Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Jan 10 '11 bul>eng частноправни науки easy closed 2 ok
Jan 8 '11 bul>eng диплома за средно специално образование easy closed 3 ok
Nov 22 '10 eng>bul plug-in (hybrid car) easy closed 3 ok
Nov 7 '10 eng>bul libel vs. slander pro closed 3 ok
Oct 18 '10 bul>eng заостряне на лапи pro closed 2 ok
Aug 27 '10 bul>eng сметка за разпределение pro closed 2 ok
Aug 27 '10 bul>eng ЕД или ЕКД pro closed 1 ok
Aug 26 '10 bul>eng Заявление за обявяване на актове pro closed 2 ok
Jul 24 '10 eng>bul chest tightness easy closed 2 ok
Jul 20 '10 bul>deu Висш Медицински институт easy closed 1 ok
Jun 4 '10 bul>eng Заможният човек оставя враната да мъти яйцата pro closed 2 ok
May 21 '10 eng>bul Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis pro closed 3 ok
May 20 '10 bul>eng костно-диафрагмални синуси pro closed 2 ok
Apr 13 '10 bul>eng Дирекция "ГРН" pro closed 2 ok
Mar 17 '10 eng>bul superintendent versus principal pro closed 2 ok
Mar 12 '10 eng>bul election sheet pro closed 1 ok
Mar 2 '10 bul>eng обезпечителна мярка pro closed 4 ok
Feb 17 '10 eng>bul further affiant sayeth not pro closed 1 ok
Dec 7 '09 eng>bul Gross Adjusted Income pro closed 1 ok
Oct 19 '09 bul>eng преходни и заключителни разпоредби easy closed 1 ok
Jul 16 '09 bul>eng техника на машинна топла обработка pro closed 4 ok
Jul 2 '09 bul>eng логически схеми и крайни автомати pro closed 2 ok
Jul 1 '09 bul>eng многомерни системи за управление pro closed 2 ok
Jul 1 '09 bul>eng робастни системи pro closed 1 no
Jul 1 '09 eng>bul схемотехника pro just_closed 0 no
Jul 1 '09 bul>eng цифрова обработка на сигнали easy closed 2 ok
Jun 11 '09 eng>bul Institution and Investigator contracts pro closed 2 ok
Jun 6 '09 eng>bul rotavirus pro closed 1 ok
May 20 '09 eng>bul prescience pro closed 2 ok
May 7 '09 eng>bul Allen key pro closed 1 ok
May 4 '09 bul>eng Теория на специалността по обобщен контекст pro closed 1 ok
May 1 '09 eng>bul Probate and Family Court pro closed 3 ok
Apr 30 '09 eng>bul CMC - certified municipal clerk ? pro closed 3 ok
Apr 27 '09 bul>eng хоспетиране pro closed 4 ok
Apr 27 '09 bul>eng интрументални методи за анализ pro closed 2 ok
Apr 27 '09 bul>eng интегриран практико-приложен изпит pro closed 2 ok
Apr 26 '09 bul>eng Силова електроника и електрозадвижване pro closed 2 ok
Apr 25 '09 eng>bul Elective Hip Replacement Therapy pro closed 2 ok
Apr 23 '09 eng>bul baseline visit pro closed 5 ok
Apr 22 '09 eng>bul bid and qd doses pro closed 1 ok
Apr 22 '09 eng>bul Double-Dummy pro closed 3 ok
Apr 1 '09 bul>eng Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса pro closed 3 ok
Apr 1 '09 bul>eng ЕИК по БУЛСТАТ pro closed 3 ok
Mar 31 '09 bul>eng Закона за корпоративното подоходно облагане pro closed 2 ok
Mar 27 '09 eng>bul skin fold pro closed 2 ok
Mar 27 '09 eng>bul plunger pro closed 1 ok
Mar 27 '09 eng>bul luer-lock prefilled syringe pro closed 2 no
Mar 25 '09 eng>bul Log vs. Diary pro closed 4 no
Mar 25 '09 eng>bul A Multicenter, Parallel-Group Study pro closed 3 ok
Mar 25 '09 eng>bul MES Visit pro just_closed 3 no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last