 Jul 3 '08 deu>pol zdanie OK pro closed no
4 Jul 3 '08 pol>deu podatek u źródła Quellensteuer pro closed no
- Jun 11 '08 pol>deu dzialanosc zaniechana aufgegebener Geschäftsbereich pro just_closed no
4 Jun 10 '08 pol>eng operator zasiedziały incumbent pro closed no
4 Jun 10 '08 pol>eng obsługa umów ubezpieczeniowych handling insurance contracts pro closed no
- May 21 '08 eng>pol dekretacja posting pro closed no
4 May 15 '08 deu>pol Leistungsbereitschaft gotowość produkcyjna pro closed no
4 May 15 '08 pol>eng kreg kosztow http://www.proz.com/kudoz/polish_to_english/accounting/657082-kr%B9g_koszt%F3w.html pro closed no
4 May 15 '08 pol>eng konta zespolu accounts of group four,... pro closed ok
- Jan 11 '08 pol>eng centrala zakupów Central Purchasing Office pro closed no
- Nov 20 '07 pol>eng szlify sportowe cut one's sporting teeth pro closed ok
- Nov 20 '07 pol>eng rozksięgowanie/rozksięgować distribute to... easy open no
- Aug 29 '07 pol>eng akcje, a udzialy shares/stocks, participating interests pro closed ok
4 Aug 29 '07 pol>eng Ewidencja na wybranych kosztach w układzie zespołu planów kont recording in selected cost types in the chart of accounts group pro closed no
Asked | Open questions | Answered