Asked | Open questions | Answered Previous 1 2
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 25 '13 deu>ces Feldtrennwand izolační přepážka (spínacího) pole pro closed ok
4 Jun 25 '13 eng>ces impulse voltage puncture test in air impulzní průrazná zkouška ve vzduchu pro closed no
4 Jun 25 '13 deu>ces O-Stromauslösung vypínání při nulovém proudu pro closed ok
4 Jun 23 '13 deu>ces Kugelanschlussbolzen kulový připojovací bod/čep pro closed no
4 Jun 23 '13 deu>ces Tonfrequenzsperre pásmová zádrž tónové frekvence pro closed no
4 Jun 22 '13 deu>ces OS-/US-Seite strana vyššího/nižšího napětí pro closed ok
3 Mar 18 '13 deu>ces Eingangsbelegung osazení vstupů pro closed ok
4 Jan 18 '13 deu>ces Sollwertpfad cesta žádané hodnoty pro closed ok
2 Dec 13 '12 esl>ces conductor de grandes cruzamientos vodiče pro dlouhé přechody pro closed ok
2 Dec 13 '12 esl>ces cable de sujeción de torres orientadas kotvicí lano pro stožáry přenosového vedení pro closed ok
3 Dec 13 '12 esl>ces cableado en capas concéntricas žíly kladené v soustředných vrstvách pro closed ok
4 Aug 16 '12 deu>ces Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) odpovědná osoba bilanční skupiny pro closed ok
4 Aug 16 '12 deu>ces Netzengpass přetížení (sítě) pro closed ok
4 Aug 16 '12 deu>ces Bilanzkreis bilanční skupina pro closed no
4 Jul 26 '12 ces>eng podtápění trace heating / heat tracing pro closed ok
3 Jun 29 '12 deu>ces Abluft Kulisse tlumič výfuku (odpadního vzduchu) pro closed no
4 Mar 12 '12 eng>ces Plant výrobní zařízení pro closed no
4 Jan 23 '12 eng>ces festoon lamps sufitky pro closed ok
- Aug 1 '11 eng>slk single-hand locking strip jednoručná zaisťovacia páska pro closed no
4 Jul 29 '11 eng>slk force single coil zápis do jedné binární vnitřní proměnné pro closed ok
- Dec 27 '10 eng>ces corrected cylinder efficiency korigovaná účinnost tělesa turbíny pro closed ok
- Dec 28 '10 eng>ces deaerator steam cushion parní polštář z odplyňovače pro closed ok
4 Nov 29 '10 eng>slk lance tryska pro closed ok
4 Nov 29 '10 eng>slk stirring plug porézna dierovaná vložka pro closed no
4 Nov 29 '10 eng>slk purging gas čistiaci plyn pro closed ok
4 Oct 30 '10 ces>deu spezifischer Anlageertrag specifický (solární) zisk zařízení pro closed ok
- Oct 14 '10 deu>ces Umlaufbeschleuniger bezucpávkové odstředivé čerpadlo pro closed ok
- May 1 '10 ces>deu slučovač VN Hochspannungssteckverbinder pro closed no
4 May 1 '10 ces>deu předsazený jímač vorverlegte Auffangvorrichtung pro closed no
4 May 1 '10 ces>deu žiletkový drát NATO-Draht pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2