Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 17 '19 bul>eng ограничава ли да се Is this/it prevening you from (doing) pro open no
- Feb 21 '17 bul>eng вземам отношение по същество give/express an opinion on the merits of pro closed ok
4 Jun 6 '12 eng>bul Treasurer (of the State of New Jersey) ковчежник/финансов директор easy closed ok
4 May 8 '11 eng>bul (the case will proceed as a) defended claim (случаят ще се разгледа) при подадено възражение срещу иска pro closed no
- May 6 '11 bul>eng оставям молба без последствие the request has not been taken into consideration pro closed ok
- Mar 19 '11 bul>eng масово блокиране на сметки mass levying of (bank) accounts pro closed ok
- Mar 13 '11 bul>eng служебни бележки (с начисляване на ведомости за заплати) (certified) payroll forms/reports/statements pro just_closed no
- Feb 10 '11 bul>eng пълномощно е безсрочно. Permanent/Unlimited Time (Period) Power of Attorney easy closed ok
4 Feb 3 '11 bul>eng съгласуване (с ЕС) coordination/harmonization easy closed ok
- Feb 3 '11 eng>bul termination payment заплащане при освобождаване от длъжност/уволнение pro closed ok
4 Feb 1 '11 bul>eng работя в синхрон work in sync easy closed ok
4 Jan 24 '11 bul>eng наплив (за работа) demand (job/labor) easy closed ok
4 Jan 23 '11 bul>eng залегнала идея behind easy closed ok
- Jan 17 '11 bul>eng изговорени минути used munutes easy closed ok
- Jan 11 '11 eng>bul property rights Имуществено право/право на (притежаване на) собственост pro just_closed no
- Jan 11 '11 eng>bul Search cost разход по намирането/определянето на цена (на стока/услуга) pro closed ok
- Dec 1 '10 bul>eng практика (студентска и ученическа) Internship/practical training pro closed ok
- Nov 30 '10 bul>eng и още как you bet easy closed ok
- Nov 14 '10 eng>bul Tube feed СОНДОВО (СТОМАШНО И ЕНТЕРАЛНО) ХРАНЕНЕ pro closed ok
- Nov 14 '10 bul>eng на едно и също гише at the same window easy closed ok
4 Nov 7 '10 eng>bul hit a note, "didn`t hit notes" изпя вярно/фалшиво pro closed no
4 Nov 5 '10 bul>eng възстановявам на работа rehired/reinstated easy closed ok
NP Oct 19 '10 eng>bul first aiders хора/служители, осигуряващи бърза/спешна помощ pro closed no
- Oct 17 '10 eng>bul sore spot място, на което има болка/ болежка/натътрване/нараняване pro closed ok
4 Oct 11 '10 bul>eng индексиране (на проект) to be indexed/ in accordance with/according to the inflation rate (inflation-adjusted) pro closed ok
- Oct 7 '10 bul>eng нефинансово предприятие non-profit organization/entity pro closed ok
4 Aug 23 '10 bul>eng конкретен термин (more) specific / concrete term easy closed ok
- Aug 5 '10 bul>eng наложена мярка за неотклонение detention order /to be taken into custody pro closed ok
4 Aug 5 '10 bul>eng подредена държава orderly / (well) organized country easy closed ok
- Aug 5 '10 eng>bul The ignition was still on (in the sentence below) двигателят на колата все още работеше pro closed ok
4 Aug 4 '10 eng>bul vehicle examiner инспектор МПС (моторни превозни средства) pro closed ok
4 Jul 27 '10 bul>eng ревизионно производство audit procedures/process pro closed ok
4 Apr 28 '10 bul>eng работническо-мениджърско дружество Employee/Manager-Owned Company pro closed ok
- Apr 15 '10 bul>eng зачислявам на личен контрол makes personally responsible for .... pro closed ok
- Mar 12 '10 bul>eng вносна бележка Deposit slip/receipt pro just_closed ok
4 Feb 25 '10 bul>eng запорирам (сметка) to levy/freeze an account pro closed ok
4 Dec 30 '09 eng>bul INT: WORLDWIDE, GUESSING IS FINE приблизителния брой на служителите на фирмата по целия свят pro closed no
- Dec 15 '09 bul>eng Цялостно лечение complex treatment pro closed ok
- Oct 18 '09 bul>eng оправдателна присъда an acquittal easy closed ok
3 Jun 30 '09 eng>bul I'm allergic to perfume Алергичен/алергична съм към парфюми easy closed ok
4 Jun 17 '09 eng>bul FT Full Time pro closed no
- May 22 '09 eng>bul Excepted Packaging изключени пратки pro just_closed no
NP Mar 20 '09 bul>eng идеален център downtown area pro closed no
4 Mar 20 '09 bul>eng овехтяване на сграден фонд building (asset) depreciation pro closed ok
- Mar 19 '09 bul>eng Настояшото пълномощно е със срок до 14.02.2009 This Power of Attorney is valid till February 14, 2009 easy closed ok
- Mar 15 '09 bul>eng портал на фирма company gate pro closed ok
- Mar 14 '09 bul>eng шубер food window / counter pro closed no
- Mar 7 '09 bul>eng неравноделни размери unever rhitms pro closed ok
- Oct 25 '08 eng>bul Aftermarket неоригинална част (които не са от оригиналния производител/след като автомобилът е бил произведен) pro closed ok
- Sep 2 '08 bul>eng мълчана вода still/quite water pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next