Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4 5 6 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 21 '08 eng>pol drug abuse skłonność do nadużywania pro closed no
4 Nov 12 '08 eng>pol delayed-contact hypersensivity nadwrażliwość kontaktowa typu opóźnionego pro closed no
4 Oct 28 '08 eng>pol serum hemagglutination inhibition titers miano czynnika hamującego hemaglutynację w surowicy pro closed no
4 Oct 18 '08 pol>eng odprowadzenia znad ściany przedniej anterior precordial leads pro closed no
4 Oct 16 '08 pol>eng zaburzonego rogowacenia naskórka na podłożu łojotoku abnormal epidermal keratinisation secondary to seborrhoea pro closed ok
4 Oct 14 '08 eng>pol electrophoretyping typowanie za pomocą elektroforezy pro closed no
- Oct 14 '08 eng>pol phosphorylated neurofilament stain barwienie na (u)fosforylowane neurofilamenty pro open no
- Oct 9 '08 eng>pol P16 biomarker marker typu 16 (HPV) pro open no
4 Oct 9 '08 pol>eng skaza skórna małopłytkowa thrombocytop(o)enic purpura pro closed ok
- Oct 8 '08 eng>pol low virulence mała zjadliwość pro closed ok
4 Oct 7 '08 eng>pol passing tu: naciekając pro closed no
4 Sep 24 '08 eng>pol (anti)neoplastic preparations preparaty przeciwnowotworowe pro closed no
4 Sep 16 '08 pol>eng zespół bólowy korzeniowy ubytkowy radicular pain syndrome with neurological deficits pro closed ok
4 Sep 5 '08 eng>pol developmental diseases zaburzenie rozwojowe pro closed no
4 Sep 2 '08 pol>eng dojelitowe enteric-coated or gastro-resistant pro closed no
- Aug 11 '08 eng>pol inhalation injury inhalacja szkodliwych substancji pro closed ok
- Jul 31 '08 eng>pol with slight extension tu: lekko odgięta do tyłu pro open no
4 Jul 31 '08 pol>eng białkom kanału wapniowego uwalniania proteins of calcium channels mediating ach release pro closed no
4 Jul 28 '08 eng>pol by dafault (leczenie) pierwszego wyboru pro closed no
3 Jul 25 '08 eng>pol diffuse cerebral impairment rozsiane upośledzenie czynności mózgu pro closed no
4 Jul 24 '08 eng>pol Slow alternating ventricular bigeminy bigeminia komorowa z kompleksami QRS o różnym kierunku/różnej osi elektrycznej pro closed no
4 Jul 24 '08 eng>pol bidirectional systoles kompleksy QRS o różnym kierunku/różnej osi elektrycznej pro closed no
4 Jul 23 '08 pol>eng wylewy haemorrhages pro closed ok
4 Jul 21 '08 pol>eng W badaniu imp. Typ B/B. bilateral type B tympanogram pro closed no
4 Jul 20 '08 eng>pol photo oxidized melanin melanina utleniona pod wpływem światła pro closed ok
- Jul 18 '08 eng>pol peduncular neoformation polipy nowotworowe pro closed ok
3 Jul 18 '08 eng>pol angiomas rubis naczyniaki krwionośne pro closed ok
- Jul 8 '08 eng>pol Hib pałeczka hemofilna pro closed ok
4 Jul 8 '08 eng>pol neuromuscular blocking drugs leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe pro closed no
- Jul 8 '08 eng>pol secondary to low weight wskutek zbyt małej masy ciała pro closed no
4 Jul 2 '08 eng>pol decompensate tu: ulec osłabieniu pro closed no
4 Jun 30 '08 eng>pol partial draw tu: częściowe wypełnienie pro closed no
- Jun 27 '08 eng>pol reconstitution / reconstitute tu: tworzyć zawiesinę pro closed no
- Jun 25 '08 eng>pol warming period rozgrzanie pro closed no
3 Jun 23 '08 eng>pol airway rurka ustno-gardłowa pro closed no
4 Jun 23 '08 eng>pol scalp vein needle igła motylkowa pro closed ok
- Jun 18 '08 eng>pol cumulative kumulacyjny pro closed no
4 Jun 18 '08 pol>eng przesunięcie przegrody stożka conus septum deviation pro closed ok
- Jun 17 '08 pol>eng lecznicze podobieństwo biologiczne therapeutic bioequivalence pro closed no
- Jun 4 '08 eng>pol acid regurgitation regurgitacja kwaśnej treści pro closed no
- May 23 '08 pol>eng policzyć rozmaz calculate (WBC) differential count pro closed no
4 May 20 '08 pol>eng skorygowany względem częstości serca heart rate-corrected pro closed no
4 May 5 '08 eng>pol depression (of the joint surface) wklęsłość (powierzchni stawowej) pro closed ok
- Apr 25 '08 pol>eng ścisk/ucisk w żołądku stomach tightness pro closed no
4 Apr 17 '08 eng>pol oral shedding wydalanie (wirusa) przez jamę ustną pro closed ok
4 Apr 12 '08 eng>pol Mild Traumatic Brain Injury łagodne urazowe uszkodzenie mózgu pro closed no
- Apr 8 '08 eng>pol investigator-sponsored study badanie finansowane przez badacza pro closed ok
- Apr 4 '08 pol>eng wskaźniki wyboru (testu diagnostycznego) validity parameters (of the diagnostic test) pro closed no
- Apr 3 '08 eng>pol newborn blood-spot screening badania przesiewowe noworodka z kropli krwi pro closed ok
4 Mar 26 '08 pol>eng cechy signs pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4 5 6 Next   Last