Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 17 '09 pol>eng z wolna with slow pro closed no
4 Nov 17 '09 pol>eng błony matowe opaque (tympanic) membranes pro closed no
- Nov 16 '09 pol>eng terapia przeciwzastoinowa anti-stasis therapy pro closed ok
4 Nov 12 '09 eng>pol shallow dose response płaski przebieg wykresu zależności reakcji (odpowiedzi) od dawki pro closed no
4 Nov 11 '09 eng>pol the weight bearing dome of the acetabulum tu: górne sklepienie panewki stawu biodrowego pro closed ok
- Oct 20 '09 pol>eng w logicznym kontakcie słownym with adequate verbal responses pro closed no
- Oct 21 '09 pol>eng dyskretny subtle pro closed no
- Oct 21 '09 pol>eng pod postacią obniżenia manifesting by reduced (decreased) pro closed no
- Oct 22 '09 eng>pol analgesia algezja pro closed no
- Oct 15 '09 eng>pol acute systemic mild dehydration ostre odwodnienie ogólnoustrojowe łagodnego stopnia pro closed no
4 Oct 16 '09 pol>eng pozaciągany with signs of traction pro closed no
4 Oct 18 '09 pol>eng obszar podnamiotowy warstwy 2.5 mm slices pro closed no
- Sep 14 '09 eng>pol cell-associated wirus znajdujący się w komórce pro closed no
4 Sep 14 '09 eng>pol arm składowa pro closed no
4 Sep 10 '09 pol>eng osocze grupowe plasma of the same blood group pro closed ok
4 Jul 27 '09 eng>pol Immunoglobulin G (IgG) Antibodies to Hepatitis C Virus przeciwciała klasy IgG przeciwko wirusowi WZW typu C pro closed ok
4 Jul 28 '09 eng>pol recombinant HCV encoded (c200 and NS5) antigens rekombinowane antygeny (c200 i NS5) kodowane przez WZW typu C pro closed ok
4 Jul 28 '09 eng>pol synthetic HCV encoded core (c22) peptide syntetyczny peptyd rdzeniowy (c22) kodowany przez wirus WZW typu C pro closed ok
4 Jul 28 '09 eng>pol macrophage-tropic makrofagotropowe pro closed no
4 Jul 20 '09 eng>pol sepsis secondary to osteomyelitis Rt Foot posocznica wywołana zapaleniem kości (i szpiku kostnego) prawej stopy pro closed no
- Jul 20 '09 eng>pol staph aureus septicaemia bakteriemia wywołana przez Staphylococcus aureus pro closed no
4 Jul 14 '09 eng>pol hypoxic ischaemic encephalopathy encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna pro closed ok
4 Jul 8 '09 eng>pol seizure drugs v. anticonvulsants leki przeciwpadaczkowe lub przeciwdrgawkowe pro closed ok
- Jul 6 '09 pol>eng zachowana normal pro closed no
3 Jul 3 '09 pol>eng meta metastases pro closed ok
- Jun 22 '09 eng>pol medical crisis tu: potrzeba pilnej/nagłej pomocy lekarskiej pro closed no
4 Jun 18 '09 eng>pol deficits of uptake brak wychwytu znacznika pro closed no
4 Jun 18 '09 pol>eng ostrzyknąć infiltrate pro closed ok
4 Jun 16 '09 pol>eng post ductal za przewodem tętniczym pro closed ok
4 Jun 15 '09 pol>eng świsty wheezing pro closed ok
4 Jun 15 '09 pol>eng furczenia rhonchi pro closed ok
4 Jun 11 '09 eng>pol secondary manufacturing wytwarzanie postaci farmaceutycznej pro closed no
4 Jun 1 '09 eng>pol fungating (polypoid) grzybiasty (polipowaty) pro closed ok
4 May 31 '09 eng>pol poor man's clot test czas krzepnięcia pro closed no
3 May 12 '09 pol>eng wstrząs wyrażony frank shock pro closed no
4 May 8 '09 eng>pol across concentration gradient zgodnie z gradientem stężenia pro closed no
4 Apr 23 '09 eng>pol right-to-left interventricular septal shift przemieszcznie/przesunięcie przegrody międzykomorowej na lewo pro closed no
4 Apr 19 '09 eng>pol reconstitutable powder proszek do sporządzania roztworu (doustnego) lub zawiesiny (doustnej) pro closed ok
4 Apr 1 '09 pol>eng zaciskać compress pro closed ok
- Mar 17 '09 pol>eng Skrot: Kw. eosinophils pro closed no
4 Mar 1 '09 eng>pol induction of treatment opuścić induction pro closed no
4 Feb 28 '09 eng>pol congested obecność wydzieliny pro closed ok
4 Feb 17 '09 pol>eng stałe zlecenia lekarskie standing (medical) order pro closed no
4 Feb 16 '09 eng>pol slide based in situ hybridization hybrydyzacja in situ na szkiełku pro closed no
4 Feb 6 '09 eng>pol leakage of low pressure wyciek płynu pod niskim ciśnieniem pro closed no
- Jan 20 '09 eng>pol release specifications specyfikacje zwolnieniowe pro closed ok
4 Dec 3 '08 pol>eng tolerancja pokarmowa food tolerance pro closed ok
- Dec 2 '08 eng>pol CBC with differential morfologia krwi z obrazem odsetkowym leukocytów pro closed no
4 Nov 28 '08 pol>eng chód z zarzucaniem nogi Hemiplegic gait pro closed no
4 Nov 23 '08 eng>pol absolute and placebo-subtracted weight loss zmniejszenie masy ciała wyrażone w wartościach bezwzględnych oraz jako różnica między grupą... pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last