Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 21 '10 bul>eng развивам (скандал) grew into a (public) scandal easy closed ok
4 Jan 21 '10 bul>eng разбивам (криминална група) smash (a criminal gang) easy closed ok
- Jan 20 '10 bul>eng ремонт (в кабинета на правителството) repairs (in the Government/administration) easy closed ok
- Jan 20 '10 bul>eng заповедно производство Court-ordered proceedings pro closed ok
4 Jan 20 '10 bul>eng нажежена обстановка tense atmosphere easy closed ok
- Jan 20 '10 bul>eng заявителски материал informer's statements; information pro closed ok
4 Jan 19 '10 bul>eng поставям на везни put on the scales easy closed ok
- Jan 19 '10 bul>eng изнасям (вътрешнополитически конфликти) expose; reveal; disclose; bring out (internal political conflicts) easy closed ok
4 Jan 17 '10 bul>eng облагодетелстване (с престъпление по служба) benefiting from abuse of official capacity pro closed ok
4 Jan 17 '10 eng>bul audit tolerance допустима грешка в одита/счетоводството pro closed ok
- Jan 14 '10 eng>bul leads оферта/и; предложение/предложения; инциатива/и pro closed ok
- Jan 12 '10 eng>bul Rule against Perpetuity правило срещу разпореждане за вечни времена pro closed ok
4 Jan 12 '10 eng>bul field technician полеви техник pro closed no
NP Jan 12 '10 bul>eng заведения за обществено хранене public catering /food & beverage establishments/enterprises; pro just_closed no
4 Jan 8 '10 eng>bul Continuous Phase Modulation - CPM непрекъсната фазова модулация pro closed ok
- Jan 7 '10 bul>eng редакционно приключване editorial completion (of an article) pro closed ok
- Jan 7 '10 bul>eng прояви (криминални) criminal acts/affairs easy closed ok
4 Jan 7 '10 eng>bul back office бек офис pro closed ok
- Jan 6 '10 eng>bul save detailed assessment of the parties' public y funded costs освен подробна оценка на публичните разходи на страните easy closed ok
- Jan 5 '10 bul>eng безбандеролни цигари cigarettes without band rolls (bandrolls) easy closed ok
- Jan 5 '10 bul>eng закъсали длъжници broke debtors easy closed ok
- Jan 5 '10 bul>eng на свой терен used to deal with easy closed ok
- Jan 5 '10 bul>eng разгадаване (на престъпление) discover; uncover (a crime) easy closed ok
- Jan 5 '10 bul>eng остойностяване на услуга service estimate; service fee pro closed ok
4 Jan 5 '10 eng>bul Lord Chancellor Лорд-канцлер easy closed ok
- Jan 5 '10 bul>eng албумен номер Year Book Number pro just_closed no
- Jan 5 '10 bul>eng "Проблеми на НТС" Research & Development Unions issues pro just_closed no
- Jan 3 '10 bul>eng отцепник dissident easy closed ok
- Jan 3 '10 bul>eng управление (на правителството) regime easy closed ok
4 Jan 3 '10 bul>eng нечисти цели unclean purposes easy closed ok
4 Dec 29 '09 eng>bul perforated slab asphalt порьозен асфалт; плочи с кухини pro closed no
4 Dec 29 '09 eng>bul fly-cycle полети с колела/мотоциклети; полети, задвижвани с човешка сила pro closed ok
2 Dec 25 '09 eng>bul APPLICATION FOR PROSECUTION COSTS молба/жалба за разходите по разследването/подготвянето и предявяването на иска pro closed ok
3 Dec 25 '09 eng>bul prohibition notice уведомление за забрана pro closed ok
- Dec 25 '09 eng>bul Court Financial Deposit reference number XXXX съдебно постановление за парична гаранция номер ... pro closed ok
- Dec 24 '09 eng>bul Secretary Of State for The Department for Transport държавен секретар на Департамента по транспорта pro closed ok
4 Dec 17 '09 bul>eng саморазправа (resorted to the) mob law/rules easy closed ok
- Dec 17 '09 bul>eng целесъобразност practicality; practicability pro closed ok
4 Dec 17 '09 bul>eng зрелищно спречкване spectacular strife/quarrel/fight; exchange high words easy closed ok
4 Dec 17 '09 bul>eng надлежен ред duly easy closed ok
- Dec 17 '09 eng>bul trim конструкция/механизъм на клапан/вентил pro closed ok
4 Dec 16 '09 bul>eng типов сертификат Pattern/Line approval certificate (of); certificate of conformity pro closed ok
4 Dec 15 '09 bul>eng фрапантен пример striking example/case/instance easy closed ok
- Dec 15 '09 bul>eng кухи компании shelf companies; dummy entities pro closed ok
- Dec 16 '09 eng>bul non-complex business некомплексен бизнес pro closed ok
- Dec 13 '09 bul>eng преносен сухоземен радар mobile lan-based radar system; land radar pro closed ok
- Dec 10 '09 bul>eng складови сделки warehouse deals pro closed no
- Dec 10 '09 bul>eng фирмено отделение Companies Court easy closed no
4 Dec 10 '09 eng>bul technical solvency технически обезпечен; разполага с необходимите техн. оборудване pro closed ok
4 Dec 8 '09 eng>bul download mirror огледален сайт за изтегляне; огледало pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last