Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 9 '11 pol>eng Padaczka samoistna (ogniskowa) (czesciowa) idiopathic, partial (focal) epilepsy pro closed no
4 Apr 28 '11 eng>pol allele call (odpowiadający mu) allel pro closed no
- Apr 18 '11 eng>pol myocardial chest pain ból dławicowy w klatce piersiowej pro closed ok
4 Apr 7 '11 pol>eng ocena układu krążenia cardiovascular assessment pro closed no
- Mar 12 '11 eng>pol Treatable medical condition choroba, którą możemy leczyć pro closed no
4 Mar 2 '11 eng>pol clonal outgrowth rozrost klonalny pro closed ok
4 Feb 15 '11 eng>pol meningitis C (vaccination against) szczepionka przeciwko meningokokom typu C pro closed ok
4 Feb 8 '11 eng>pol erosive seropositive rheumatoid arthritis nadżerkowe seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów pro closed ok
- Feb 5 '11 eng>pol parasternal lift impuls prawokomorowy pro just_closed no
4 Jan 30 '11 eng>pol non weight bearing cast gips odciążajacy pro closed no
4 Jan 24 '11 eng>pol time at risk tu: czas, w którym dane zdarzenie/dany incydent mógł wystąpić pro closed ok
- Nov 22 '10 pol>eng na nośniku (dekstrozowym) on the dextrose carrier pro closed ok
- Nov 1 '10 eng>pol named patient program import docelowy pro closed ok
4 Sep 29 '10 eng>pol shoe raise pogrubienie podeszwy pro closed ok
4 Sep 20 '10 eng>pol traverse (v.) tu: przebiega wzdłuż pro closed no
- Sep 10 '10 eng>pol neurological deficit ubytkowe objawy neurologicznie pro just_closed no
4 Sep 2 '10 eng>pol attenuation of left ventricular dilation zmniejszenie poszerzenia/rozstrzeni lewej komory pro closed ok
4 Sep 1 '10 eng>pol discord rash rumień krążkowy pro closed no
4 Aug 28 '10 eng>pol release zwolnienie pro closed no
4 Jul 24 '10 pol>eng materiał własny our patients pro closed ok
- Jul 22 '10 eng>pol minimal residual disease (MRD) minimalna choroba resztkowa pro closed ok
4 Jul 2 '10 pol>eng niedotlenienie okołoporodowe perinatal asphyxia pro closed no
- Jun 30 '10 eng>pol viral breakthrough zakażenie wirusowe mimo leczenia/szczepienia pro open no
4 Jun 19 '10 eng>pol spicule tu: grudka pro closed no
4 Jun 10 '10 eng>pol scanning rejestracja obrazu pro closed ok
- Jun 10 '10 eng>pol recent onset AF migotanie przedsionków o niedawnym początku pro closed no
- May 27 '10 eng>pol residual neurologic deficit resztkowe ubytkowe objawy neurologiczne pro closed ok
4 May 16 '10 eng>pol eroding breast cancer rak sutka z nadżerkami pro closed ok
4 Apr 26 '10 eng>pol with prominence towards the left z uwypukleniem w lewo pro closed no
- Apr 26 '10 eng>pol failure to thrive zaburzenie wzrastania/rozwoju fizycznego pro closed ok
4 Apr 14 '10 eng>pol volume objętość pro closed no
4 Mar 31 '10 pol>eng chory spionizowany mobilised patient pro closed ok
3 Mar 21 '10 eng>pol remaining cancer cells present or suspected ewentualne pozostałości komórek nowotworowych pro closed no
4 Feb 24 '10 pol>eng controller medicine lek kontrolujący objawy pro closed ok
4 Feb 17 '10 pol>eng mielogram tu: bone marrow aspiration pro closed no
4 Feb 10 '10 eng>pol bacterial load miano bakterii pro closed ok
- Feb 9 '10 eng>pol emergency medical condition przypadek niecierpiący zwłoki pro closed no
4 Feb 7 '10 eng>pol medical vs. surgical condition stan wymagający leczenia niechirurgicznego lub chirurgicznego pro closed no
4 Feb 4 '10 pol>eng objawy wstrząsania costophrenic angle tenderness pro closed no
4 Feb 3 '10 eng>pol common (deleted) gene gen z częstą delecją pro closed ok
4 Jan 31 '10 eng>pol patches obszar pro closed no
- Jan 29 '10 eng>pol Batch Production Record raport szarżowy pro closed ok
- Jan 25 '10 eng>pol severity of the condition ciężkość przebiegu choroby pro open no
2 Jan 22 '10 eng>pol fingerprint inclusion bodies ciałka wtrętowe pro closed no
4 Jan 19 '10 pol>eng obwodowo widoczny peripheral pro closed no
4 Jan 19 '10 pol>eng ograniczony guzek well-circumscribed nodule pro closed ok
4 Jan 9 '10 eng>pol auscultatory sounds dźwięki podczas osłuchiwania pro closed no
4 Dec 14 '09 pol>eng Zejściowy niedowład lewostronny residual left-sided paresis pro closed ok
- Nov 22 '09 eng>pol high risk allele allel związany z dużym ryzykiem pro closed ok
4 Nov 17 '09 pol>eng zmiany zejściowe residual lesions (changes) pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last