Asked | Open questions | Answered First   Previous 4 5 6 7 8 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 14 '07 eng>pol pathway szlak pro open no
- Oct 12 '07 pol>eng ściana przedowulacyjnego pęcherzyka jajnikowego ovarian preovulatory follicle wall pro closed ok
4 Oct 1 '07 eng>pol patent ductus arteriosus przetrwały przewód tętniczy pro closed ok
4 Sep 23 '07 eng>pol Submission złożenie (wniosku o rejestrację [w danym wskazaniu]) pro closed no
4 Sep 22 '07 pol>eng w strefie obciążania in a weight-bearing zone pro closed no
- Sep 20 '07 eng>pol index A1C odsetek HbA1c pro closed no
4 Sep 20 '07 eng>pol macrovascular events następstwa makroangiopatii pro closed no
4 Sep 18 '07 pol>eng depresyjny wpływ na funkcję układu krążenia cardiovascular depressant (effect) pro closed ok
4 Sep 17 '07 eng>pol enteropathic spondylarthropathy spondyloartropatia towarzysząca nieswoistym zapaleniom jelit pro closed no
- Sep 16 '07 pol>eng płasko-wstecznej linear threading pro open no
- Sep 15 '07 pol>eng kontrola wewnątrzprocesowa in-process control pro just_closed no
- Aug 30 '07 eng>pol (3-period) incomplete block (study) badanie z randomizacją w niepełnych blokach, prowadzone w 3 okresach pro closed no
- Aug 30 '07 eng>eng high-risk melanoma high risk of metastases pro closed ok
- Aug 23 '07 eng>pol cellular signalling system układ sygnalizacji komórki pro closed no
- Aug 21 '07 eng>pol one-time antibiotic treatment regimen jednorazowa (jedna) dawka antybiotyku pro closed no
4 Aug 19 '07 eng>pol anonimize usunąć dane umożliwiające (jej) identyfikację pro closed ok
- Aug 18 '07 eng>pol superior side-effect profile mniej działań niepożądanych pro just_closed no
4 Aug 16 '07 eng>pol chest infection zakażenie układu oddechowego pro closed no
4 Aug 8 '07 eng>pol to extract core DNA wyizolować DNA centralnych części chromosomu pro closed no
- Aug 7 '07 eng>pol anaglesia lek przeciwbólowy pro closed no
4 Aug 7 '07 eng>pol radial pulse tętno na tętnicy promieniowej pro closed ok
4 Aug 6 '07 pol>eng erytrocyty świeże isomorphic erythrocytes pro closed no
4 Aug 6 '07 pol>eng erytrocyty wyługowane dysmorphic erythrocytes pro closed no
- Aug 2 '07 eng>pol modified Intent-to-Treat (mITT) Population w zmodyfikowanej analizie populacji wyodrębnionej zgodnie z zaplanowanym leczeniem pro closed no
4 Aug 1 '07 eng>pol overinflation rozdęcie płuc pro closed no
4 Jul 31 '07 eng>pol neuronal nicotine receptor (NNR) neuronalny receptor nikotynowy pro closed no
4 Jul 30 '07 pol>eng obciążający wywiad neurologiczny history of neurological abnormalities pro closed no
4 Jul 30 '07 pol>eng kroplówka składowa electrolyte solutions in drip infusions pro closed no
- Jul 28 '07 pol>eng USG p/ciemiączkowe head ultrasound via the fontanelle pro closed no
4 Jul 26 '07 pol>eng wraźliwość na krążki identiyfikacyjne z kanamycyną susceptibility in kanamycin disc identification test pro closed ok
4 Jul 25 '07 pol>eng przeciwobrzękowy antiedema pro closed no
3 Jul 25 '07 eng>pol immunoreactive labeling for znakowane przeciwciała przeciwko... pro closed no
4 Jul 23 '07 eng>pol endogenous target-deriver trophic suport endogenne substancje (sygnały) troficzne pochodzące od narządu docelowego pro closed no
2 Jul 23 '07 eng>pol These point away from the near-by joint. skierowane są w kierunku przeciwnym od sąsiadującego stawu pro closed no
- Jul 21 '07 eng>pol intrinsics mięśnie dłoni pro closed no
4 Jul 21 '07 eng>pol sympathoadrenergic współczulny pro closed no
4 Jul 19 '07 eng>pol labeling tworzenie informacji o leku pro closed no
4 Jul 18 '07 pol>eng lewa tt szyjna wewn dwukrotnie podwójnie zgięta S-shaped in two locations pro closed ok
4 Jul 19 '07 eng>pol withdrawal (tu) zmniejszenie nasilenia pro closed no
- Jul 18 '07 eng>pol measurable disease wymierna choroba pro closed ok
- Jul 17 '07 eng>pol candidate diseases możliwości leczenia nowych chorób pro closed no
4 Jul 18 '07 eng>pol The Flair Study badanie dotyczące zaostrzeń pro closed no
4 Jul 18 '07 eng>pol peak systolic flow velocities maksymalne szybkości przepływu w fazie skurczu pro closed no
4 Jul 5 '07 pol>eng zastoj u podstawy pluc basal pulmonary congestion pro closed ok
3 Jul 4 '07 eng>pol Referral procedures procedury przekazania (sprawy) pro closed no
4 Jul 4 '07 eng>pol End-of-study Assessment. wizyta kończąca badanie pro closed ok
4 Jul 3 '07 eng>pol illness assessment proces diagnostyczny pro closed ok
- Jul 2 '07 eng>pol log roll obracanie (obrót) z usztywnieniem kręgosłupa pro closed no
- Jul 1 '07 eng>pol baseline podstawa czasu pro closed ok
4 Jun 30 '07 eng>pol breathing tube przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 4 5 6 7 8 Next   Last