Asked | Open questions | Answered First   Previous 3 4 5 6 7 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 17 '08 eng>pol booster response wtórna odpowiedź immunologiczna pro closed no
4 Feb 22 '08 eng>pol homogenous pattern homogenny typ świecenia pro closed ok
4 Jan 24 '08 eng>pol posterior background amplitude amplituda tła (szumu) w odprowadzeniach tylnych pro closed no
4 Jan 22 '08 pol>eng nabł. poj. wpp single epithelial cells per hpf pro closed no
4 Jan 22 '08 eng>pol intravenous lines tu: kaniule dożylne pro closed no
4 Jan 17 '08 eng>pol radio translucent radioprzezierne pro closed ok
4 Jan 16 '08 eng>pol conjugate deviation of the eyes skojarzone(y) zwrócenie (zwrot) gałek ocznych w jedną stronę pro closed no
4 Jan 15 '08 eng>pol FEV1 fev1 pro closed no
4 Jan 14 '08 eng>pol 4-way study badanie z 4 grupami pacjentów pro closed ok
4 Jan 15 '08 eng>pol Pneumococcal NTHi-protein D Conjugate Vaccine szczepionka przeciwko pneumokokom skoniugowana z białkiem D NTHi pro closed no
- Jan 9 '08 pol>eng zmiany malacyjne signs of malacia pro closed no
4 Jan 8 '08 eng>pol vital signs parametry życiowe pro closed no
4 Jan 4 '08 pol>eng mają character encefalopatii (are) encephalopathy-like pro closed ok
- Jan 4 '08 pol>eng guz mass pro closed ok
4 Dec 19 '07 eng>pol Sponge Stick patyczek z (umocowaną) gąbką pro closed no
4 Dec 18 '07 eng>pol prospective symptom diary dzienniczek prospektywnej rejestracji objawów pro closed no
- Dec 16 '07 eng>pol primary breast cancer pierwotny rak sutka pro closed ok
- Dec 12 '07 eng>pol platinum-resistant vs. platinum-refractory krótkotrwała odpowiedź vs. brak odpowiedzi na leczenie pochodnymi platyny pro closed no
- Dec 7 '07 eng>pol persistent platelet activation stała aktywacja płytek pro closed ok
- Dec 6 '07 eng>pol folate metabolism metabolizm folianów pro closed no
4 Dec 7 '07 eng>pol vascular injection przekrwienie pro closed ok
- Dec 6 '07 pol>eng połączenia przedsionkowo -komorowe atrioventricular valves pro closed ok
4 Nov 29 '07 pol>eng zmienności światła nie wykazuje (relatively) constant (lumen) diameter pro closed no
4 Nov 29 '07 pol>eng w zakresie sigmoid loop pro closed no
4 Nov 28 '07 eng>pol tumor challenge zagrożenie ze strony guza (nowotworu) pro closed no
4 Nov 28 '07 eng>pol pool of overlapping peptides zestaw peptydów o nakładającej się sekwencji (aminokwasowej) pro closed no
4 Nov 22 '07 pol>eng repozycja krwawa open reposition pro closed ok
- Nov 9 '07 eng>pol impaction unieruchomienie pro closed ok
4 Nov 8 '07 eng>pol testy alergiczne naskórne skin prick tests pro closed ok
4 Nov 8 '07 pol>eng sierść kota (jako alergen) cat's dander pro closed no
4 Nov 7 '07 eng>pol Shingles on the roof zachodzą na siebie dachówkowato pro closed no
4 Nov 1 '07 eng>pol receptor rebound efekt z odbicia w mechanizmie receptorowym pro closed ok
4 Oct 30 '07 eng>pol simple vs. complex congenital systemic-to-pulmonary shunts proste i złożone wady wrodzone z przeciekiem systemowo-płucnym pro closed no
- Oct 30 '07 eng>pol morbidity events powikłania pro closed no
- Oct 27 '07 eng>pol non-pyrogenic apirogenny pro closed no
- Oct 25 '07 pol>eng neurologicznie bez zmian normal neurological examination pro closed ok
4 Oct 25 '07 pol>eng na cztery palce four fingers (width) pro closed ok
4 Oct 24 '07 pol>eng stent doprężono optymalnie stent was optimally expanded pro closed ok
- Oct 24 '07 pol>eng punkt blokowania płytek antiplatelet mechanism pro closed ok
4 Oct 23 '07 eng>pol acidemia intoxication kwasica (organiczna) pro closed no
- Oct 20 '07 eng>pol surrogate marker wskaźnik zastępczy pro closed no
4 Oct 18 '07 pol>eng przestrzeń płynowa fluid collection pro closed ok
3 Oct 17 '07 eng>pol "two-way comparison" porównanie za pomocą testu dwustronnego... pro closed no
- Oct 16 '07 eng>pol emergent surgery pilny zabieg (operacyjny) pro closed ok
- Oct 16 '07 eng>pol separation of the blood vessel oderwanie naczynia krwionośnego pro closed ok
4 Oct 17 '07 eng>pol residual breakthrough tu: pojedyncze pobudzenia przedwczesne pro closed no
4 Oct 17 '07 eng>pol focal firing wyładowania ogniskowe pro closed ok
4 Oct 17 '07 eng>pol firing potential tu: wyładowanie pro closed ok
4 Oct 16 '07 eng>pol extracellular aspect tu: zewnętrzna powierzchnia pro closed ok
4 Oct 14 '07 eng>pol intratester reliability zgodność pomiarów tego samego urządzenia pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 3 4 5 6 7 Next   Last