Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 20 '17 eng>ron genital primordia primordiile organelor genitale pro closed ok
4 Oct 17 '14 eng>ron policy and program researcher cercetători în materie de politici şi programe pro closed ok
4 Oct 10 '14 eng>ron delayed recall tasks sarcini de reamintire întârziată pro closed ok
4 Jul 23 '14 eng>ron forward compatible postcompatibil pro closed no
- Jun 18 '14 eng>ron stoneware ceramică pro closed ok
4 Jun 14 '14 eng>ron Lingering Objections obiecţii persistente easy closed ok
4 Jan 6 '14 eng>ron vasculitic workup investigarea vasculitelor pro closed ok
4 Oct 11 '13 eng>ron adequate remedy măsură reparatorie adecvată pro closed ok
4 Oct 5 '13 eng>ron tendency to perish tendinţa de a se degrada pro closed ok
4 Oct 5 '13 eng>ron coated with anti-glare coatings acoperit cu înveliş de protecţie contra luminii orbitoare pro closed ok
- Oct 5 '13 eng>ron anti-mist coating înveliş anti-ceaţă pro closed ok
4 Oct 5 '13 eng>ron check the instrument for security verificaţi siguranţa instrumentului pro closed ok
4 Oct 5 '13 eng>ron a big problem used to exist a existat o problemă serioasă easy closed ok
4 Sep 26 '13 eng>ron it follows that the meter rezultă că aparatul de măsurat pro closed ok
4 Sep 24 '13 eng>ron color coded codificat cromatic pro closed ok
4 Jul 9 '13 eng>ron shuttle race cursa suveicii pro closed ok
4 Jul 9 '13 eng>ron extension table masă extensibilă pro closed no
4 Jul 6 '13 eng>ron sheet metal tablă easy closed ok
4 Jun 12 '13 eng>ron signal generator unit unitate generatoare de semnal pro closed ok
4 Jun 12 '13 eng>ron warning light display panel panou de afişare a luminii de avertizare pro closed ok
4 Jun 9 '13 eng>ron to construct and build să creeze şi să construiască pro closed ok
4 Jun 5 '13 eng>ron Medical Records Release Authorization Form formular de autorizare pentru eliberarea dosarului medical pro closed ok
4 Jun 5 '13 eng>ron Skills Funding Agency Skills Funding Agency pro closed ok
4 Jun 3 '13 eng>ron "exon-intron splice junctions" joncţiuni de splicing exon-intron pro closed ok
- Jun 3 '13 eng>ron have it seated correctly in its seal aşezat corect în cheder pro closed ok
4 Jun 3 '13 eng>ron fitted into substantial frame montat într-un cadru solid pro closed ok
4 May 28 '13 eng>ron Anti-Dilution Levy taxă antidilutivă pro closed no
4 May 27 '13 eng>ron biogenic sinks puţuri de carbon de origine biogenă pro closed ok
- May 23 '13 eng>ron end-to-end processes procese end-to-end (de la un capăt la altul) pro closed ok
- May 17 '13 eng>ron BMI of 21.7 indicele de masă corporală (IMC) pro closed ok
4 May 13 '13 eng>ron metal spraying pulverizarea unui metal pro closed ok
4 Mar 25 '13 eng>ron has gained sophistication a devenit mai complexă pro closed no
4 Feb 12 '13 eng>ron detassel a castra pro closed ok
4 Jan 14 '13 eng>ron key uncertainties incertitudini fundamentale pro closed ok
4 Jan 14 '13 eng>ron market coke cocs destinat pieţii pro closed ok
4 Jan 7 '13 eng>ron back crack eliberarea tensiunii de la nivelul coloanei vertebrale pro closed ok
4 Jan 4 '13 eng>ron outline plan pro closed ok
4 Nov 12 '12 eng>ron acquired management managementul societăţii achiziţionate pro closed no
4 Nov 12 '12 eng>ron "for the apple was the fall" de la măr ni s-a tras căderea în păcat pro closed ok
4 Nov 12 '12 eng>ron value creation crearea de valoare pro closed ok
4 Oct 23 '12 eng>ron Manufacturer’s Minimum Design Flow debitul minim proiectat de producător/fabricant pro closed ok
4 Sep 10 '12 eng>ron regulatory concern domenii de interes în materie de reglementare pro closed ok
- Aug 27 '12 eng>ron shelf-stable food alimente cu durată lungă de conservare pro closed ok
1 Jul 25 '12 eng>ron hand tufted covor cu smocuri lucrat manual pro closed no
4 Jul 9 '12 eng>ron member-owned institutions instituţii deţinute de membri pro closed ok
4 Jun 8 '12 eng>ron pre-numbered forms formulare prenumerotate pro closed no
- Jun 7 '12 eng>ron disposable amovibil pro closed no
4 Jun 5 '12 eng>ron control knob buton de comandă pro closed ok
4 Jun 5 '12 eng>ron track curs pro closed ok
- Jun 1 '12 eng>ron expert pool managers managerii pepinierelor de specialişti pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last