Asked | Open questions | Answered First   Previous 17 18 19 20 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 8 '04 pol>eng wysklepienie stopy foot arch pro closed ok
4 Dec 7 '04 eng>pol chronic thromboembolic pulmonary hypertension nadci¶nienie płucne wywołane przewlekł± zatorowo¶ci± (płucn±j) pro closed ok
- Dec 7 '04 pol>eng podudzie shin or lower leg or shank pro closed ok
4 Dec 6 '04 eng>pol physician’s own patient population grupa pacjentów wybranych (zebranych) przez lekarza pro closed ok
- Dec 4 '04 pol>eng zbadanie komorek krwi - w zwrocie ponizej immune cells pro closed ok
4 Dec 4 '04 pol>eng okres obserwacji bezpieczeństwa leku safety follow-up period pro closed ok
4 Dec 4 '04 pol>eng poza workiem separate infusion set pro closed ok
4 Dec 1 '04 eng>pol sectioned detencja pro closed ok
- Nov 30 '04 pol>eng osad: wpw sediment: hpf pro closed no
- Nov 30 '04 eng>pol post-exposure rabies protection profilaktyka w¶cieklizny po ugryzieniu pro closed no
- Nov 25 '04 eng>eng recovery below pro closed ok
4 Nov 21 '04 pol>eng nastaw charge pro closed no
3 Nov 19 '04 eng>pol cell surface marker powierzchniowy marker komórki pro closed no
4 Nov 18 '04 eng>pol time to treatment failure czas, po którym można stwierdzić niepowodzenie leczenia pro closed ok
- Nov 18 '04 pol>eng karta informacyjna leczenia w oddziale dziennym day case unit discharge document pro closed ok
4 Nov 18 '04 pol>eng specjalista chorób oczu ophthalmologist pro closed no
4 Nov 18 '04 pol>eng poddany operacji operated, undergo surgery pro closed no
4 Nov 18 '04 pol>eng kod ICD ICD code pro closed no
4 Nov 18 '04 pol>eng karta informacyjna leczenia w oddziale dziennym reanimacji ??????????/ pro closed no
- Nov 14 '04 eng>pol maintenance medications leczenie podtrzymujące pro closed no
4 Nov 12 '04 eng>pol frostnip vs. frostbite odmrożenie lekkiego i ciężkiego stopnia pro closed ok
4 Nov 10 '04 pol>eng płatki aortalne silnie wysycone heavily calcified aortic cusps (leaflets) pro closed ok
- Nov 4 '04 pol>eng biochemia blood biochemistry pro closed ok
4 Nov 4 '04 pol>eng MXD mixed = mieszany pro closed no
- Nov 2 '04 eng>pol photo biological conditions nadwrażliwośc na światło, reakcja na światło pro closed no
- Oct 30 '04 eng>pol withdrawal trial próba odstawienia leku pro closed ok
4 Oct 27 '04 eng>pol good manufacturing practice dobra praktyka wytwarzania pro closed ok
4 Oct 27 '04 eng>pol fixed combination połączenie substancji czynnych o stałych proporcjach pro closed ok
4 Oct 27 '04 eng>pol single-arm study badanie bez grupy kontrolnej pro closed ok
4 Oct 27 '04 eng>pol established phase faza ustabilizowanego nadciśnienia pro closed no
4 Oct 27 '04 eng>pol practical leczniczy pro closed no
4 Oct 27 '04 eng>pol MA Phd dr med. pro closed ok
- Oct 27 '04 eng>pol departament of noncoronary diseases of myocardium and rheumatology oddział chorób mięśnia sercowego innych niż choroba niedokrwienna oraz reumatolo pro closed no
4 Oct 27 '04 eng>pol low and standard doses dawki małe i standardowe pro closed no
4 Oct 26 '04 eng>pol spontaneously diabetic (db/db) mice model mysi model genetycznie uwarunkowanej cukrzycy (db/db) pro closed ok
4 Oct 25 '04 eng>pol angina (whether unstable or stable) choroba wieńcowa (stabilna lub niestabilna) pro closed ok
4 Oct 23 '04 eng>pol blood gas próbka krwi pobrana do badania gazometrycznego pro closed no
4 Oct 22 '04 eng>pol greater responder rate results częstsza odpowiedź na leczenie pro closed ok
- Oct 20 '04 eng>pol brequinar brechinar pro closed ok
4 Oct 21 '04 eng>pol supraventricular arrhythmias zaburzenia rytmu pochodzenia nadkomorowego pro closed ok
4 Oct 21 '04 eng>pol adrenal glomerulosa warstwa kłębkowata kory nadnerczy pro closed ok
4 Oct 21 '04 eng>pol circulating volume objętość krążącej krwi pro closed no
4 Oct 21 '04 eng>pol endothelial dysfunction zaburzenie czynności śródbłonka pro closed no
4 Oct 21 '04 eng>pol detrimental vascular remodeling szkodliwa przebudowa naczyń pro closed ok
4 Oct 19 '04 eng>pol active drug substancja czynna pro closed no
4 Oct 19 '04 eng>pol high drug load tablet tabletka o dużej dawce (zawartości) substancji czynnej pro closed ok
4 Oct 19 '04 eng>pol break score kreska dzieląca, rowek dzielący pro closed ok
4 Oct 19 '04 eng>pol non-malignant and malignant proliferative disorders nowotwory złośliwe i niezłośliwe, złośliwe i niezłośliwe cho pro closed ok
4 Oct 19 '04 pol>eng L.ks.gł hospital record number pro closed ok
- Oct 17 '04 eng>pol medicalized medykalizacja pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 17 18 19 20 Next