Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 25 '20 nor>pol eierseksjon współwłasność pro closed no
- Aug 24 '20 nor>pol omsetningsnummer nr płatnika VAT pro just_closed no
4 Aug 24 '20 nor>pol oppdrag zlecenie pro closed no
4 Aug 3 '20 deu>pol unecht steuerbefreit zwolniony z opodatkowania, ale nie odliczalny od należnego podatku VAT pro closed no
4 Jul 21 '20 deu>pol Urkundsperson osoba sporządzająca dokument / akt prawny pro closed no
- Jul 21 '20 dut>pol uitgegeven voor afschrift sporządzono w formie odpisu pro closed no
4 Jul 21 '20 dut>pol opbrengst verteren poniżej pro closed no
4 Jul 20 '20 dut>pol de verschenen personen stawający pro closed no
4 Jul 19 '20 dut>pol Akte van levering ten titel van certificering (notarialna) umowa kupna-sprzedaży certyfikatów akcyjnych pro closed no
4 Jul 19 '20 dut>pol onderliggende aandelen poniżej pro closed no
2 Jul 19 '20 dut>pol certificaten van aandelen certyfikaty akcyjne pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol verrekenbeding roszczenie wyrównawcze pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol staaksgewijze w linii pro closed no
4 Jul 16 '20 dut>pol bezwaarde en verwachter poniżej pro closed no
4 Jul 15 '20 dut>pol Vervangend register van aandeelhouders zmiana w rejestrze /lub/ wydanie duplikatu pro closed no
4 May 14 '20 dut>pol inzagenummer numer odpisu pro closed no
4 May 14 '20 dut>pol Sanctietoets kontrola sankcji pro closed no
4 May 1 '20 dut>pol het berusten in rechtsvorderingen odstąpienie od skargi na pozwy pro closed no
4 May 3 '20 dut>pol namaning ponowne dochodzenie/stawianie roszczeń pro closed no
4 Apr 28 '20 dut>pol vennoot onder firma contract wspólnik spółki jawnej VOF pro closed no
- Oct 9 '19 nor>pol straffesak postępowanie o ukaranie mandatem pro closed no
4 Mar 20 '18 deu>pol Sichtfeldgebot niemieckie regulacje dotyczące oznaczenia i opisu produktu pro closed no
4 Nov 7 '17 dut>deu inschuifregeling/uitschuifregeling siehe unten pro closed ok
- Aug 25 '17 deu>pol Eine auf eine Zwischenfrist verwirkte Vertragsstrafe kara umowna wynikająca z niedotrzymania terminu przejściowego pro open no
- Aug 4 '17 dut>deu verlies van zaken Verlust von Gegenständen pro just_closed no
2 Jul 29 '17 deu>pol Verzichtsausschluss wykluczenie zrzeczenia się roszczeń pro closed no
4 Jul 25 '17 deu>pol Verleiher podmiot oddelegowujący pracownika pro closed no
4 Jul 25 '17 deu>pol Beweistatsache fakt dowodowy pro closed ok
4 Jul 25 '17 deu>pol Die unter Beweis gestellten Tatsachen wurden bereits erwiesen. fakty, na okoliczność których mają zostać przedstawione dowody, zostały już dowiedzion pro closed ok
4 Jul 24 '17 deu>pol Hilfsbeweisantrag wniosek o dopuszczenie dowodu (posiłkowego) z przesłuchania pro closed ok
4 Jul 23 '17 dut>deu op aangeven voor auf Anraten von pro closed no
- Feb 23 '03 deu>dut LdÜ-Nummer Laufende Übernahme-Nummer pro open no
4 Jul 14 '17 deu>pol LÜ-Nr. numer ewidencyjny pro closed ok
4 Jul 16 '17 deu>pol Vorzeigegeld pieniądze (z funduszu operacyjnego policji) pro closed ok
- Jul 12 '17 deu>pol pp. per procura pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Gebührenanzeige poniżej pro closed no
- Jun 29 '17 deu>pol zur Vorschreibung gelangende Grunderwerbsteuer poniżej pro just_closed no
4 Jul 2 '17 deu>pol Dienstbarkeit służebność (ustanowiona) pro closed no
4 Jul 2 '17 deu>pol (Top-)Bezeichnung numeracja mieszkań pro closed no
- Jul 2 '17 dut>deu consumeren realisieren pro closed ok
4 Jul 1 '17 deu>pol grundbücherlichen Sicherstellung zabezpieczenie w księgach wieczystych pro closed no
4 Jul 1 '17 deu>pol dies poniżej pro closed no
4 Jun 28 '17 deu>pol über den Tod der Vertragsparteien hinaus pełnomocnictwo nie ustaje w momencie śmierci pro closed no
4 Jun 28 '17 deu>pol Rueckstehungserklaerung Umowa o podporządkowaniu wierzytelności pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Schlussrechnungstagsatzung posiedzenie końcowe pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Berichtstagsatzung posiedzenie sprawozdawcze pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Pruefungstagsatzung posiedzenie sprawdzające pro closed ok
4 Jun 28 '17 deu>pol Respirofrist prolongata pro closed ok
4 Jun 5 '17 dut>deu rekening-courant-overeenkomst Kontokorrentvertrag pro closed ok
4 May 28 '17 pol>deu w.z. p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego i.A. Stellvertretender Bezirksstaatsanwalt pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last